Overige late effecten na Hodgkinlymfoom

Initiatief: NVRO Aantal modules: 6

Startpagina - Overige late effecten na Hodgkinlymfoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor overlevers van hodgkinlymfoom, die een risico hebben op diverse late effecten als gevolg van de behandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het risico op diverse late effecten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom en de verschillende factoren die dit risico kunnen vergroten.
  • De methoden om deze late effecten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom vroeg op te sporen.
  • De methoden om deze late effecten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom te behandelen.
   • Aanhoudende vermoeidheid
   • Psychosociale problemen
   • Cognitieve problemen
   • Werk gerelateerde problemen
   • Problemen bij het afsluiten van verzekeringen en leningen
   • Gewichtsproblemen
   • Tandheelkundige problemen
   • Neurologische schade aan zenuwen (neuropathie) of ruggenmerg (myelopathie)
   • Longschade en longklachten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (na)zorg voor overlevers van hodgkinlymfoom.

 

Voor patiënten

Hodgkinlymfoom is vorm van lymfklierkanker. Het is een zeldzame aandoening. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 400 nieuwe patiënten bij. Door de verbeterde behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van hodgkinlymfoom. Deze behandelingen kunnen echter door hun schadelijke bijwerkingen op de lange termijn (maanden tot jaren later) gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit worden ook wel de late effecten van de behandeling genoemd. Zo kunnen bestraling en chemotherapie bij de behandeling van hodgkinlymfoom op latere leeftijd uiteenlopende klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven voor overlevers van hodgkinlymfoom.

 

Meer informatie over hodgkinlymfoom en de late effecten is te vinden bij aanverwante informatie:

http://www.beternahodgkin.nl/

http://www.hematon.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de radiotherapeuten-oncologen, neurologen, oncologisch kaakchirurgen en arbeidspsychologen. 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van afgevaardigden van de patiëntenorganisatie Stichting Hematon.

Volgende:
Kwaliteit van leven na hodgkinlymfoom