OSAS bij kinderen

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 29

Startpagina - OSAS bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

In deze richtlijn staat beschreven wat volgens de laatste maatstaven de beste zorg is voor kinderen met OSAS. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Screening die plaatsvindt op het consultatiebureau
    • Onderzoek dat uitgevoerd wordt bij een kind met (een verdenking van) OSAS
    • De verschillende behandelingen die er zijn voor kinderen met OSAS

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met OSAS.

 

Voor patiënten

OSAS staat voor Obstructieve Slaap Apneu Syndroom. Als een kind tijdens de slaap gemiddeld één keer per uur of vaker een apneu heeft, noemen we dit OSAS. Een apneu is een tijdelijke ademstilstand tijdens de slaap. OSAS komt bij 1 tot 4 procent van de kinderen voor. Kinderen met ernstig overgewicht, het syndroom van Down, of ernstige aangeboren afwijkingen hebben de ziekte vaker.

 

Bij aanverwante informatie staat een patiëntenversie van deze richtlijn.

 

Meer informatie is te vinden op de website van de KNO-artsen:

http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/overig/snurken-en-het-slaap-apneusyndroom/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit KNO-artsen, kinderartsen, artsen jeugdgezondheidszorg, anesthesiologen, kaakchirurgen, orthodontisten, klinisch neurofysiologen. De Apneu Vereniging en de Stichting Kind en Ziekenhuis hebben eigen knelpunten ingebracht. In een telefonische interviewronde werden knelpunten bij individuele patiënten geïnventariseerd.

 

Volgende:
Incidentie prevalentie OSAS kinderen