Pijnmeting en behandeling bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 57

Screeningtools postoperatieve pijn

Uitgangsvraag

Welke preoperatieve screeningtools zijn geschikt om de mate van postoperatieve pijn bij kinderen te voorspellen?

Aanbeveling

Gebruik geen screeningtool om postoperatieve pijn bij kinderen te voorspellen.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

In de systematische literatuuranalyse werden twee artikelen gevonden die onderzoek deden naar ieder een andere screeningtool die preoperatief werd ingezet om postoperatieve (chronische) pijnscores te voorspellen bij adolescenten. Narayanasamy (2022) onderzocht in de Verenigde Staten de Pediatric Pain Screening Tool (PPST). Wildemeersch et al. (2018) onderzocht in België een screeningtool bestaande uit vragenlijsten die psychologische constructen meten, die mogelijke risicofactoren zijn voor postoperatieve pijn (i.e. depressieve klachten, angstklachten, angstige aanleg, eigenwaarde). De gerapporteerde resultaten wijzen op een mogelijk acceptabele test-hertest betrouwbaarheid van de PPST en een mogelijk lage voorspellende (criterium) validiteit van de PPST en de psychologische screeningtool. Echter, de gevonden/gerapporteerde resultaten leveren onvoldoende bewijs om conclusies te kunnen trekken m.b.t. de validiteit en betrouwbaarheid van deze screeningtools in het voorspellen van (chronische) postoperatieve pijn bij kinderen.  

 

Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers)

Voor kinderen en hun ouders/verzorgers is het van belang dat postoperatieve pijn met een screeningstool zou kunnen worden opgespoord, zodat dit zou kunnen resulteren in snellere en betere pijnbestrijding. Ook zou dit mogelijkheden kunnen bieden voor het voorkomen van postoperatieve pijn.

 

Kosten (middelenbeslag)

Kosten zijn hier niet van toepassing.

 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie is hier niet van toepassing, omdat geen aanbevelingen worden gedaan een bepaald screeningstool is implementeren.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Er is geen evidence voor het gebruik van een screeningtool voor het voorspellen van postoperatieve pijn bij kinderen. Mogelijk kan de Pediatric Pain Screening Tool (PPST) als meetinstrument voor pijn worden toegepast. Dit komt terug in latere modules van deze richtlijn.

Onderbouwing

Inadequate postoperatieve pijnbestrijding is geassocieerd met hogere pijnscores en vergroot de kans op het ontwikkelen van chronische postoperatieve pijn. Anderzijds is het doel om met de laagst mogelijke hoeveelheid van opioïden de postoperatieve pijnbestrijding uit te voeren om het risico op bijwerkingen van de opioïden zo laag mogelijk te houden en de kans op chronische postoperatieve opioïde behandeling te verminderen.

Acute matige tot ernstige postoperatieve pijn na heelkundige en urologische ingrepen bij kinderen (0-18 jaar) heeft een incidentie van 25-70% op de dag van chirurgie (Wilson, 2017). Na een tonsillectomie of een appendectomie gaf 22% van de kinderen (4-18 jaar) aan meer pijnstilling te willen in de eerste 24 uur na chirurgie (Stamer, 2021). De prevalentie van chronische postoperatieve pijn bij kinderen (6-18 jaar) 12 maanden na chirurgie wordt geschat op 20% (range 14.5 – 38 %) (Rabbitts, 2017). 

Het doel van een preoperatieve screeningtool is om te voorspellen welke patiënten at risk zijn voor hogere postoperatieve pijnscores.

No GRADE

Insufficient evidence was found regarding the validity and reliability of both the Pediatric Pain Screening Tool (PPST) and a preoperative psychological screening tool (consisting of the RSES, HADS and STAI) for predicting (chronic) postoperative pain in children.

Two studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables.

 

Description of studies

Narayanasamy et al. (2022) evaluated the Pediatric Pain Screening Tool (PPST) as a preoperative screening tool to identify those at higher risk for chronic postsurgical pain (CPSP). The PPST is a nine item questionnaire divided in two domains, a physical and a psychosocial domain. Total score ranges from 0 to 9. The physical subscale is focused on assessing the presence of comorbid pain, functional ability and quality of life measures such as attending school, walking and sleep quality. The psychosocial subscale is focused on assessing pain related fear, anxiety, catastrophizing, depression and pain inconvenience.

Adolescents with a diagnosis of idiopathic scoliosis undergoing posterior spine fusion or with a diagnosis of pectus excavatum undergoing Nuss procedure were recruited in this prospective, observational cohort study performed in 3 pediatric institutions in the USA. A total of 164 participants were enrolled, 109 to 144 participants were included in analyses.

Preoperatively, participants needed to complete the PPST, PainDETECT, Child Anxiety Sensitivity Index (CASI), Patient Related Outcome Measures Information System – depression scale (PROMIS-DS), PROMIS pain interference scale (PROMIS-PIS), Functional Disability Inventory (FDI), Pediatric Quality of Life (PedsQL), the Insomnia Severity Index (ISI), and a Pain Intensity Numerical Rating Scale (NRS) for average pain over last 4 weeks (0−10). PPST, FDI, PedsQL and Pain intensity NRS were assessed again at 6 and 12 months postoperatively. Chronic Postsurgical Pain (CPSP) was considered present if a participant reported a pain score on a Pain Intensity Numerical Rating Scale (NRS) of NRS ≥ 4 (indicating moderate to severe pain) over the previous month or during the time of pain assessment at 6 months post-surgery or 12 months after surgery.

Analyses that were done and relevant for our research question: Construct validity was analysed by doing confirmatory factor analysis (structural validity) and by determining scale variability (i.e. measurement invariance between subgroups of age, race, sex, surgery type), convergent validity (i.e. correlations with tests measuring constructs known to be risk factors of CPSP) and discriminative validity (i.e. ability to differentiate between CPSP and non-CPSP groups; could also be considered as predictive criterion validity). Furthermore, using PPST (sub)scale scores at 6 and 12 months, differences between CPSP and no-CPSP groups were examined, and concurrent associations with 6-12 months FDI and PedsQL scores (concurrent criterion validity). Test-retest reliability for PPST was assessed in the non-CPSP group using the preoperative and 6-month measurements.

 

Wildemeersch et al. (2018) evaluated a preoperative psychological screening tool to predict postoperative pain intensity and interference, and coping. Adolescents scheduled for elective pectus surgery were recruited in this prospective single-center observational cohort study performed in the anesthesiology department of the Antwerp University Hospital in Belgium. In total 21 participants were enrolled. The preoperative screening tool was performed online and consisted of various questionnaires of which good psychometric properties have been established previously, but only regarding the psychological constructs they were designed to measure: the Rosenberg self-esteem scale (RSES), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADs) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Pain was assessed with a numeric pain rating scale assessment (NRS) postoperatively in-hospital (+/- 6 day stay) and until 7 days after hospital discharge. Pain intensity and interference was assessed using the Multidisciplinary Pain Inventory (MPI) and coping with the Coping Pain Questionnaire (CPQ), both at 7 days after hospital discharge.

Analyses that were done and relevant for our research question: One could consider that a form of construct validity was analysed by determining correlations between the psychological constructs that were measured by the preoperative screening tool. Criterion validity (“predictive”) was analysed by determining correlations between the preoperative psychological screening tool and postoperative pain measurements.

 

Results

Validity (critical outcome)

The domain validity refers to the degree to which an outcome measure measures the construct it purports to measure and contains the measurement properties content validity (including face validity), construct validity (including structural validity, hypotheses testing, and cross-cultural validity/measurement invariance) and criterion validity.

 

Pediatric Pain Screening Tool (PPST)

Structural validity

Narayanasamy et al. (2022) performed a confirmatory factor analysis (CFA) to test whether measures of the construct were consistent with construct domain. The standardized regression weights for item loading on PPST sub-score factors ranged from 0.610 to 0.782. Goodness of fit for CFA was confirmed using chi-square statistic (p=.249), Root Mean Square Error of Approximation (Estimate 0.037, 95% CI 0.00−0.086) and Comparative Fit Index (0.990). Standardized model correlation between factor 1 (PPST physical, items 1-4) and factor 2 (PPST psychosocial, items 5-8) was 0.975 (2-tailed P value <.001 for all CFA factor loadings).

 

Measurement invariance

Measurement invariance was determined by evaluating possible differences in median PPST total scores across subgroups using Wilcoxon rank-sum tests or Kruskal-Wallis Test. Comparisons were made between three age groups (<12; ≥12 and <18; ≥18) sex (male; female), race (Caucasian; African-American), surgery type (pectus; spine) and the three surgical sites. No statistically significant PPST scale variability was found in the cohort (p≥.423).

 

Convergent validity

Convergent validity was assessed by determining correlations between preoperative PPST scores and scores on questionnaires that assess the same constructs, but more broadly than the PPST; the PPST specifically assesses these constructs in their relation to pain. It was found that preoperative PPST total scores positively correlated with preoperative pain scores (Spearman Correlation Coefficient [SCC] 0.672; p<.001; strong association), CASI anxiety (SCC 0.357; p< .001; weak association), preoperative PROMIS measures for depressive symptoms (SCC0.569; p< .001; moderate association), PROMIS pain interference (SCC 0.501; p< .001; moderate association) and ISI insomnia measurement (SCC 0.567; p<.001; moderate association) and negatively with PedsQL quality of life measures (SCC -0.460 to -0.614; p< .001; moderate-strong association). Similarly, preoperative PPST subscale scores were also all significantly correlated with the constructs in the same direction as PPST total score: all moderate-strong associations, except for the association with CASI anxiety which was weak.

 

Discriminative validity/predictive criterion validity

Narayanasamy et al. (2022) defined risk groups for chronic postsurgical pain (CPSP), functional disability and quality of life by postsurgical NRS ≥ 4 scores, FDI upper tertile and PedsQL lower tertile scores respectively. Logistic regression models were fitted using PPST scores to predict CPSP, PPST physical subscale score to predict FDI and PPST psychosocial subscale score to predict PedsQL psychosocial score. Receiver operant Characteristic (ROC) curves and the area under the curve (AUC) were calculated. Optimal cut-off on predicted probability and PPST total and subscale scores were determined by maximizing Youden's index (Youden Index = sensitivity + specificity -1 [or weighted Youden Index considering the cost of false positive and false negative]). Based on these PPST (sub)scores, Risk for CPSP was stratified as low (<10%), medium (10−30%) and high (>30%).

 

With an AUC of 0.63, the discriminative validity of the PPST total score in distinguishing CPSP and non-CPSP was poor. A 95% confidence interval was not reported for the AUC. Using the as optimal determined PPST total score cut-off of 2, sensitivity was 63.9% and specificity was 64.7%. The PPST < 2 group (N = 57) still had a medium risk for CPSP (22.81%). PPST ≥ 2 group (N = 47) had high risk for CPSP (48.94%).

 

With regard to CPSP related constructs / outcomes assumed part of the pain experience, i.e. functional disability and quality of life, these are the results:

 

The discriminative validity of the PPST physical subscale score in distinguishing groups on functional disability seemed slightly better (acceptable) with an AUC of 0.70, but a 95% confidence interval was not reported and with an optimal cut-off of 2, sensitivity was low at 51.7%. Specificity was better with 91.2%.

 

The discriminative validity of the PPST psychosocial subscale score in distinguishing groups on quality of life was acceptable based on an AUC of 0.76, but a 95% confidence interval was again not reported and with an optimal cut-off of 2, sensitivity was only 61.1% and specificity 82.3%.

 

Concurrent criterion validity

Associations between preoperative, and 6 and 12 months postoperative PPST - total and subscale - and CPSP/non-CPSP groups were evaluated using Wilcoxon rank-sum tests.

 

It was shown that CPSP and non-CPSP groups median PPST total scores differed only nominally both preoperatively and postoperatively; their interquartile ranges (IQR) largely overlapped, and no statistical differences (significance at p<.025) were found: non-CPSP preop median 2 (IQR 0.5, 4) vs. CPSP preop median 1 (IQR 0, 3), p=.026; non-CPSP postop 6 and 12 months median 1 (IQR 0, 3) vs. CPSP postop 6 and 12 months median 2 (IQR 1, 4), p=.04.

 

Preoperative and postoperative PPST physical subscale scores also differed only nominally between CPSP/non-CPSP groups, not statistically (significance at p<.025): non-CPSP preop median 1 (IQR 0, 2) vs. CPSP preop median 0 (IQR 0, 1.5), p=.029; non-CPSP postop 6 months median 0 (IQR 0, 2) vs. CPSP postop 6 months median 1 (IQR 0, 2), p=.03; non-CPSP postop 12 months median 1 (IQR 0, 3) vs. CPSP postop 12 months median 1 (IQR 0, 2), p=.20.

 

CPSP and non-CPSP groups did have statistically different PPST psychosocial subscale scores at 12 months postoperatively: non-CPSP 12 months median 0 (IQR 0, 1) vs. CPSP 12 months median 1 (IQR 0, 3), p=.02. On the other time-points, PPST psychosocial subscale scores differed only nominally, not statistically between CPSP/non-CPSP groups:

non-CPSP preop median 1 (IQR 0, 2) vs. CPSP preop median 0 (IQR 0, 1.5), p=.092; non-CPSP 6 months median 0 (IQR 0, 2) vs. CPSP 6 months median 1 (IQR 0, 2), p=.19.

 

The association between 6 and 12 months postoperative PPST - total and subscale - scores and postoperative functional disability and quality of life (related to CPSP / assumed part of the pain experience) was assessed with Spearman Correlations Coefficients. Results showed that the association between postoperative PPST and PedsQL scores was less strong postoperatively than preoperatively shown in the analyses regarding convergent validity; postoperative associations were weak to moderate in strength (SCC .025 to SCC -0.495) and not always statistically significant (p=.200 to p<.001).  Associations between postoperative PPST - total and subscale - scores and postoperative FDI functional disability scores were weak (SCC 0.247 to SCC 0.351) and not always statistically significant (p=.266 to p<.001).

 

These results, which show an overall poor concurrent criterion validity of the PPST for the prediction of chronic postoperative pain and poor to acceptable criterion validity of PPST for the prediction of constructs related to chronic postoperative pain (i.e. disability and quality of life), are in line with the poor to acceptable discriminative/predictive criterion validity and overall low sensitivity scores that were found in this study in the prediction of chronic postoperative pain, disability and quality of life.

 

Preoperative psychological screening tool

Construct validity

Wildemeersch et al. (2018) determined Spearman’s correlation coefficients to assess associations between the different psychological questionnaires within the screening tool. Associations between the psychological constructs measured would have been expected. However, in this research population (n = 21) the associations between HADS depressive characteristics and HADS anxiety characteristics and between HADS depressive characteristics and RSES self-esteem were small and not statistically significant (R= 0.31, p=.21 and R= -0.15, p=.56 respectively). A small-moderate association was reported between HADS anxiety characteristics and RSES self -esteem (R= -0.49, p=.04). STAI trait anxiety was moderately-strongly associated with HADS depressive characteristics, HADS anxiety characteristics, and RSES self-esteem (R= 0.52, p=.03, R= 0.55, p=.02, and R= -0.72, p<.001 respectively).

 

Criterion validity (predictive)

To assess if the preoperative scores on psychological questionnaires included in the screening tool were associated with postoperative pain scores on the NRS, MPI pain severity and interference, and CPQ pain coping strategies, Spearman’s correlation coefficients were determined. Correlations between preoperative psychological scores and postoperative pain scores were overall small, not in the direction as would be expected (e.g. higher scores on preoperative HADS correlated with lower NRS pain scores after discharge) and not statistically significant (0.09 ≤ p ≤ 0.96). Only STAI trait anxiety showed a moderate positive association and RSES self-esteem a moderate negative association with MPI pain interference, R= 0.58, p=.02 and R= -0.62, p=.01 respectively.

 

Small and non-statistically significant associations were found between most preoperative psychological scores and postoperative pain coping strategies (i.e. CPQ passive coping, catastrophizing and self-control; .12 ≤ p ≤ .99), except for preoperative HADS anxiety characteristics which showed a moderate positive correlation with a passive postoperative coping style, R= 0.55, p=.03. However, postoperative pain and pain coping styles were only weakly and non-significantly associated (0.04 ≤ R ≤ 0.26, .32 ≤ p ≤ .87).

 

Overall, these results hint towards a poor criterion validity for this preoperative psychological screening tool for the prediction of postoperative pain but the population sample was too small and the analyses were too limited to reach any conclusions about validity of this screening tool.

 

Reliability (important outcome)

The domain reliability refers to the degree to which the measurement is free from measurement error, and it contains the measurement properties internal consistency, test-retest reliability, and measurement error.

 

For PPST, the test-retest reliability was reported in Narayanasamy (2022). For the preoperative psychological screening tool, reliability was not assessed for the combination of included questionnaires in predicting postoperative pain (NB: reliability of the individual psychological tests has been established in previous research).

 

Pediatric Pain Screening Tool (PPST)

Test-retest reliability

Test-retest reliability was assessed within the group of non-CPSP patients using intraclass correlation coefficient (ICC) based on a 2-way mixed-effects model using the preoperative and 6 month postoperative PPST scores: ICC = 0.68 (P< .001). This is an indication of moderate/acceptable test-retest reliability.

 

Level of evidence of the literature

Generally, the COSMIN method is used to assess the quality of evidence regarding research on measurement properties of tools/tests/questionnaires and the GRADE method is used to assess the quality of evidence regarding research comparing interventions and diagnostic tests. However, neither method could be applied here.

 

Included studies were not set up with the goal to evaluate the measurement properties of a screening tool designed to predict (chronic) postoperative pain. Furthermore, evaluated questionnaires were not designed to predict future pain; they were either designed to measure the concurrent pain experience or designed to measure psychosocial constructs. As a result, many properties weren’t assessed or were not assessed in the way that COSMIN requires. Both studies included were more prognostic in nature in that they examined the possible use of different questionnaires in predicting (chronic) postoperative pain, however, not using multivariate prognostic models. Therefore, the level of evidence regarding the validity and reliability of the PPST and a pre-operative psychological screening tool consisting of various psychological questionnaires for the prediction of (chronic) postoperative pain in children could not be assessed systematically via the COSMIN and/or GRADE method.

 

Although quality of the evidence could not be systematically assessed, it can be mentioned that both studies had flaws in their report of methods and results which raises concerns of bias. In Narayanasamy et al. (2022), key results mentioned in text did not always match results mentioned in tables or in their abstract, the number of participants per analysis was not always clear, the number of participants over 18 years of age was not mentioned, and they often failed to report confidence intervals. In Wildemeersch et al. (2018), the number of participants per analysis was not clear, nor the pain scores used in the correlational analyses. Both studies report on adolescents undergoing surgery; validity and reliability of both tools remain to be evaluated in a younger population (concerns of indirectness). Sample sizes, especially in Wildemeersch et al. (2018) were small (concerns of imprecision).

A systematic review of the literature was performed to answer the following question: What is the validity and reliability of preoperative screening tools for predicting (chronic) postoperative pain in children?

 

P: Children 0-18 years old

I:  Preoperative screening tools for predicting (chronic) postoperative pain*

C: Screening tools compared to each other (if relevant)

O: Validity, reliability

 

* Screening tools may include the following:

 • Preoperative Pain Stimulation Methods, such as quantitative sensory testing mechanical/thermal/electric
 • Preoperative Psychometric Evaluations, such as
  • State Trait Anxiety Inventory (STAI)
  • Hospital Anxiety Depression Scale (HADS)
  • Pain Catastrophizing Scale (PCS)
  • Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
  • Anticipated pain, perceived analgesic needs, and psychological traits to predict pain

Relevant outcome measures

The guideline development group considered validity as a critical outcome measure for decision making; and reliability as an important outcome measure for decision making.

The measurement properties were defined following the taxonomy of the Consensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) (Mokkink, 2010).

 

The working group defined the discriminative validity of the screening tools as follows: Area Under the Curve, AUC < 0.7: poor; 0.7 ≤ AUC < 0.8: acceptable; 0.8 ≤ AUC < 0.9: excellent; AUC ≥ 0.9: outstanding.

 

The working group defined the reliability of the screening tools as follows: Intraclass Correlation Coefficient, ICC < 0.5: poor; 0.5 ≤ ICC < 0.75: moderate; 0.75 ≥ ICC < 0.9: good; ICC≥ 0.9: excellent.

 

Search and select (Methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms from 2007 until 16 November 2021. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 342 hits. Studies were selected based on the following criteria:

 • Being a systematic review, randomized controlled trial (RCT) or observational study (cohort study).
 • Reporting the validity and/or reliability of a screening tool for predicting (chronic) postoperative pain in children aged 0 to 18 years old. 

Six studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, four studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods), and two studies were included.

 

 1. 1 - Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J., Stratford, P. W., Knol, D. L., ... & de Vet, H. C. (2010). The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. Journal of clinical epidemiology, 63(7), 737-745.
 2. 2 - Mokkink, L. B., Prinsen, C., Patrick, D. L., Alonso, J., Bouter, L. M., de Vet, H. C., ... & Mokkink, L. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of patient-reported outcome measures (PROMs). User manual, 78(1).
 3. 3 - Narayanasamy, S., Yang, F., Ding, L., Geisler, K., Glynn, S., Ganesh, A., ... & Chidambaran, V. (2022). Pediatric Pain Screening Tool: A Simple 9-Item Questionnaire Predicts Functional and Chronic Postsurgical Pain Outcomes After Major Musculoskeletal Surgeries. The Journal of Pain, 23(1), 98-111.
 4. 4 - Rabbitts, J. A., Fisher, E., Rosenbloom, B. N., & Palermo, T. M. (2017). Prevalence and predictors of chronic postsurgical pain in children: a systematic review and meta-analysis. The journal of pain, 18(6), 605-614.
 5. 5 - Wildemeersch, D., Bernaerts, L., D’Hondt, M., & Hans, G. (2018). Preliminary evaluation of a web-based psychological screening tool in adolescents undergoing minimally invasive pectus surgery: single-center observational cohort study. JMIR Mental Health, 5(2), e9806.
 6. 6 - Wilson, C. A., Sommerfield, D., Drake?Brockman, T. F., Lagrange, C., Ramgolam, A., & von Ungern?Sternberg, B. S. (2017). A prospective audit of pain profiles following general and urological surgery in children. Pediatric Anesthesia, 27(11), 1155-1164.

Evidence table for intervention studies

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics 2

Intervention

Screening Tool

Outcomes predicted by the screening tool

Comparison / control (C) 3

 

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Comments

Narayanasamy, 2022

Type of study: prospective, observational, longitudinal study / cohort study

 

Setting and country:

3 pediatric institutions, USA

 

Funding:

Research reported in this publication was supported by the National

Center for Advancing Translational Sciences of the National Institutes of

Health under Award Number UL1 TR001425 through pilot funding and

R01AR075857 through National Institute of Arthritis and Musculoskeletal

and Skin Diseases. (PI: Chidambaran). The content is solely the

responsibility of the authors and does not necessarily represent the official

views of the National Institutes of Health.

 

Conflicts of interest:

None of the authors have any conflicts of interest to disclose.

Inclusion criteria: Children and adolescents with an American Society of Anesthesiologists

physical status ≤2 (mild systemic disease), aged

8 years and above, regardless of sex or race, with a diagnosis

of idiopathic scoliosis undergoing posterior spine

fusion surgery and subjects with a diagnosis of pectus

excavatum undergoing Nuss procedure.

 

Exclusion criteria:

Patients with history of opioid use in the past 6 months, liver and

renal disease, pregnant or breastfeeding women, developmental

delay, cancer, and those not fluent in written and/or spoken English.

 

N total at baseline:

164 enrolled.

144 completed perioperative protocol and included in analysis for PPST convergent and discriminative validity.

109 completed CPSP at 6 and/or 12 monts and were included in PPST-CPSP association analysis.

 

Important prognostic factors2:

Age, median ± interquartile range:

All (N=109): 14.67 (13.24, 15.95)

No CPSP (N=71): 14.82 (13.5, 16.24)

CPSP (N=38): 14.51 (13.53, 15.79)

P value: .543

 

Sex, (Female/Male); Female %:

All (N=109): 74/35; 64.81%

No CPSP (N=71): 39/31; 56%

CPSP (N=38): 34/4; 89%

P value <.001

 

Race, (Caucasian/ African-American/ Other);

Caucasian%:

All (N=109): 88/13/8; 83.02%

No CPSP (N=71): 63/3/4; 90%

CPSP (N=38): 25/10/1; 69%

P value <.001

 

Surgery type (N, %):

All (N=109):

Spine surgery (81, 74.31%)

Pectus surgery (28, 25.69%)

No CPSP (N=71):

S: 49, 69.02%

P: 22, 30.98%

CPSP (N=38):

S: 32, 84.21%

P: 6, 15.79%

P value .084

 

Pediatric Pain Screening Tool (PPST)

Nine items in 2 domains- physical and psychosocial.

 

PPST total scores range from 0 to 9.

Physical subscale scores range from 0 to 4.

Psychosocial subscale scores range from 0 to 5.

 

Physical subscale is focused on assessing presence of comorbid pain, functional ability and quality of life measures such as attending

school, walking and sleep quality.

 

Psychosocial subscale is focused on assessing pain related fear, anxiety, catastrophizing, depression and pain inconvenience.

 

Patients were instructed to consider the previous 2 weeks while answering the questions.

 

 

 

Predicted outcomes:

 

Primary Outcome:

Chronic Postsurgical Pain (CPSP) was considered present if a participant reported a pain score on a Pain Intensity Numerical Rating Scale (NRS) of NRS ≥ 4 (indicating moderate to severe pain) over the previous month or during the time of pain assessment at 6 months post-surgery or 12 months after surgery.

 

Secondary Outcomes: Functional disability and quality of life at 3 to 6 months and 10 to 12 months as continuous

variables. Measured by:

Functional Disability Index

(FDI): 5-point Likert scale with total score range 0 to 60.

Pediatric Quality of Life measure (PedsQL): 23 items with total score range 0 to 92.

 

Also comparisons to: PainDETECT: Seven questions and visual chart to mark area of pain and radiation. Total score range 0 to 38; score >19 indicates likely neuropathic component.

 

Only baseline/ preoperative comparisons:

Child Anxiety Sensitivity Index (CASI): 18 items with total score range 18 to 54.

 

NIH Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS) Pediatric Short Form v2.0 Depressive

Symptoms 8a: 8 items with total raw score range 8 to 40 which is converted into a T score based on a table. T score of 50 is average for US populations.

 

PROMIS Pediatric SF v2.0 Pain Interference 8a: 8 items utilizing a 7-d recall period. total score range 8 to 40.

 

Insomnia Severity Index (ISI): cutoff score of 10 had a 86.1% sensitivity and 87.7% specificity for detecting insomnia cases.

 

 

Length of follow-up:

Patients were asked to complete the Pain Intensity (NRS), FDI, Pediatric Quality of Life measure (PedsQL), PPST and painDETECT questionnaires at 3 to 6 months and 10 to 12 months after surgery.

 

Incomplete outcome data:

Of 164 patients, 109 patients had outcomes. Hence,

approximately one-third were lost follow-up.

 

Reasons:

Withdrawal (5) due to remaining intubated postop, delays, cancellations, complications, and incomplete questionnaires (15) => 144 participants completed perioperative protocols.

Due to not responding to follow-up request:

39 lost => 105 participants with CPSP 6 months outcome; another 38 lost of those 105, but plus 4 participants who did not respond at 6 months => 71 participants with CPSP 12 month outcome.

 

Comparison of subjects with outcomes vs those lost to follow-up

On comparing subjects who had outcomes to those who didn’t due to loss to follow up, the groups were comparable in all measures (age, sex, surgical type and race composition, preoperative PPST total and sub-scores and preoperative

PedsQL) except FDI, with higher values (median (IQR) of 8 (3−14) in the loss to follow up group compared to 4 (0−9.5 in the group with outcomes (P= .016).

 

The incidence of CPSP was 27/105 (25.7%) at 6 months and 20/71 (28.2%) at 12 months, as subjects lost to follow up between 6 and 12 months mostly were those who did not have CPSP at 6 months (N = 29).

 

Construct validity: Structural validity (Confirmatory Factor Analysis (CFA); used to test whether measures of the construct were consistent with construct domain): The standardized regression weights for item loading on PPST sub-score factors ranged from 0.610 to 0.782. Goodness of fit for CFA was confirmed using chi-square statistic (P= .249), Root Mean Square Error of Approximation (Estimate 0.037 (95% CI 0.00−0.086)) and Comparative Fit Index (0.990). Standardized model correlation between factor 1 (ppst1-4) and factor 2 (ppst5-8) was 0.975 (2-tailed P value <.001 for all CFA factor loadings).

 

Construct validity: Measurement invariance (PPST Scale Variability; PPST scores were analyzed using Wilcoxon rank-sum tests or Kruskal-Wallis Test to evaluate differences by sex, race, surgery type and surgical site): Preoperative PPST scores ranged from 0 to 7 (2.1 ± 2.31). No statistically significant PPST scale variability was found in the cohort.

 

Convergent validity (Correlation of Preoperative PPST Score and Sub-Scores With Known Risk Factors of CPSP): Spearman Correlations Coefficients and P values are reported for PPST physical score; psychosocial score; total score:

 • Pain score 0.606 <.001*; 0.628 <.001*; 0.672 <.001*
 • CASI 0.389 <.001*; 0.283 0.001*; 0.357 <.001*
 • PROMIS pain interference 0.565 <.001*; 0.534 <.001*; 0.569 <.001*
 • PROMIS depression 0.507 <.001*; 0.490 <.001*; 0.501 <.001*
 • PedsQL total score -0.439 <.001*; -0.411 <.001*; -0.460 <.001*
 • PedsQL physical score -0.581 <.001*; -0.581 <.001*; -0.638 <.001*
 • PedsQL psychosocial score -0.529 <.001*; -0.584 <.001*; -0.614 <.001*
 • ISI 0.596 <.001*; 0.427 0.011*; 0.567 <.001*

*P value less than .05 was considered significant.

 

Discriminative validity (also predictive criterion validity)

ROC and (maximum) Youden’s indices were determined

(1) for PPST total scores in predicting CPSP

(2) for PPST physical subscale scores in predicting FDI

(3) for PPST psychosocial subscale score in predicting PedsQL

 

Optimal PPST (sub)score cut-offs are reported, the AUC for prediction and sensitivity, specificity

(1) CPSP: cut-off = 2, AUC=0.63, sens 63.9%, spec 64.7%

(2) FDI: cut-off = 2, AUC= 0.70, sens 51.7%, spec 91.2%

(3)PedsQoL: cut-off = 2, AUC=0.76, sens 61.1%, spec 82.3%

 

PPST < 2 group (N = 57) still had a medium risk* for CPSP (22.81%). PPST ≥ 2 group (N = 47) had high risk* for CPSP (48.94%).

 

*risk for CPSP was stratified as low (<10%), medium (10−30%) and high (>30%)

 

Concurrent criterion validity

Associations between PPST (total, 1−4, and 5−9) and CPSP at preop, 6 and 12 months were tested using Wilcoxon rank-sum tests (tests if CPSP and non-CPSP differ on PPST total, physical, and/or psychosocial scores).

 

Median (Interquartile range) and P values were reported for PPST physical score; psychosocial score; total score:

 

Preoperatively

CPSP (No)   1 (0,2); 1 (0,2); 2 (0.5,4)

CPSP (Yes): 0 (0 ,1.5); 0 (0 ,1.5); 1 (0,3)

                      p= .029; p= .092; p= .026

 

At 6 months:

CPSP (No):  0 (0,2); 0 (0,2); 1 (0,3)

CPSP (Yes): 1 (0,2); 1 (0,2); 2 (1,4)

                      p= .03; p= .19; p= .04

At 12 months:

CPSP (No): 1 (0,3); 0 (0,1); 1 (0,3)

CPSP (Yes): 1 (0,2); 1 (0,3); 2 (1,4)

                     p= .20; p= .02*; p= .04

 

The relationship between PPST (total

and subscales) with secondary outcomes (postoperative FDI and PedsQL total and subscales at 6 and 12 months after surgery): Spearman Correlations Coefficients and P values are reported for PPST physical score; psychosocial score; total score:

At 6 months

 • FDI: 0.350 <.001*; 0.266 .008*; 0.351 <.001*
 • PedsQL total score: -0.440 <.001*;  -0.226 .028; -0.378 <.001*
 • PedsQL physical score: -0.368 <.001*; -0.267 .009*; -0.357 <.001*
 • PedsQL psychosocial -0.495 <.001*;   -0.380 <.001*; -0.481 <.001*

 

At 12 months

 • FDI: 0.247 .047; 0.328 .008*; 0.347 .005*
 • PedsQL total score: -0.167 .200; -0.319 .011*; -0.249 .051
 • PedsQL physical score: -0.274 .031*; -0.405 .001*; -0.393 .002*
 • PedsQL psychosocial: -0.434 <.001*   -0.407 .001*; -0.466 <.001*

 

*P value less than .025 was considered statistically significant.

 

Test-retest reliability for PPST

(assessed using intraclass correlation coefficient (ICC) based on a 2-way mixed-effects model and preoperative and postoperative 6 month PPST within non-CPSP patients):

ICC = 0.68 (P< .001)

Text and tables do not always match in numbers and/or are unclear:

 

It is unclear if the “pain scores” mentioned in the tables refer to the NRS scores (but they probably do).

 

Specifically for table 2. Demographics, Preoperative Pain, Psychosocial and Functional Characteristics for CPSP and Non-CPSP Cohorts:

Participants with CPSP are reported to have higher pain scores and more medications at preop/baseline, but in the table participants without CPSP seem to have higher pain scores and more medications.

Also, the results for PPST, CASI, PROMIS and ISI seem to be placed into the wrong column with worse scores for the participants without CPSP while in the text, participants with CPSP are said to have the worse scores.

 

Not all participants were < 18. How many were older was not reported.

 

Associations between PPST (total, 1−4,

and 5−9) and CPSP at 6 and 12 months were tested using Wilcoxon rank-sum tests, but results of the statistical tests are not reported (such as W, z, effect size r), only CPSP and non-CPSP group median and IQR are reported and a p-value.

 

The abstract mentions differences between CPSP and non-CPSP on PPST total and physical (sub)scale while in text and table groups only differed significantly on the psychosocial subscale.

 

Predictive or concurrent analyses? => It is unclear if preoperative PPST was used in the analyses concerning its prediction of CPSP (probably yes). Further analyses concerning correlations between PPST and CPSP or Functional disability and quality of life seem to use concurrent scores at 6 and 12 months.

 

95% CI for AUC were not reported.

 

For the Wilcoxon rank-sum tests, pre-op authors considered P<.05 significant and postop P<.025.

Wildemeersch, 2018

Type of study: prospective single-center observational

cohort study

 

Setting and country: Anesthesiology Department,

Antwerp University Hospital (UZA), Belgium

 

Funding:

Not reported.

 

Conflict of interest:

None declared.

Inclusion criteria:

Patients scheduled for elective pectus surgery between June 2017 and August 2017.

 

Exclusion criteria:

Patients with a history of a psychiatric disease, chronic opioid use (more than three months) or revision surgery were excluded.

 

N total at baseline:

21

 

Important prognostic factors2:

Age, mean ± SD:

14.81 ± 1.33

 

Gender (male: female):

20:1 (95% men)

 

Type of deformity (N; PE: PC)*:

15:6

 

*PE: pectus excavatum; PC: pectus carinatum

Preoperative psychological screening tool

 

An online preoperative psychological inventory was performed using the Rosenberg self-esteem scale (RSES), Hospital Anxiety and

Depression Scale (HADs) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI).

 

 

Predicted outcomes

Postoperatively, pain intensity and interference was assessed using the Multidisciplinary Pain Inventory

(MPI), Coping Pain Questionnaire (CPQ) and numeric pain rating scale assessment

(NRS).

 

Comparisons: Correlations between the screening tool’s questionnaire RSES, HADS, and STAI scores

 

 

 

 

Length of follow-up:

Post-op in-hospital registration +/- 6 days, NRS was assessed and + until 7 days after hospital discharge. MPI, CPQ, were assessed 7 days after hospital discharge.

 

Loss-to-follow-up, N (%)

In a flow-chart they report that N=21 were analyzed for psychological variables, and only 1 patient refused to participate in the final interview (only loss to FU with regard to the eHealth feasibility), but in the text they report that only 18 (86%) adolescents completed the pre-op questionnaires, and only 16 (76%) fully completed the post-op questionnaires. No further details (are those 16 out of the initial 18?) nor reasons for this loss to FU are reported.

Associations between questionnaire scores were determined with Spearman’s correlation coefficient. Statistical significance was considered when p < 0.05.

 

Construct validity

Correlation between preoperative psychological questionnaire scores:

 

(1) Self-esteem (RSES)

(2) Depressive characteristics (HADS)

(3) Anxiety characteristics (HADS)

(4) Anxiety trait (STAI)

 

(1)-(2): R= -0.15, p=0.56

(1)-(3): R= -0.49, p=0.04*

(1)-(4): R= -0.72, p<0.001*

(2)-(3): R= 0.31, p=0.21

(2)-(4): R= 0.52, p=0.03*

(3)-(4): R= 0.55, p=0.02*

 

Criterion validity (predictive)

Correlation between preoperative psychological screening and postoperative pain:

 

(A) Postoperative pain scores (NRS) (in-hospital)

(B) Postoperative pain scores (NRS) (after discharge)

(C) Pain Severity (MPI)

(D) Pain Interference (MPI)

 

(1)-(A): R= -0.24, p=0.34

(1)-(B): R= 0.18, p=0.51

(1)-(C): R= 0.09, p=0.75

(1)-(D): R= -0.62, p=0.01*

 

(2)-(A):R= 0.01, p=0.96

(2)-(B): R= -0.44, p=0.87

(2)-(C): R= 0.11, p=0.70

(2)-(D): R= 0.46, p=0.09

 

(3)-(A): R= 0.26, p=0.30

(3)-(B): R= -0.32, p=0.22

(3)-(C): R= -0.2, p=0.47

(3)-(D): R= 0.46, p=0.09

 

(4)-(A): R= 0.22, p=0.38

(4)-(B): R= -0.13, p=0.64

(4)-(C): R= -0.08, p=0.78

(4)-(D): R= 0.58, p=0.02*

 

Correlations with pain coping strategies:

Only Anxiety (HADS) was positively correlated with passive pain coping (R= 0.55, p=0.03*). No other correlations between preoperative psychological screening and coping strategies. No significant correlation between coping strategies and pain (NRS?) was found:

passive coping index vs pain, R= 0.26, p=0.32; catastrophizing vs pain, R= 0.04, p=0.87

Only correlations reported.

N in the analyses unclear.

 

It is mentioned: The NRS mean score after the first five postoperative days was calculated. Patients continued the pain intensity registration through the platform until completion of the postoperative questionnaires, 7 days after hospital discharge. => it is not mentioned if again an after-discharge mean score was calculated and used in analyses.

 

Not examined in this article, but mentioned with regard to the validity and reliability of the individual psychological questionnaires for measuring psychological dimensions, not pain:

 • The STAI-version-DY-2 has demonstrated acceptable internal

consistency (>0.85) and 1 month test/retest reliability (r>0.70) in α adolescents, healthy adults, and military samples.

 • The basic psychometric properties of the HADS as a self-rating instrument should be considered quite good in terms of factor structure, intercorrelation, homogeneity and internal consistency. A validated a Dutch version was used.
 • RSES: high internal consistency and high congruent validity.

Notes:

 1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures
 2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
 3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
 4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders

Table of excluded studies

Author and year

Title

Reason for exclusion

Agarwal, 2006

Neonatal pain in surgical neonate

Full text not found. No abstract. Title does not suggest relevance.

Bringuier, 2009

The perioperative validity of the visual analog anxiety scale in children: A discriminant and useful instrument in routine clinical practice to optimize postoperative pain management

Wrong study design/wrong I/O: Predicting post-op pain wasn't the main goal / outcome, and therefore hardly any information was reported. They only report: Postoperative pain did not differ significantly in the preoperative anxiety groups (POD1: P=0.47; DD: P=0.61). Furthermore, they report significant correlation p-values for simultaneous assessment of anxiety and pain postop, which is not relevant for this UV.

Choo, 2010

Skin conductance fluctuations correlate poorly with postoperative self-report pain measures in school-aged children

Wrong study design/wrong I/O: They examined if fluctuations in postop NFSC measurements can assess / predict /correlate with concurrent postop pain fluctuations and analgesic needs.

Pedersen, 2020

Pressure pain thresholds in children before and after surgery: a prospective study

Wrong study design: prediction of postop pain by preop algometry was not assessed.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 10-05-2023

Laatst geautoriseerd  : 10-05-2023

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Geautoriseerd door:
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met pijn.

 

Kernwerkgroep

 • Drs. M.A. (Maarten) Mensink, kinderanesthesioloog en pijnarts, werkzaam in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht, NVA, voorzitter
 • Drs. J.F. (Joanne) Goorhuis, algemeen kinderarts, werkzaam in het Medisch Spectrum Twente, NVK
 • Dr. F (Felix) Kreier, algemeen kinderarts, werkzaam in het OLVG te Amsterdam, NVK
 • Drs. M.S. (Sukru) Genco, algemeen kinderarts, werkzaam in het OLVG te Amsterdam, NVK
 • Dr. S.H. (Steven) Renes, anesthesioloog-pijnspecialist, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen, NVA
 • Dr. P. (Petra) Honig-Mazer, psychotherapeut, werkzaam in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam, PAZ/LVMP
 • Drs. M. (Marjorie) de Neef, kinder-IC verpleegkundige, werkzaam in het Amsterdam UMC, V&VN
 • R. (Rowy) Uitzinger, junior projectmanager en beleidsmedewerker, Stichting Kind en Ziekenhuis, tot 1 juni 2022
 • E.C. (Esen) Doganer, junior projectmanager en beleidsmedewerker, Stichting Kind en Ziekenhuis, vanaf 1 juni 2022

 

Werkgroep

 • Drs. L.A.M. (Lonneke) Aarts, algemeen kinderarts, werkzaam in het RadboudUMC Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen, NVK
 • Prof. dr. W.J.E. (Wim) Tissing, kinderoncoloog, werkzaam in het UMCG te Groningen en Prinses Máxima Centrum te Utrecht, NVK
 • Prof. dr. S.N. (Saskia) de Wildt, kinderintensivist, werkzaam in het RadboudUMC te Nijmegen, NVK
 • Prof. dr. N.M. (Nico) Wulffraat, kinderreumatoloog, werkzaam in het UMC Utrecht te Utrecht, NVK
 • Drs. A.M. (Arine) Vlieger, algemeen kinderarts, werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht, NVK
 • Dr. S.H.P. (Sinno) Simons, kinderarts-neonatoloog, werkzaam in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam, NVK
 • Drs. K. (Karina) Elangovan, kinderanesthesioloog, werkzaam in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam, NVA
 • Dr. C.M.G. (Claudia) Keyzer – Dekker, kinderchirurg, werkzaam in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam, NVvH
 • T. (Thirza) Schuerhoff, pedagogisch medewerker, werkzaam in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht, Vakgroep Medische Pedagogische zorg
 • A.P. (Annette) van der Kaa, kinderfysiotherapeut, werkzaam in het Erasumc MC Sophia te Rotterdam, KNGF en NVFK

 

Klankbordgroep

 • Drs. J. (Judig) Blaauw, kinderrevalidatiearts, VRA
 • Dr. H. (Hanneke) Bruijnzeel, AIOS, werkzaam in het UMC Utrecht te Utrecht, NVKNO
 • Dr. A.M.J.W. (Anne-Marie) Scheepers, ziekenhuisapotheker, werkzaam in het MUMC te Maastricht, NVZA
 • Dr. S.A. (Sylvia) Obermann-Borst, ervaringsdeskundige ouder & huisarts-epidemioloog, Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - VOC) 
 • Dr. I.H. (Ilse) Zaal-Schuller, arts voor verstandelijk gehandicapten/kaderarts palliatieve zorg i.o., werkzaam bij Prinsenstichting Purmerend/ AmsterdamUMC locatie AMC, NVAVG
 • C. (Charlotte) Langemeijer, CliniClowns Nederland
 • M. (Miep) van der Doelen, CliniClowns Nederland
 • Dr. E. (Eva) Schaffrath, anesthesioloog, werkzaam in het Maastricht UMC te Maastricht, PROSA Kenniscentrum
 • M. (Mirjam) Jansen op de Haar, HME-MO Vereniging Nederland

 

Met ondersteuning van

 • Dr. J. (Janneke) Hoogervorst – Schilp, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. C. (Cécile) Overman, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van (kern)werkgroepleden en klankbordgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Betrokkenen

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Werkgroep

Aarts

Algemeen kinderarts in het Amalia kinderziekenhuissinds november 2017

Interne functies onbetaald: 1. voorzitter Pijn werkgroep Amalia kinderziekenhuis. 2. Verbonden aan werkgroep procedurele sedatie bij kinderen. 3. Implementatie VR in Amalia.
Stage coördinator coschap kindergeneeskunde, tot 01-09-2020 betaalde functie intern. Onderzoek naar effect voor toepassing comfort talk technieken op de polikliniek Amalia. Onbetaald, vanuit betaalbaar beter project VGZ wel financiële ondersteuning gekregen, eenmalig.

Onderzoek naar effect comfort talk technieken; maar eenmalige subsidie gekregen voor uitvoer. Geen extern belang qua uitkomst.

Geen actie

Blaauw

Kinderrevalidatiearts

Geen

Geen

Geen actie

Bruijn, de (interim)
Neemt eenmalig deel 1e Kernwerkgroepverg. 6/7/2021

Kinderrevalidatiearts bij Revalidatie Friesland

Lid kwaliteitscommissie VRA (deels betaald, vacatiegeld)
Voorzitter landelijke werkgroep Chronische Pijn en vermoeidheid in de kinderrevalidatie, subwerkgroep van de kindersectie van de VRA (onbetaald)

Geen

Geen actie

Doelen

CliniClown bij stichting CliniClowns 28 uur per week
Onderzoeker bij stichting CliniClowns 8 uur per week, als onderzoeker van CliniClowns commissielid bij project Pijn bij Kinderen.

Bestuurslid theaterproducties Natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk Dinther (onbetaald)

Hoofddoel van mijn bijdrage aan de werkgroep is de kennis en ervaring van CliniClowns in te zetten bij het geven van feedback op de gemaakte stukken.

Geen actie

Elangovan

Universitair medisch specialist Anesthesioloog-pijnspecialist; ErasmusMC

Geen

Geen

Geen actie

Genco

Kinderarts, OLVG, Amsterdam
Unitleider kindergeneeskunde

- Eigenaar Genco Med. Beheer B.V.
- GM BV is 100% aandeelhouder van de VATAN Kliniek B.V.
- dienstbetrekking GencoMed B.V. 0,1 fte, betaald
- voorzitter st. kindersedatie, onbetaald
- congres director PROSA procedurele sedatie en analgese congres, betaald.
- Voorzitter st. ontw. kindergeneeskunde OLVG, onbetaald

Directe belangen bij eigen B.V. maar geen relatie met de bezigheden  van de werkgroep.
Patenthouder van een medisch hulpmiddel voor het verrichten van circancisies, geen relatie met bezigheden van de werkgroep

Bijvangst van het project kan zijn: nieuwe kennis en ervaring om binnen onze organisatie te delen.

Geen actie

Goorhuis

Algemeen kinderarts - acute kindergeneeskunde
Medisch Spectrum Twente Enschede
100%

Geen

Geen

Geen actie

Haar, van der

Freelance consultant Moonshot

Bestuurslid HME-MO Vereniging Nederland

Geen

Geen actie

Kaa, van der

Kinderfysiotherapeut
Erasmus MC Sophia

-Docent Master Kinderfysiotherapie bij Breederode Hogeschool

- Universitair docent
Erasmus MC (2 uur per week)

-Kinderfysiotherapeut 1e lijn (Fysio van der Linden)

Geen

Geen actie

Keyzer-Dekker

Kinderchirurg Sophia Kinderziekenhuis ErasmusMC te Rotterdam

APLS instructeur SSHK Riel, dagvergoeding

Geen

Geen actie

Kreier

Kinderarts OLVG Amsterdam

Medeauteur en -oprichter “De hamster in je brein”
Faculty en lid wetenschappelijke bijraad PROSA

Geen

Geen actie

Mensink*

kinderanesthesioloog - pijnarts - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bestuurslid sectie Pijn&palliatieve geneeskunde NVA - onbetaalde functie
sectielid SKA-NVA - onbetaalde functie
voorzitter project Choosing Wisely Opioids NVA - onbetaalde functie
werkgroeplid Verstandig Gebruik Opioiden IVM/NVA/VWS - onbetaalde functie
commissielid programmacommissie Anesthesiologendagen - onbetaalde functie
Auteur richtlijnherziening Palliatieve zorg bij kinderen NVK/NVA - onbetaalde functie

Geen

Geen actie

Neef, de

Verpleegkundig onderzoeker, Kinder IC, Amsterdam UMC

Geen

Geen

Geen actie

Petra Honig-Mazer

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis  Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Unit Psychosociale Zorg Psychotherapeut BIG                                  

Kleine eigen praktijk: Praktijk voor Psychotherapie Honig-Mazer, betaald

Geen

Geen actie

Renes

Anesthesioloog-pijnspecialist Radboudumc

Kwaliteitsvisitaties Nederlandse Vereniging Anesthesiologie, vacatiegeld
Tijd voor verbinding VMS, vacatiegeld

Geen

Geen actie

Schuerhoff

Medisch Pedagogisch Zorgverlener
Prinses Maxima Centrum

Geen

Geen

Geen actie

Simons

Kinderarts - neonatoloog - klinisch farmacoloog (Universitair Medische Specialist)
Erasmus MC- Sophia

Lid geneesmiddelencommissie Erasmus MC (onbetaald)
Voorzitter pharmacology section European Society Pediatric research (onbetaald)
Lid NKFK (Kinderformularium redactie) (onkostenvergoeding)
Voorzitter Neonatal Pain Special interest group (onbetaald)

Geen

Geen actie

Tissing

Kinderoncoloog, Hoogleraar supportive care in de kinderoncologie. 0.6 fte Prinses Maxima Centrum, 0,4 fte UMCG

PI van onderzoek naar app over invloed van laagdrempelig contact op pijn bij patiënten met kanker.

Geen

Geen actie

Uitzinger

Junior Project manager en beleidsmedewerker Stichting kind en ziekenhuis

Geen

Geen

Geen actie

Vlieger

1. Kinderarts St Antonius ziekenhuis Nieuwegein

1. Les geven via Cure en Care en via het Prinses MAxima Centrum op het gebiedvan hypnose bij kinderen. Dit is betaald.
2. Mede -eigenaar van een klein bedrijfje Skills4Comfort waarbij wij les geven in ziekenhuizen op het gebied van non-farmacologische technieken om het comfort van patienten te verbeteren, mn tijdens procedures. Dit is uiteraard een betaalde functie.
3. Voorzitter Stichting Hypnose bij Kinderen. Dit is onbetaald.
4. Tot een paar maanden geleden was ik ook bestuurslid en mede-oprichter van de stichting Procedureel comfort bij Kinderen (Prosa)

Aangezien ik les geef op het gebied van non-farmacologische methoden om pijn en angst te voorkomen cq te behandelen kan ik daar theoretisch voordeel van ondervinden als nog meer afdelingen hun personeel geschoold wilt hebben in non-farmacologische technieken. in de richtlijn komen uiteraard geen namen van bedrijven te staan, dus ik verwacht geen evident voordeel.

Mijn mede eigenaars van het skills4comfort bedrijf. Overigens loopt dit al heel goed. Iedereen is gelukkig al overtuigd van het belang van het aanleren van positief taalgebruik, afleiden, echt contact maken en een vertrouwensband opbouwen.

Uitsluiten van besluitvorming voor modules over non-farmacologische pijnbestrijding. Mag wel meelezen.

Wildt, de

Kinderarts-intensivist, hoogleraar klinische farmacologie, Radboudumc
Kinderarts-onderzoeker, Erasmus MC (0.1 fte)

Directeur stichting Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie Kinderen (detachering
vanuit Radboudumc, betaald door stichting)
Directeur Kinderformularium BV (detachering vanuit Radboudumc, betaald door stichting)
Voorzitter Medisch Wetenschappelijke Adviesraad Kiddygoodpills (onbetaald)
Bestuurslid NVKFB (onbetaald)
Redactielid NTvG (farmacotherapie sectie, onbetaald)
Directeur PEDMED-NL (kindertrialnetwerk Nederland)
KNAW Van Walraven Fonds, Ter Meulen Fonds commissielid (onbetaald)
FMS Richtlijn Delier (betaald aan Radboudumc, vacatiegelden)

Patent: Gebruik van PENK voor nierfunctiebepaling bij kinderen (aangevraagd).

Bill and Melinda Gates Foundation: model-informed dosing for pediatric dosing
guidelines
EU IMI2 Conect4children: EU wide pediatric clinical trial network Kinderformularium BV heeft als doel, zonder winstoogmerk, om de doseeradviezen
van het Nederlandse kinderformularium, ook beschikbaar te stellen aan
buitenlandse, non profit (!) partijen. Dit gebeurt nu voor Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk (overheid/ kinderziekenhuizen) Dit is goedgekeurd door het Min van VWS, de financier van het kinderformularium. De neodose doseringen helpen mee het
kinderformularium beter te maken, en daarmee aantrekkelijk voor andere non-profit partijen om aan te sluiten.

Geen actie

Wulffraat

Hoogleraar kinderimmunologie/reumatologie. UMCU

Voorzitter (coordinator) ERN-RITA (european reference network (onbetaald).

Onze vakgroep heeft zeer veel extern gefinancierd onderzoek. Er is geen direct belang van de financier bij deze richtlijn. Onderzoekslijn chronische pijn bij jeugdreuma is puur academisch. Mensink (aangesteld in PMC) is hier de promovendus. Ik ben de promotor.

Geen actie

Klankbordgroep

Bruijnzeel

Arts-assistent Keel-, Neus- en Oorheelkunde, UMC Utrecht

Kerngroep Pediatrie (KNO vereniging) - onbetaald
- Commissie PrevENT (KNO vereniging) - onbetaald
- Junior ESPO bestuur - onbetaald

Geen

Geen actie

Scheepers

ziekenhuisapotheker, Maastricht UMC+

Geen

Geen

Geen actie

Obermann-Borst

Coördinator Wetenschap bij Care4Neo 10 u per week
Huisarts - zelfstandige 18 u per week
docent Radboud UMC 8 uur per week

Coördinator Wetenschap bij Care4Neo 75% betaald/25% vrijwillig verzorgen van bijdrage vanuit patientenperspectief aan wetenschap, richtlijnen en kwaliteit van zorg namens de patientenvereniging voor ouders van en voor kinderen die te vroeg, te klein en/of ziek geboren zijn.

Huisarts - zelfstandige 18 u per week betaald
docent Radboud UMC 8uur/week EBM onderwijs bij huisartsopleiding

Geen

Geen actie

Zaal Schuller

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Werkgever:
Prinsenstichting (Purmerend): 29 uur per week
Amsterdam UMC loc AMC: 2 uur per week

Arts voor verstandelijk gehandicapten, betaald.

Geen

Geen actie

Schaffrath

Kinderanesthesioloog MUMC

Faculty member PROSA (tegen dagvergoeding)
Spreker op diverse congresses (zonder vergoeding)

Geen

Geen actie

* Voorzitter

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afvaardiging van Stichting Kind en Ziekenhuis in de kernwerkgroep en Care4Neo, CliniClowns Nederland en HME-MO Vereniging Nederland in de klankbordgroep. Op verschillende momenten is input gevraagd tijdens een invitational conference en bij het opstellen van het raamwerk. Het verslag van de invitational conference [zie aanverwante producten] is besproken in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenorganisaties en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Voorafgaand aan de voorbereidende fase is een invitational conference georganiseerd over herkenning en behandeling van pijn binnen de kindzorg. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten. Daarnaast werd tijdens de voorbereidende fase van de richtlijn een schriftelijke knelpunteninventarisatie gehouden. Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie https://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

COSMIN

The COSMIN Risk of Bias tool was used to assess the quality of single studies for each measurement property. Thereby, the worst-score-counts method was used to determine the risk of bias, this means that the lowest rating given in a box determines the final rating, i.e. the quality of the study. The result of each study on a measurement property (figure 1) were rated against the updated criteria for good measurement properties (Table 1). Each result was rated as either sufficient (+), insufficient (–), or indeterminate (?).

 

Table 1. Criteria for good measurement properties (Mokkink, 2018)

Measurement property

Rating[1]

Criteria

Structural validity

+

CTT:

CFA: CFI or TLI or comparable measure >0.95 OR RMSEA <0.06 OR SRMR <0.08[2]

IRT/Rasch:

No violation of unidimensionality[3]: CFI or TLI or comparable measure >0.95 OR RMSEA <0.06 OR SRMR <0.08

AND

no violation of local independence: residual correlations among the items after controlling for the dominant factor < 0.20 OR Q3's < 0.37

AND

no violation of monotonicity: adequate looking graphs OR item scalability >0.30

AND

adequate model fit:

IRT: χ2 >0.01

Rasch: infit and outfit mean squares ≥ 0.5 and ≤ 1.5 OR Z-standardized values > ‐2 and <2

?

CTT: Not all information for ‘+’ reported

IRT/Rasch: Model fit not reported

-

Criteria for ‘+’ not met

Internal consistency

+

At least low evidence[4] for sufficient structural validity[5] AND

Cronbach's alpha(s) ≥ 0.70 for each unidimensional scale or Subscale.[6]

?

Criteria for “At least low evidence for sufficient structural validity” not met

-

At least low evidence4 for sufficient structural validity5 AND

Cronbach’s alpha(s) < 0.70 for each unidimensional scale or Subscale.6

Reliability

+

ICC or weighted Kappa ≥ 0.70

?

ICC or weighted Kappa not reported

-

ICC or weighted Kappa < 0.70

Measurement error

+

SDC or LoA < MIC

?

MIC not defined

-

SDC or LoA > MIC

Hypotheses testing for

construct validity

+

The result is in accordance with the hypothesis[7]

?

No hypothesis defined (by the review team)

-

The result is not in accordance with the hypothesis

Cross‐cultural

validity\measurement

invariance

+

No important differences found between group factors (such as age, gender, language) in multiple group factor analysis OR no important DIF for group factors (McFadden's R2 < 0.02)

?

No multiple group factor analysis OR DIF analysis performed

-

Important differences between group factors OR DIF was found

Criterion validity

+

Correlation with gold standard ≥ 0.70 OR AUC ≥ 0.70

?

Not all information for ‘+’ reported

-

Correlation with gold standard < 0.70 OR AUC < 0.70

Responsiveness

+

The result is in accordance with the hypothesis OR AUC ≥ 0.70

?

No hypothesis defined (by the review team)

-

The result is not in accordance with the hypothesis OR AUC < 0.70

AUC: area under the curve, CFA: confirmatory factor analysis, CFI: comparative fit index, CTT: classical test theory, DIF: differential item functioning, ICC: intraclass correlation coefficient, IRT: item response theory, LoA: limits of agreement, MIC: minimal important change, RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation, SEM: Standard Error of Measurement, SDC: smallest detectable change, SRMR: Standardized Root Mean Residuals, TLI = Tucker‐Lewis Index


[1] “+” = sufficient, ” –“ = insufficient, “?” = indeterminate

[2] To rate the quality of the summary score, the factor structures should be equal across studies

[3] unidimensionality refers to a factor analysis per subscale, while structural validity refers to a factor analysis of a (multidimensional) patient‐reported outcome measure

[4] As defined by grading the evidence according to the GRADE approach

[5] This evidence may come from different studies

[6] The criteria ‘Cronbach alpha < 0.95’ was deleted, as this is relevant in the development phase of a PROM and not when evaluating an existing PROM.

[7] The results of all studies should be taken together and it should then be decided if 75% of the results are in accordance with the hypotheses

 

Figure 1. The COSMIN taxonomy of measurement properties (www.cosmin.nl)

 

The level of evidence of the literature was evaluated as described in the COSMIN user manual for systematic reviews of patient-reported outcome measures (Mokkink, 2018). The following four factors were taken into account: (1) risk of bias (i.e. the methodological quality of the studies), (2) inconsistency (i.e. unexplained inconsistency of results across studies), (3) imprecision (i.e. total sample size of the available studies), and (4) indirectness (i.e. evidence from different populations than the population of interest in the review). The quality of evidence could be downgraded with one level (e.g. from high to moderate evidence) if there is serious risk of bias, with two levels (e.g. from high to low) if there is very serious risk of bias, or with three levels (i.e. from high to very low) if there is extremely risk of bias. The quality of the evidence could be downgraded with one or two levels for inconsistency, imprecision (-1 if total N=50-100; -2 if total N<50) and indirectness.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet. 

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.  

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

 

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

 

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

 

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

 

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

 

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. http://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/over_richtlijnontwikkeling.html

 

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

 

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

 

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, Williams JW Jr, Kunz R, Craig J, Montori VM, Bossuyt P, Guyatt GH; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008 May 17;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008 May 24;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139.

 

Schünemann, A Holger J [corrected to Schünemann, Holger J]. PubMed PMID: 18483053; PubMed Central PMCID: PMC2386626.

 

Wessels M, Hielkema L, van der Weijden T. How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. J Med Libr Assoc. 2016 Oct;104(4):320-324. PubMed PMID: 27822157; PubMed Central PMCID: PMC5079497.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Pijnmeetinstrumenten voor pasgeborenen