Prematuren retinopathie

Initiatief: NOG Aantal modules: 7

Startpagina - Prematuren retinopathie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met ROP. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Risicofactoren voor het ontwikkelen van ROP, die een reden kunnen vormen voor screening op deze aandoening
  • Screening op ROP en de logistiek daaromheen
  • Redenen voor verwijzing naar een ander ziekenhuis of naar een centrum met meer faciliteiten en/of expertise in ROP
  • Redenen om ROP te gaan behandelen
  • Het informeren van ouders over de screening op ROP

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de screening op ROP en voor de ouders/verzorgers van deze patiënten.

 

Voor patiënten

Het netvlies (retina) is een onderdeel van het oog dat essentieel is voor het zien. De bloedvaten die het netvlies van voeding voorzien, zijn pas in de laatste weken van de zwangerschap volgroeid. Bij een te vroeg geboren kind zullen deze bloedvaten in de eerste levensmaanden dus nog moeten uitgroeien. Als de normale groei van deze bloedvaten verstoord is, is sprake van prematuren retinopathie, afgekort als ROP.  

 

Bij aanverwante informatie is een patiëntenfolder te vinden.

 

Thuisarts link:

https://www.thuisarts.nl/oogafwijking-bij-te-vroeg-geboren-baby

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) en de Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC, www.couveuseouders.nl).

Volgende:
Inclusiecriteria screening ROP