Primaire tumor onbekend

Initiatief: NVVPa Aantal modules: 20

Startpagina - Primaire tumor onbekend

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met ‘primaire tumor onbekend’. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Diagnostische strategie
    • Prognose en behandeling
    • Begeleiding, voorlichting en nazorg
    • Organisatie van zorg/hoofdbehandelaarschap
    • Follow-up

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met ‘primaire tumor onbekend’.

 

Voor patiënten

Als patiënten uitzaaiingen van een tumor hebben, terwijl niet duidelijk is waar die uitzaaiingen vandaan komen, spreekt men van ‘primaire tumor onbekend’. Een juiste behandeling is lastig, aangezien niet duidelijk is wat voor tumortype behandeld moet worden.

 

Meer informatie over primaire tumor onbekend is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/primaire-tumor-onbekend/wat-is/4198-primaire-tumor-onbekend

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, internisten, longartsen, maag-darm-leverartsen, chirurgen, KNO-artsen, neurologen, nucleair geneeskundigen, gynaecologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, oncologen, klinisch chemici, psychosociaal oncologen, verzorgenden en verpleegkundigen. De richtlijn is geautoriseerd door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen.

Volgende:
Inleiding