Prikkelbaredarmsyndroom

Initiatief: NHG / NVMDL Aantal modules: 13

Startpagina - Prikkebaredarmsyndroom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene inleiding
 • Diagnostiek
  • Calprotectine-test
  • Fecal Immunochemical Test (FIT)-test bij PDS
  • Coloscopie bij PDS
 • Behandeling
  • Voeding
  • Probiotica
  • Pepermuntolie
  • Linaclotide
  • Antidepressiva
  • Psychologische behandelingen
 • De organisatie van zorg rondom patiënten met PDS

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met PDS. Waar MDL-arts wordt genoemd in deze richtlijn kan ook internist met specialisatie in gastro-enterologie worden gelezen.

 

Voor patiënten

Het Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) kenmerkt zich door terugkerende episodes van buikpijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik die samenhangen met veranderingen of wissellingen in het ontlastingspatroon (in vorm en/of frequentie). PDS is een aandoening gebaseerd op klachten, wat wil zeggen dat er geen afwijking of ziekte in de darmen te vinden is, maar wel een verstoorde functie. Bij patiënten met PDS is er vaak sprake van een veranderde beweeglijkheid en gevoeligheid van de darmen hetgeen kan resulteren in ofwel diarree ofwel obstipatie, en klachten van buikpijn. Kenmerkend is dat de darmen van patiënten met PDS gevoeliger zijn voor prikkels, vaak alledaagse zaken zoals voeding en gasvorming. Regelmatig spelen spanningen/stress een rol in de ernst van de klachten. Deze richtlijn beschrijft de diagnostiek en verschillende behandelopties voor PDS.

 

Voor meer informatie zie  https://www.thuisarts.nl/prikkelbare-darm-syndroom-pds

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen (NVMDL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de maag- darm- leverartsen, huisartsen, psychologen en diëtisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie (PDSB) ten aanzien van communicatie met de patiënt.

 

Het NHG en het Kennisinstituut hebben de richtlijnontwikkeling zowel procesmatig als methodologisch ondersteund. De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom is gelijktijdig herzien.

 

Volgende:
Diagnostiek PDS