Pijnlijke diabetische neuropathie (PDNP)

Initiatief: NIV Aantal modules: 6

Startpagina - Pijnlijke diabetische neuropathie

Waar gaat deze richtlijn over?

De Richtlijn Polyneuropathie uit 2005 is herzien. De herziene richtlijn richt zich op patiënten met een pijnlijke diabetische polyneuropathie (PDNP). PDNP komt bij 30 tot 40% van alle volwassen personen met diabetes voor en is daarmee een van de meest voorkomende complicaties van diabetes. Een kwart van de diabetes patiënten met PDNP heeft ernstige pijn die gepaard gaat met angst, depressie, slaapstoornissen, beperkingen in mobiliteit en sociale isolatie. Helaas worden de klachten zowel door patiënt als behandelaar vaak niet onderkend, waardoor naar schatting ruim de helft van de patiënten met pijnlijke neuropathie niet of inadequaat behandeld wordt. Het is aannemelijk dat er in Nederland op dit moment meer dan 100.000 patiënten met pijnlijke neuropathie zijn die niet (afdoende) worden behandeld.

 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met een pijnlijke diabetische neuropathie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Screening en diagnostiek pijnlijke diabetische neuropathie
  • Medicamenteuze behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
  • Niet-medicamenteuze behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
  • Evaluatie behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
  • Organisatie van zorg pijnlijke diabetische neuropathie

 

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een pijnlijke diabetische neuropathie.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Diabetische polyneuropathie komt bij 30 tot 40% van de volwassenen met diabetes voor en is daarmee de meest voorkomende complicatie van diabetes.

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de Patiëntenvereniging: https://www.dvn.nl

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met anesthesisten, psychologen, neurologen en huisartsen.

Volgende:
Screening en diagnostiek PDNP