Postmenopauzaal bloedverlies (PMB)

Initiatief: NVOG Aantal modules: 8

Startpagina - Postmenopauzaal bloedverlies (PMB)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het meten van de dikte van het baarmoederslijmvlies middels inwendig echo-onderzoek ter uitsluiting van baarmoederkanker bij vrouwen met PMB
  • De plaats van andere inwendige onderzoeken van de baarmoeder ter uitsluiting van baarmoederkanker bij vrouwen met PMB
  • De plaats van onderzoek naar en behandeling van baarmoederpoliepen bij vrouwen met PMB
  • De mogelijkheden omtrent beeldvormend onderzoek bij (verdenking op) baarmoederpoliepen of andere goedaardige afwijkingen bij vrouwen met PMB
  • Het vóórkomen van terugkerend of aanhoudend PMB en de overwegingen hierbij ten aanzien van de risico’s en de uit te voeren onderzoeken
  • De behandeling middels hormonen van vrouwen met PMB zonder afwijkingen bij onderzoek
  • De organisatie van de zorg omtrent PMB

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies.

 

Voor patiënten

Bij een vrouw worden tijdens de overgang de menstruaties onregelmatig. Op den duur blijven deze geheel uit. De menopauze is de laatste menstruatie in het leven van een vrouw. Postmenopauzaal bloedverlies (PMB) houdt in dat er vaginaal bloedverlies optreedt minimaal 1 jaar na deze laatste menstruatie. PMB  komt veel voor. Bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen met PMB wordt een kwaadaardige oorzaak gevonden zoals baarmoederkanker of baarmoederhalskanker. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn droogte van het slijmvlies van de vagina of kleine slijmvliesbobbeltjes bij de baarmoederhals (poliepen). Bij ongeveer de helft van de vrouwen wordt geen oorzaak gevonden.

 

Meer informatie over postmenopauzaal bloedverlies is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/vaginaal-bloedverlies/ik-heb-vaginaal-bloedverlies-na-overgang

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

(NVOG). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit gynaecologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het afnemen van een enquête onder de patiëntenpopulatie. Een verslag van de enquête is besproken in de werkgroep en de belangrijkste verbeterpunten zijn verwerkt in de richtlijn. 

Volgende:
Meting van de endometriumdikte bij PMB