Management van de acute fase van vertraagd type overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen

Initiatief: NVDV Aantal modules: 11

Startpagina

Waar gaat deze richtlijn over?

Het onderwerp van de richtlijn is management van de acute fase van vertraagd type overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen, oftewel vertraagd type geneesmiddelenreacties. In deze richtlijn worden adviezen geven ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van acute fase van vertraagd type geneesmiddelenreacties en dient als leidraad voor de dermatoloog en andere zorgprofessionals die hiermee in aanraking komen. Er wordt een overzicht gegeven van de geneesmiddelenreacties, de verschillende huidreacties, hun reactietype en de relevante differentiaal diagnoses. Daarnaast wordt er gekeken naar het effect van onterecht labelen en de plaats van aanvullend onderzoek in de acute fase. De aanbevelingen uit deze richtlijn hebben naar verwachting geen impact op de huidige organisatie van zorg; er zijn geen aanpassingen nodig. Doordat het aanbevolen management van de acute fase van geneesmiddelenreacties al deel uitmaakt van de huidige zorg, zal er in de praktijk waarin deze richtlijn gehanteerd wordt geen substantieel verschil zijn met de huidige praktijk.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroep. Daartoe behoren onder andere: dermatologen, pathologen, medisch microbiologen, kinderartsen, apothekers, internisten, (kinder)allergologen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, huidtherapeuten, dermatologieverpleegkundigen en diegenen die voor deze beroepen in opleiding zijn.

 

Voor patiënten

Er worden adviezen gegeven t.a.v. de diagnostiek en behandeling van de acute fase van vertraagd type geneesmiddelenreacties. De meest voorkomende geneesmiddelenreacties zijn uitgewerkt: drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) en maculopapuleus exantheem (MPE). Er wordt een overzicht gegeven van de geneesmiddelenreacties, de verschillende huidreacties, hun reactietype en de relevante differentiaal diagnoses. Daarnaast wordt er gekeken naar het effect van onterecht labelen en de plaats van aanvullend onderzoek in de acute fase.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 05-06-2023

Laatst geautoriseerd  : 05-06-2023

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Volgende:
Overzicht geneesmiddelenreacties, differentiaal diagnoses en het effect van labelen