Primaire spontane pneumothorax

Initiatief: NVALT Aantal modules: 11

Startpagina - Primaire spontane pneumothorax

Bij een primaire spontane pneumothorax is er sprake van abnormale lucht accumulatie in de pleuraholte zonder aanwijsbare oorzaak of onderliggende ziekte. De incidentie van een primaire spontane pneumothorax ligt tussen de 5 tot 10 per 100.000 inwoners per jaar. In Nederland worden er jaarlijks 750 tot 1.500 patiënten behandeld voor deze aandoening. Voornamelijk mannen die tussen 16 en 34 jaar behoren tot de risicogroep waarbij deze aandoening ontstaat.

 

Aanleiding voor het ontwikkelen van de richtlijn

De bestaande richtlijnen ten aanzien van primaire spontane pneumothorax (2005) is dermate gedateerd dat ze aan herziening toe is. Er zijn nieuwe behandeling en behandelinzichten voor primaire spontane pneumothorax gekomen. Deze wil de NVALT graag aan haar richtlijn toevoegen. Om deze reden wordt de richtlijn uit 2005 herzien.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassenen patiënten met een primaire spontane pneumothorax. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • grens pneumothorax voor behandeling of expectatief beleid;
  • zuurstofbehandeling;
  • naaldaspiratie versus thoraxdrainplaatsing;
  • invasief ambulante versus klinische behandeling;
  • CT-scan voor detecteren blebs en bullae;
  • chirurgische technieken;
  • postoperatieve pijnbestrijding na VATS;
  • bloedpleurodese;
  • leefstijl adviezen (onder andere wat betreft duiken, vliegen en klimmen) na een primaire spontane pneumothorax;
  • randvoorwaarden (organisatie van zorg).

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is vooral bestemd voor artsen die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met een primaire spontane pneumothorax. Adolescenten dienen doorverwezen te worden naar de kinderlongarts.

 

Voor patiënten

Pneumothorax is de medische term voor klaplong. Bij een pneumothorax is er in de borstholte naast de long ook vrije lucht aanwezig. Deze lucht drukt op de inwendige organen, dus ook op de long. De patiënt krijgt plotseling een scherpe snijdende pijn, ongeveer op de plaats van de pneumothorax. Primair wil zeggen dat de oorzaak van de pneumothorax niet bekend is. Van een secundaire pneumothorax is de oorzaak wel bekend.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de longartsen, chirurgen, thoraxchirurgen, SEH-artsen, radiologen, anesthesiologen en specialistische verpleegkundigen.

 

Meer informatie over klaplong is ook te vinden op Thuisarts: http://www.thuisarts.nl/klaplong 

 

Meer informatie over klaplong is ook te vinden op de website van het Longfonds:

https://www.longfonds.nl/klaplong

Volgende:
Grootte pneumothorax en behandelbeleid