Pancreascarcinoom

Initiatief: NVVH Aantal modules: 26

Startpagina - Pancreascarcinoom

Belangrijkste wijzigingen 2019

In 2019 verscheen de herziene richtlijn pancreascarcinoom. Deze nieuwe richtlijn is in principe geldig tot 2024. De verwachting is dat de (neo) adjuvante behandeling van het (borderline) resectabele pancreascarcinoom binnenkort aangepast zal worden aan de hand van (o.a. Nederlandse) publicaties. Het is de bedoeling de gehele richtlijn frequenter en modulair te herzien wanneer daar op basis van literatuur aanleiding toe is.

 

De belangrijkste wijzigingen van de 2019 richtlijn ten opzichte van de vorige richtlijn betreffen de modules adjuvante behandeling, behandeling van het lokaal gevorderde en het gemetastaseerde pancreascarcinoom.  Op het gebied van de systemische behandeling van het pancreascarcinoom in zowel de adjuvante, lokaal gevorderde en gemetastaseerde setting heeft FOLFIRINOX de voorkeur indien de patiënt deze behandeling wenst en aankan.

 

Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in het volgende artikel:

Wilmink JW, de Vos-Geelen J & Busch OR. Nieuwe richtlijn pancreascarcinoom. Ned Tijdschr Oncol 2019;16:317-8. https://www.ntvo.nl/journal-article/nieuwe-richtlijn-pancreascarcinoom/

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op de belangrijkste aspecten die volgens de huidige maatstaven de beste zorg behelst voor patiënten met een pancreascarcinoom. Het betreft uitsluitend patiënten met een ductaal adenocarcinoom van het pancreas, zowel in de kop, het corpus en de staart. Tumoren van de distale galwegen en de Papil van Vater (periampullaire carcinomen) kennen veelal hetzelfde diagnostische- en behandeltraject als het pancreaskopcarcinoom, maar deze maligniteiten vallen buiten deze richtlijn. Neuroendocriene pancreastumoren (pNET) en cysteuze tumoren vallen ook buiten deze richtlijn, tenzij in de cyste zich een carcinoom heeft gevormd. Voor cysteuze tumoren, zoals intraductale papillaire mucineuze neoplasie (IPMN) in het pancreas is een recente Europese richtlijn verschenen, die door de werkgroep ondersteund wordt (European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas 2018).

 

Bij deze richtlijn is getracht niet alleen de strikt medische aspecten aan bod te laten komen maar zijn op verzoek van patiëntenorganisatie meer psychosociale en begeleidingsaspecten zoals voeding en ondersteuning aan bod gekomen.In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Screening
 • Diagnostische strategie
 • Screening en diagnostiek voedingstoestand
 • Chirurgische behandeling
 • Pancreasenzymsuppletie, vitaminen, omega-3 vetzuren en kurkuma
 • Pathologie
 • (Neo-)Adjuvante, chemotherapie, radiotherapie, chemoradiotherapie of lokale ablatie
 • Preoperatief en palliatief stenten
 • Behandelvoorkeur bij pijnbestrijding voor lokaal uitgebreid pancreascarcinoom
 • Voeding in de palliatieve fase
 • Psychosociale zorg
 • Voorlichting en communicatie
 • Organisatie van zorg
 • TNM classificatie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom.

 

Voor patiënten

Pancreascarcinoom is de medische term voor alvleesklierkanker. De alvleesklier is een langgerekte klier die een belangrijke rol speelt bij de spijsvertering. Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Jaarlijks krijgen ruim 2000 mensen in Nederland alvleesklierkanker.

Meer informatie over alvleesklierkanker te vinden op o.a. Thuisarts.nl:

https://www.thuisarts.nl/alvleesklierkanker

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart ontwikkeld. Een keuzekaart geeft een overzicht van opties over screening, diagnose of behandeling en helpt de arts en patiënt bij het samen beslissen. Klik hier voor de keuzekaart alvleesklierkanker.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is evidence-based opgesteld door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de chirurgen, MDL-artsen, radiotherapeuten, internisten, oncologen, radiologen, pathologen, klinisch genetici, verpleegkundig specialisten, diëtisten en patiëntenvertegenwoordiging.

Volgende:
Screening