Otitis Externa

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 10

Startpagina - Otitis Externa

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met otitis externa. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De diagnose acute otitis externa en het onderscheid met andere typen (oor)ontstekingen
  • Factoren die van invloed zijn op het ziektebeloop en consequenties hiervan voor de behandeling
  • De optimale pijnbehandeling van acute otitis externa
  • De medicamenteuze behandeling en adviezen aan patiënten met acute otitis externa
  • De keuze van het type oordruppels, de toedieningswijze en behandelduur bij acute otitis externa
  • Het beleid in geval van therapieresistente otitis externa
  • De effectiviteit van chirurgische behandeling in geval van chronische otitis externa

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met otitis externa.

 

Voor patiënten

Otitis externa is een ontsteking van de huid van de gehoorgang, ook wel bekend als ‘zwemmersoor’. 
De oorzaak is meestal een bacteriële infectie, maar een schimmelinfectie is ook mogelijk. De ontsteking gaat gepaard met roodheid of zwelling van de gehoorgang. De klachten die daarbij optreden zijn pijn, jeuk en/of een loopoor. Soms treedt ook gehoorverlies op. Een acute otitis externa duurt minder dan drie weken. Als de klachten ondanks behandeling langer dan drie weken aanhouden, is er sprake van een  therapieresistente of persisterende otitis externa. Na drie maanden spreekt men van chronische otitis externa. In de huisartsenpraktijk wordt de diagnose jaarlijks bij ongeveer 14 per 1000 patiënten gesteld. De huisarts kan otitis externa meestal zelf behandelen, slechts een klein aantal patiënten met otitis externa wordt verwezen naar de KNO-arts.

 

Meer informatie over otitis externa is te vinden op de website van de KNO-artsen:

http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/gehoorgangontsteking

 

Meer informatie over otitis externa is ook te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/ontsteking-van-gehoorgang

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit KNO-artsen.  

 

Volgende:
Differentiaal diagnose Acute Otitis Externa