Prostaatcarcinoom

Initiatief: NVU Aantal modules: 89

Startpagina - Prostaatcarcinoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met prostaatkanker. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene informatie over prostaatkanker
  • Het onderzoeken van mannen zonder klachten om prostaatkanker in een vroeg stadium op te sporen
  • De te verrichten onderzoeken bij prostaatkanker
  • De rol van cel- en weefselonderzoek
  • De behandeling van lokale, lokaal uitgebreide en uitgezaaide prostaatkanker
  • Prostaatkanker die niet reageert op hormoonbehandeling
  • Onderzoeken en behandeling bij terugkerende prostaatkanker
  • De lange termijn controles na een behandeling
  • Informatie en nazorg voor patiënten

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met prostaatkanker.

 

Voor patiënten

Prostaatcarcinoom is de medische term voor prostaatkanker. De prostaat is een klier onder de blaas die zaadvloeistof maakt en alleen aanwezig is bij mannen. Door de prostaat loopt de plasbuis. De prostaat blijft na de pubertijd doorgroeien waardoor twee aandoeningen kunnen ontstaan: goedaardige prostaatvergroting en prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Het is vaak een langzaam groeiende vorm van kanker en het risico neemt toe naarmate mannen ouder worden. Het risico voor een man om vóór zijn 80e levensjaar met prostaatcarcinoom gediagnosticeerd te worden, is 10 procent. Jaarlijks krijgen 12.000 mannen prostaatkanker.

 

Meer informatie over prostaatkanker is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/prostaatkanker

 

Meer informatie over prostaatkanker is ook te vinden op Thuisarts:

Prostaatkanker

 

Meer informatie over prostaatkanker is ook te vinden op de website van de urologen:

http://www.allesoverurologie.nl/mannen/prostaatkanker

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de urologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiotherapeuten, oncologen, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, maatschappelijk werkers en psychologen. Twee vertegenwoordigers van de ProstaatKankerStichting maakten deel uit van de werkgroep en leverden een actieve bijdrage aan met name de inventarisatie van knelpunten (beginfase) en het becommentariëren van concept teksten (eindfase).

 

Volgende:
Algemeen