Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 37

Startpagina - Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met middenoorontsteking. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De verwijzing naar een specialist, logopedist of audiologisch centrum van kinderen met middenoorontsteking
  • De effecten van middenoorontsteking op de taal- en spraakontwikkeling van kinderen
  • De verschillende aanvullende onderzoeken bij (verdenking op) middenoorontsteking
  • De rol van verschillende medicamenteuze behandelingen bij steeds terugkerende middenoorontsteking
  • De rol van trommelvliesbuisjes en andere operatieve behandelingen bij terugkerende dan wel aanhoudende middenoorontsteking
  • De rol van logopedische behandeling bij aanhoudende middenoorontsteking
  • De rol van medicamenteuze behandelingen en gehoortoestellen bij middenoorontsteking waarbij (langdurig) sprake is van een loopoor met gehoorverliezen
  • De rol van operatieve behandelingen bij middenoorontsteking met een loopoor
  • De vorm van narcose en pijnbestrijding rondom operatieve ingrepen aan het oor of de neusamandelen
  • De organisatie van de (na)zorg voor kinderen met middenoorontsteking

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met otitis media.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor otitis media is middenoorontsteking. Het is één van de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen. Het middenoor is de ruimte achter het trommelvlies en staat in directe verbinding met de neus-keelholte. Bij een ontsteking hoopt zich vocht op in het middenoor. Hierdoor verhoogt de druk en gaat het trommelvlies bol staan. Het gevolg is vaak hevige oorpijn. Daarnaast kunnen klachten optreden als koorts en prikkelbaarheid. Door de druk achter het trommelvlies kan er soms een scheurtje in het trommelvlies ontstaan. Het ontstekingsvocht komt dan naar buiten en er is sprake van een loopoor. Als de middenoorontsteking minstens 4 keer per jaar terugkeert, spreekt men van recidiverende otitis media. Een persisterende otitis media is een middenoorontsteking die langer dan 3 maanden aanhoudt.

 

Meer informatie over middenoorontsteking is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/middenoorontsteking-0

 

Meer informatie over trommelvliesbuisjes is te vinden op de website van de kno-vereniging:

http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/trommelvliesbuisjes/

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart ontwikkeld. Een keuzekaart kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Meer informatie over de keuze buisje in het trommelvlies of geen behandeling bij vocht in het middenoor bij kinderen kunt u vinden op de keuzekaart.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, KNO-artsen, kinderartsen, jeugdartsen, anesthesiologen, audiologen, logopedisten en medisch microbiologen. Bij de ontwikkeling van de richtlijn werden knelpunten geïnventariseerd door middel van een interview met ouders van kinderen met een (doorgemaakte) otitis media. Daarnaast heeft de betrokken patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis eigen knelpunten ingebracht. Tevens is de conceptrichtlijn voorgelegd aan de patiëntenvereniging.

Volgende:
Indicatiestelling Otitis Media bij kinderen