Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen

Initiatief: NVALT / NVKNO Aantal modules: 23

Startpagina - Obstructief slaapapneu (OSA)

Waar gaat deze richtlijn over?

 • Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met obstructief slaapapneu (OSA). De modules van deze richtlijn besteden aandacht aan:
 • het concept OSA: actuele inzichten;
 • de endoscopische diagnostiek van OSA;
 • de verschillende behandelmogelijkheden van patiënten met OSA;
 • therapietrouw;
 • de behandeling van OSA bij ouderen;
 • het perioperatief beleid bij patiënten met of risico op OSA;
 • de organisatie van de zorg rondom patiënten met OSA;
 • de voorlichting aan patiënten.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met OSA.

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart ontwikkeld. Een keuzekaart geeft een overzicht van opties over screening, diagnose of behandeling en helpt de arts en patiënt bij het samen beslissen. Klik hier voor de keuzekaart.

 

Voor patiënten

Sommige mensen hebben regelmatig ademstops tijdens het slapen. Deze ademstops, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen. De tong en zachte delen in de keel blokkeren dan de ademhaling. We noemen dit obstructief slaapapneu, afgekort OSA. De ademstops kunnen ervoor zorgen dat u overdag moe, slaperig of minder geconcentreerd bent. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden: CPAP, MRA, positietherapie, of een operatie.

 

Meer informatie over slaapapneu is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/slaapapneu

Meer informatie over slaapapneu is te vinden op de website van de ApneuVereniging:

http://www.apneuvereniging.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De oude richtlijn Diagnostiek en behandeling van obstructieve slaapapneusyndroom was uit 2009 en was op een aantal onderdelen niet meer actueel. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het hoofd-halsgebied (NVKNO) hebben daarom het initiatief genomen de richtlijn in zijn geheel te herzien. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, MKA-chirurgen, anesthesiologen, klinisch geriaters, orthodontisten, klinisch neurofysiologen, cardiologen, verpleegkundigen, huisartsen, en bedrijfsartsen. In de werkgroep was een lid van de ApneuVereniging afgevaardigd.

De meeste modules uit de richtlijn uit 2009 zijn herzien en komen terug in de nieuwe, gereviseerde modules. Een aantal modules zijn komen te vervallen, te weten:

 • Conservatieve en medicamenteuze behandeling.
 • Veiligheid en beroep. Hiervoor wordt verwezen naar de vigerende richtlijn Obstructieve Slaapapneusyndroom en werk (2012) van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

 

De richtlijn behandelt verder niet het beleid voor OSA bij kinderen en het beleid van centraal slaapapneusyndroom.

Volgende:
Het concept OSA: actuele inzichten