Postoperatieve pijn

Initiatief: NVA Aantal modules: 59

Startpagina - Postoperatieve pijn

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is van patiënten met postoperatieve pijn, zowel volwassenen als kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voorspellen van het optreden van postoperatieve pijn
  • Organisatie van de postoperatieve pijnbehandeling. Wie op welk moment van de pijnbehandeling verantwoordelijk is
  • Het effect van nieuwe pijnmedicatie en de verhouding daarvan tot reeds bestaande medicatie
  • Epidurale pijnbehandeling na een operatie
  • Plaatselijke blokkade van zenuwen als postoperatieve pijnbehandeling
  • Postoperatieve pijnbehandeling bij kinderen
  • Misselijkheid en braken na een operatie

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met postoperatieve pijn.  

 

Voor patiënten

Postoperatieve pijn is acute pijn ten gevolge van een operatie. Pijn wordt gedefinieerd door de International Association for the Study of Pain (IASP) als ‘een onaangename sensorische en emotionele ervaring geassocieerd met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of beschreven in termen van dergelijke schade.’

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief van deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, orthopedisch chirurgen, chirurgen, kinderartsen en thoraxchirurgen. Het perspectief vanuit patiënten werd meegenomen door te kijken naar de uitkomstmaat ‘pijn’. Daarnaast werden gegevens uit de literatuur over patiëntenperspectief meegenomen.

Volgende:
Predictie postoperatieve pijn