Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Initiatief: NVVH Aantal modules: 10

Startpagina - Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Behandeling claudicatio intermittens bij PAV 15-09-2023

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De manier waarop en door wie de diagnose PAV dient te worden vastgesteld.
  • De behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ter verbetering van de loopafstand en de kwaliteit van leven.
  • De behandeling van patiënten met verschillende typen PAV door middel van dotteren of stentplaatsing.
  • De ondersteunende medicamenteuze behandeling van patiënten met PAV na een dotterbehandeling, stentplaatsing of na een omleidingsoperatie (bypassoperatie).
  • De behandeling van kwetsbare ouderen met PAV met kritieke ischemie.
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met PAV.
  • Het informeren van patiënten met PAV ten aanzien van de verschillende behandelopties.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (chronisch) perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit, binnen en buiten het ziekenhuis.

 

Voor patiënten

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit is de medische omschrijving voor een vernauwing of afsluiting van een slagader in of naar het been. Patiënten met PAV kunnen onderscheiden worden in twee hoofdgroepen. Patiënten met claudicatio intermittens hebben pijn of kramp in bil of kuit na het lopen van een bepaalde afstand (etalagebenen). Patiënten met kritieke ischemie hebben rustpijn in de voet en/of last van wonden of gangreen op de voet of het onderbeen. PAV kan zich echter op vele verschillende manieren presenteren en soms hebben patiënten geen klachten. PAV komt voornamelijk voor op hogere leeftijd. In de leeftijdsklasse van 55 tot 59 jaar lijdt 7% van de mensen aan PAV. Dat loopt op naar meer dan de helft bij ouderen boven de 85 jaar.


Meer informatie over perifeer arterieel vaatlijden is te vinden op Thuisarts:
https://www.thuisarts.nl/vernauwing-of-afsluiting-beenslagader

 

Meer informatie over perifeer arterieel vaatlijden is ook te vinden op de website van de Hart&Vaatgroep:

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/vernauwing-van-de-beenslagader

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de vaatchirurgen, interventieradiologen, internisten, huisartsen, klinisch geriaters en beleidsadviseurs van de Hart&Vaatgroep. Naast de deelname van een afgevaardigde van de Hart&Vaatgroep in de werkgroep, werd er aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door organisatie van een focusgroep en afname van een enquête onder patiënten. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de totstandkoming van de richtlijn. 

Volgende:
Diagnose PAV