Preventie van valincidenten bij ouderen

Initiatief: NVKG Aantal modules: 17

Startpagina - Preventie van valincidenten bij ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Valrisicoschatting bij thuiswonenden
 • Valrisicoschatting bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisicoschatting bij ziekenhuispatiënten
 • Risicofactoren
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij thuiswonenden
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij verpleeghuisbewoners
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij ziekenhuispatiënten
 • Testen voor mobiliteit
 • Valrisicoverhogende medicijnen
 • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
 • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden
 • Valrisico verlagende interventie bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisico verlagende interventie bij ziekenhuispatiënten
 • Valrisico verlagende interventies bij orthostatische hypotensie
 • Patiëntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
 • Organisatie van zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een verhoogd valrisico.

 

Voor patiënten

Preventie van valincidenten bij ouderen gaat over het verlagen van de kans op vallen. Eerst wordt geschat hoe hoog de kans is dat u valt. Vervolgens wordt gekeken hoe bij u de kans om te vallen verlaagd kan worden. Meer informatie over het verlagen van de kans om te vallen vindt u op Thuisarts (https://www.thuisarts.nl/veiligheid-in-en-om-huis-voor-ouderen) of Veiligheid.nl (https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home).

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinische geriaters, internisten, neurologen, cardiologen, spoedeisend hulp artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, huisartsen, reumatologen en specialisten ouderengeneeskunde. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door deelname van de Patiëntenfederatie Nederland in de richtlijncommissie.

 

Status van de richtlijn

De huidige richtlijn betreft een herziening van de CBO-richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen uit 2004.

Volgende:
Schatting valrisico bij thuiswonende ouderen