PADIS (pijn, analgesie/sedatie, delier, (im)mobilisatie en slaapstoornissen)

Initiatief: NVIC Aantal modules: 18

Startpagina - PADIS

Waar gaat deze richtlijn over?
In de intensive care-geneeskunde bestaat een sterke samenhang tussen de thema’s analgesie en sedatie, delier, slaapstoornissen en immobilisatie. In internationale richtlijnen worden deze thema’s dan ook gezamenlijk besproken en afgekort als PADIS: Pijn, Analgesie/sedatie, Delier, (Im)mobilisatie en Slaapstoornissen. De in 2010 verschenen richtlijn “Delirium op de intensive care” van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) beschreef alleen het thema delier. Het onderdeel pijnbehandeling en sedatie werd voorheen besproken in de richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie bij volwassen en IC van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

 

Met de herziening van beide richtlijnen is er nu sprake van twee met elkaar samenhangende richtlijnen. De onlangs verschenen NVA-richtlijn Sedatie en Analgesie op de IC beschrijft het “PA” deel. Deze NVIC-richtlijn Delier, Immobilisatie en Slaapstoornissen beschrijft het onderdeel “DIS”. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

  • Screening op delier, met aanbevelingen over de plaats van de verschillende beschikbare instrumenten;
  • Preventie en behandeling van delier, met aanbevelingen over zowel farmacologische als niet-farmacologische interventies;
  • Preventie en behandeling van slaapstoornissen, met aanbevelingen over zowel farmacologische als niet-farmacologische interventies;
  • Vroege mobilisatie en fysieke fixatie, met aanbevelingen over veilige toepassing van deze interventies;
  • Organisatie van zorg, met aanbevelingen over de randvoorwaarden voor optimale preventie en behandeling van delier en slaapstoornissen.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die te maken hebben met alle soorten patiënten die op de intensive care worden behandeld.

 

De richtlijn zal vooral relevant zijn voor intensivisten en IC-verpleegkundigen. Daarnaast kan de richtlijn gebruikt worden door betrokken zorgverleners zoals klinisch geriaters, internist-ouderengeneeskundigen, neurologen, ziekenhuisapothekers, anesthesiologen, internisten, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants op de IC.

 

Voor patiënten

Delier is een plotselinge verwardheid die vaak voorkomt bij patiënten op de intensive care. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft hierover een nieuwe richtlijn gemaakt. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2010. De nieuwe richtlijn is uitgebreider. Er wordt besproken hoe delier kan worden vastgesteld en behandeld. Er worden ook maatregelen besproken om delier te voorkomen. Er zijn ook andere onderwerpen toegevoegd die veel met delier te maken hebben. Zo bespreekt de richtlijn ook slaapproblemen en veilig uit bed gaan tijdens de IC-behandeling. Tot slot wordt besproken welke voorzieningen zorgverleners op de IC nodig hebben om delier en slaapproblemen te voorkomen en te behandelen.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Voor het “PA-deel” van PADIS is de nieuwe richtlijn in 2023 Analgesie en Sedatie op de IC reeds verschenen onder voorzitterschap van de NVA. Deze richtlijn betreft het andere deel van PADIS: de “DIS”, en kwam tot stand onder voorzitterschap van de NVIC.

 

Status van de richtlijn

De richtlijn omvat een bestaande richtlijn, waarbij meerdere modules worden herzien en toegevoegd.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 26-06-2024

Laatst geautoriseerd  : 26-06-2024

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2025

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Volgende:
Screening op delier