Persoonlijkheidsstoornissen 2008

Initiatief: NVvP Aantal modules: 79

Startpagina - Persoonlijkheidsstoornissen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Patiënten- en familieperspectief bij behandeling
  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Psychotherapeutische interventies
  • Verpleegkundige zorg
  • Vaktherapieën (beeldende, muziek-, drama-, psychomotorische therapie)
  • Maatschappelijk werk
  • Crisisinterventie
  • Farmacotherapeutische interventie
  • Comorbiditeit
  • Kosteneffectiviteit
  • Organisatie van zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. De richtlijn heeft zowel betrekking op patiënten als op familieleden van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

 

Voor patiënten

Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische aandoening. De patiënt denkt, voelt en gedraagt zich duidelijk anders dan zijn leefomgeving verwacht. Daarnaast kan de patiënt zijn gedrag niet goed aanpassen aan wisselende omstandigheden. Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn in te delen in drie clusters:

 • Patiënten die een vreemd, excentriek gedrag vertonen en die vaak een teruggetrokken bestaan leiden. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die paranoïde of schizofreen zijn.
 • Patiënten die sterk emotioneel zijn en onvoorspelbaar reageren. Mensen vertonen bijvoorbeeld antisociaal, narcistisch  of theatraal gedrag. Ook het borderlinesyndroom valt hieronder. 
 • Patiënten die in het dagelijks leven zeer angstig en onzeker zijn. Deze personen vertonen bijvoorbeeld ontwijkend, afhankelijk of dwangmatig gedrag.

 

Daarnaast zijn er persoonlijkheidsstoornissen die niet in een van de drie clusters vallen. Deze vormen de groep Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO). Iemand kan ook meer dan één persoonlijkheidsstoornis hebben. Bij 13,5 procent van de algemene bevolking komt minimaal één persoonlijkheidsstoornis voor. Bij psychiatrische patiënten en behandelde verslaafden is het percentage respectievelijk 60 en 56 procent.

 

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen is te vinden op Thuisarts:

http://thuisarts.nl/angststoornis

http://thuisarts.nl/psychose

http://thuisarts.nl/bipolaire-stoornis

 

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen is ook te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/persoonlijkheidsstoornis

 

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen is ook te vinden op de website van de verschillende patiëntenverenigingen:

Stichting Labyrint – In Perspectief: http://labyrint-in-perspectief.nl

Vereniging Ypsilon: https://www.ypsilon.org/

Angst, Dwang en Fobiestichting: http://www.adfstichting.nl/

Vereniging Anoiksis: http://www.anoiksis.nl/

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen: http://www.vmdb.nl/

Altecht: www.altrecht.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen ggz.

Daarnaast werkten ook patiënten, familieleden, psychomotorisch therapeuten en vaktherapeuten mee aan deze richtlijn.

Vertegenwoordigers uit de volgende patiëntenorganisaties vormen onderdeel van de subcommissie patiëntenparticipatie:

  • Stichting Labyrint - In Perspectief – stichting voor het ondersteunen van familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
  • Ypsilon - vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
  • Angst, Dwang en Fobiestichting
  • Anoiksis - vereniging voor en door psychosegevoelige mensen
  • Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
  • Patiëntenbond in de ggz
  • Altrecht – organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
  • Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ)
  • Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD)
Volgende:
AS II Patiënten- en familieperspectief