Pijnmeting en behandeling bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 53

Startpagina - Pijnmeting en behandeling bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met pijn. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Herkenning en meten van pijn
  • Instrumenten voor het meten van pijn bij pasgeborenen, bij kinderen in het algemeen en bij kinderen met een verstandelijke beperking
  • Vergelijking van de pijnscores bij meting door de ouders/verzorgers en door de kinderen zelf
  • Behandeling van acute pijn bij kinderen
  • Behandeling van chronische spanningshoofdpijn en migraine bij kinderen
  • Behandeling van chronische buikpijn bij kinderen
  • Behandeling van reumatische pijn bij kinderen
  • Gevolgen van de pijnbehandeling voor de kwaliteit van leven van het kind
  • Voorwaarden voor de invoering van een optimaal pijnbeleid bij kinderen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met pijn.

 

Voor patiënten

Pijn is een gevoelsmatige en/of emotionele ervaring, die wordt veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade. Ook zonder weefselbeschadiging of een aanwijsbare medische oorzaak kan iemand pijn ervaren. Het ervaren van pijn in de eerste levensjaren zou de ontwikkeling in het latere leven kunnen beïnvloeden.

 

Bij aanverwante informatie staat een link naar de website van de Stichting Kind & Pijn.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, kinderanesthesiologen, psychologen, orthopedagogen, kinderneurologen en verplegingswetenschappers.

Volgende:
Inleiding bij pijnherkenning en pijnmeting