Opiaatverslaving

Initiatief: NVvP Aantal modules: 58

Opiaten Ibogaïne

Uitgangsvraag

Wat is de effectiviteit van ibogaïne bij de behandeling van patiënten met opiaatafhankelijkheid vergeleken met care as usual?

Aanbeveling

Toediening van ibogaïne in de behandeling van opiaatafhankelijkheid kan uitsluitend plaatsvinden in een streng gecontroleerde, medische setting in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Overwegingen

Het prospectieve onderzoek van Mash e.a. (2000; 2001) onder uiteindelijk meer dan 150 opiaatafhankelijke patiënten toonde aan dat zich - in een streng gecontroleerde, medische setting - geen ernstige medische compli­caties voordeden na een behandeling met ibogaïne (800 mg; 10 mg/kg). Inname van ibogaïne in een niet streng gecontroleerde, medische setting is daarentegen wel een aantal maal in verband gebracht met ernstige medische complicaties (Hoelen e.a., 2009; Houenou e.a., 2011) en onver­wachte sterfgevallen (Chèze e.a., 2008; Kontrimaviciüte e.a., 2006; Maas & Strubelt, 2006). Alper en collega's (2012b) onderzochten 19 van dergelijke sterfgevallen, die zich voordeden tussen 1990 en 2008, en die in de tijd (maximaal 72 uur na inname) geassocieerd konden worden met ibogaïne. Voor 14 casussen was een autopsierapport beschikbaar, waaruit bleek dat in 12 sterfgevallen sprake was van reeds aanwezige comorbiditeit dan wel druggebruik ten tijde van de ibogaïne-inname. In geen van de casussen kon neurotoxiciteit worden aangetoond (Alper e.a., 2012b).

Onderbouwing

Ibogaïne is een van de iboga-alkaloïden die voorkomen in de wortelbast van onder andere de Tabernanthe Iboga, een in West Afrika groei­ende struik. In de Bwiti-cultuur wordt ibogaïne al vele eeuwen gebruikt als medicijn en in (initiatie-)rituelen (Fernandez, 1982; Fernandez & Fernandez, 2001). In lage doseringen heeft ibogaïne een stimulerend effect en tot 1970 werd ibogaïne-extract in Frankrijk voorgeschreven bij de behandeling van onder meer vermoeidheid en depressie, en bij het herstel van bepaalde infectieziekten (Maciulaitis e.a., 2008). In hoge doseringen geeft ibogaïne sterke visuele hallucinaties.

Dieronderzoek heeft aangetoond dat ibogaïne - en de belangrijkste metaboliet noribogaïne - langdurig van invloed zijn op diverse neurotransmittersystemen van het centrale zenuwstelsel (Popik e.a., 1995). Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt ibogaïne regelmatig genoemd en gebruikt als een potentieel effectief middel voor de interruptie van afhankelijkheid van heroïne en andere psychoactieve middelen (zie onder andere Alper e.a., 2008; Vastag, 2002; 2005). De specifieke werkingsmechanismen van (nor-)ibogaïne in de behandeling van (opiaat-)afhankelijkheid zijn voor­alsnog onduidelijk en onderwerp van onderzoek (zie bijvoorbeeld: Alper e.a., 2012a; Paskulin e.a., 2006).

Niveau 2

In dierexperimenteel onderzoek is aangetoond dat behandeling met ibogaïne resulteert in een afname van zelftoediening van alcohol, opiaten, cocaïne en andere middelen en van opiaatonthoudingsverschijnselen. Er is, met uitzondering van enkele cohortstudies, onvol­doende wetenschappelijk onderzoek over de effectiviteit van ibogaïne in de behandeling van opiaatverslaafden.

 

D:    Alper e.a., 2001, 1999; Mash e.a., 2000; 2001; Sheppard, 1994.

C:    Cappendijk & Dzoljic, 1993; Dzoljic e.a., 1988; Frances e.a., 1992; Glick e.a., 1991; Rezvani e.a., 1995; Sershen e.a., 1994.

Ibogaïne-inname door opiaatafhankelijke patiënten lijkt bij te dragen aan het onderdrukken van ontwenningsverschijnselen, de craving naar heroïne sterk te verminderen, en gepaard te gaan met abstinentie van heroïne en andere middelen voor periodes uiteenlopend van enkele dagen tot meer­dere maanden en voor sommige patiënten zelfs jaren. Dit komt naar voren uit een aantal retrospectieve studies (Alper e.a., 1999; 2001; Sheppard, 1994) en minstens 1 prospectieve cohortstudie onder 32 opiaatafhankelijke patiënten (Mash e.a., 2000; 2001). Deze bevindingen worden ondersteund door dierexperimentele studies (Cappendijk & Dzoljic, 1993; Dzoljic e.a., 1988; Frances e.a., 1992; Glick e.a., 1991; Rezvani e.a., 1995; Sershen e.a., 1994). Momenteel worden er in Mexico en Nieuw-Zeeland prospectieve, niet-gecontroleerde studies uitgevoerd naar de veiligheid en langetermijn-effectiviteit van ibogaïne in de behandeling van opiaatafhankelijkheid (zie: www.maps.org/research/ibogaine).

 1. Alper, K.R., Lotsof, H.S., Frenken, G.M., Luciano, D.J., & Bastiaans, J. (1999). Treatment of acute opioid withdrawal with ibogaine. American Journal on Addictions, 8, 234-242.
 2. Alper, K.R., Beal, D., & Kaplan, C.D. (2001). A contemporary history of ibogaine in the United States and Europe. The Alkaloids. Chemistry and Biology, 56, 249-281.
 3. Alper, K.R., Lotsof, H.S., & Kaplan, C.D. (2008). The ibogaine medical subculture. Journal of Ethnopharmacology, 115, 9-24.
 4. Alper, K.R., Reith, M.E., & Sershen, H. (2012a). Ibogaine and the inhibition of acetylcholinesterase. Journal of Ethnopharmacology, 139, 879-882.
 5. Alper, K.R., Stajic, M., & Gill, J.R. (2012b). Fatalities temporally associated with the ingestion of ibogaine. Journal of Forensic Sciences, 57, 398-412.
 6. Cappendijk, S.L., & Dzoljic, M.R. (1993). Inhibitory effects of ibogaine on cocaine self-administration in rats. European Journal of Pharmacology, 241, 261-265.
 7. Chèze, M., Lenoan, A., Deveaux, M., Pépin, G., 2008. Determination of ibogaine and noribogaine in biological fluids and hair by LC-MS/MS after Tabernanthe iboga abuse Iboga alkaloids distribution in a drowning death case. Forensic Science International, 176, 58-66.
 8. Dzoljic, E.D., Kaplan, C.D., & Dzoljic, M.R. (1988). Effect of ibogaine on naloxone-precipitated withdrawal syndrome in chronic morphine- dependent rats. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie, 294, 64-70.
 9. Fernandez, J.W. (1982). Bwiti: An ethnography of religious imagination in Africa. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 10. Fernandez, J.W., & Fernandez, R.L. (2001). 'Returning to the path': The use of iboga[ine] in an equatorial African ritual context and the binding of time, space, and social relationships. The Alkaloids. Chemistry and Biology, 56, 235-247.
 11. Frances, B., Gout, R., Cros, J., & Zajac, J.M. (1992). Effects of ibogaine on naloxone-precipitated withdrawal in morphine-dependent mice. Fundamental & Clinical Pharmacology, 6, 327-332.
 12. Glick, S.D., Rossman, K., Steindorf, S., Maisonneuve, I.M., Carlson, J.N. (1991). Effects and aftereffects of ibogaine on morphine self-administration in rats. European Journal of Pharmacology, 195, 341-345.
 13. Hoelen, D.W., Spiering, W., Valk, G.D. (2009). Long-QT syndrome induced by the antiaddiction drug ibogaine. New England journal of medicine, 360, 308-309.
 14. Houenou, J., Homri, W., Leboyer, M., & Drancourt, N. (2011). Ibogaine- associated psychosis in schizophrenia: A case report. Journal of Clinical Psychopharmacology, 31, 659.
 15. Kontrimaviciüte, V., Mathieu, O., Mathieu-Daude, J.C., Vainauskas, P., Casper, T., Baccino, E., e.a. (2006). Distribution of ibogaine and noribogaine in a man following a poisoning involving root bark of the Tabernanthe iboga shrub. Journal of Analytical Toxicology, 30, 434-440.
 16. Maas, U., & Strubelt, S. (2006). Fatalities after taking ibogaine in addiction treatment could be related to sudden cardiac death caused by autonomic dysfunction. Medical Hypotheses, 67, 960-964.
 17. Maciulaitis, R., Kontrimaviciüte, V., Bressolle, F.M., & Briedis, V. (2008). Ibogaine, an anti-addictive drug: Pharmacology and time to go further in development. A narrative review. Human & Experimental Toxicology, 27, 181-194.
 18. Mash, D.C., Kovera, C.A., Pablo, J., Tyndale, R.F., Ervin, F.D., Williams, I.C., Singleton, E.G., & Mayor, M. (2000). Ibogaine: complex pharmacokinetics, concerns for safety, and preliminary efficacy measures. Annals of the New York Academy of Sciences, 914, 394-401.
 19. Mash, D.C., Kovera, C.A., Pablo, J., Tyndale, R., Ervin, F.R., Kamlet, J.D., & Hearn, W.L. (2001). Ibogaine in the treatment of heroin withdrawal. The Alkaloids. Chemistry and Biology, 56, 155-171.
 20. Paskulin, R., Jamnik, P., Zivin, M., Raspor, P., & Strukelj, B. (2006). Ibogaine affects brain energy metabolism. European Journal of Pharmacology, 552, 11-14.
 21. Popik, P., Layer, R.T., Skolnick, P. (1995). 100 years of ibogaine: Neurochemical and pharmacological actions of a putative anti-addictive drug. Pharmacological Reviews, 47, 235-253.
 22. Rezvani, A.H., Overstreet, D.H., & Lee, Y.W. (1995). Attenuation of alcohol intake by ibogaine in three strains of alcohol-preferring rats. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 52, 615-620.
 23. Sershen, H., Hashim, A., & Lajtha, A. (1994). Ibogaine reduces preference for cocaine consumption in C57BL/6By mice. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 47, 13-19.
 24. Sheppard, S.G. (1994). A preliminary investigation of ibogaine: Case reports and recommendations for further study. Journal of Substance Abuse Treatment, 11, 379-385.
 25. Vastag, B. (2002). Addiction treatment strives for legitimacy. JAMA, 288, 3096, 3099-3101.
 26. Vastag, B. (2005). Addiction research. Ibogaine therapy: a 'vast, uncontrolled experiment! Science, 308, 345-346.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2013

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2013

Geplande herbeoordeling  :

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is als houder van deze richt­lijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. Uiter­lijk in 2017 bepaalt de NVvP of deze richtlijn nog actueel is. Indien nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwik­kelingen aanleiding zijn om een herzieningstraject te starten.

De andere aan deze richtlijn deelnemende beroepsverenigingen of gebrui­kers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de actualiteit van de aanbevelingen in de richtlijn; hen wordt verzocht rele­vante ontwikkelingen kenbaar te maken aan de eerstverantwoordelijke.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Algemene gegevens

Financiering en opdrachtgevers: Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaving (CCBH), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. In de conclusies wordt aangegeven wat de wetenschappelijke stand van zaken is. De aanbevelingen zijn gericht op het expliciteren van optimaal professioneel handelen in de gezondheidszorg en zijn gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming. In deze aanbevelingen zijn naast de weten­schappelijke argumenten ook professionele kennis en ervaringskennis meegenomen, samengevat in de overige overwegingen.

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van hulpverleners in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van patiënten met opiaatverslaving. Om de implementatie te bevorderen, biedt deze richtlijn aanknopingspunten voor protocollen op plaatselijk, instituuts- of regioniveau en voor transmurale afspraken.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen: psychiaters, psycho­logen, verslavingsgeneeskundigen, verpleegkundigen en verzorgenden in de verslavingszorg (zie ook ‘Samenstelling werkgroep’).

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in december 2009 een multidis­ciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Neder­land (VVGN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), onder voorzitterschap van professor doctor Wim van den Brink, hoogle­raar psychiatrie en verslaving aan de Universiteit van Amsterdam.

De werkgroepleden waren door de wetenschappelijke verenigingen geman­dateerd voor deelname aan deze werkgroep; de totale samenstelling van de werkgroep is goedgekeurd door alle deelnemende wetenschappelijke verenigingen. De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze conceptrichtlijn. De volgende personen hadden zitting in de werkgroep.

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):

- Wim van den Brink (voorzitter);

- Hein de Haan;

- Pieter-Jan Carpentier.

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP):

- Gerard Schippers (vice-voorzitter);

- Ellen Vedel.

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (WGN):

- Hein Sigling.

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN):

- Chris Loth.

Voor de ontwikkeling van uitgangsvragen, teksten en aanbevelingen is contact gezocht met de Nederlandse Internisten Vereniging om een verte­genwoordiger te leveren met deskundigheid in het onderwerp methadon en QT-verlenging. Daarop is door deze vereniging Gerard Rongen als werk- groeplid toegevoegd.

 

Klankbordgroep

Bij het vaststellen van de uitgangsvragen en het vaststellen van de concept­versie van de richtlijn is om input gevraagd van de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van diverse beroeps­verenigingen en belanghebbende partijen. Binnen deze klankbordgroep werd een aparte focusgroep patiëntenparticipatie gevormd. De volgende personen hadden zitting in de klankbordgroep:

 • K.A.H. van der Horst, Tactus Verslavingszorg.
 • C. Keuch, Cliëntenraad Arkin Jellinek, Amsterdam.
 • R. van den Abeele, lsovd.
 • R. Ashruf, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland.
 • R. Asma, Cliëntenraad Mondriaan.
 • W. Barends, Brijder Verslavingszorg.
 • F. Bary, Centrale Cliëntenraad Centrum Maliebaan.
 • M. Boonstra, Jellinek.
 • J. van Essen, Tactus Verslavingszorg.
 • E. Gillet, Cliëntenraad Novadic-Kentron.
 • H. Gras, Altrecht.
 • M. de Haan, Belangenvereniging Druggebruikers mdhg.
 • M. Hazenbroek, lsovd.
 • C. de Jong, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland.
 • M. Kat, Regiocliëntenraad Brijder Noord-Holland.
 • C. Koster, Cliëntenraad Tactus Verslavingszorg.
 • W. Los, Belangenvereniging Druggebruikers mdhg.
 • T. Malesevic, ggz Arkin, cluster Verslaving en Psychiatrie.
 • M. Merkx, Nederlandse Vereniging van Psychologen.
 • G. van Santen, ggd.
 • V. dos Santos, Belangenvereniging Druggebruikers mdhg.
 • E. Tolkamp, Cliëntenraad Mondriaan.
 • P. Vossenberg, Tactus Verslavingszorg.

 

Externe deskundigen

Voor vier onderwerpen is specifieke input gevraagd aan externe deskun­digen. Voor de wijze van dosering van naloxon bij een overdosering opiaten (module ‘Crisisinterventie bij overdosering’) is informatie gevraagd van de heer D. Kagenaar, anesthesist in het Flevoziekenhuis te Almere. Voor module ‘Crisisinterventie bij overdosering’ (Onderzoek somatische gezondheid) is inbreng gevraagd van de heer R. Jamin, tot 1 januari 2012 arts voor verslavingsziekten. Voor de modules over acupunctuur en ibogaïne  zijn teksten geleverd door mevrouw C. de Jong, anesthesioloog-verslavingsarts bij Stichting Miroya en onderzoeker via de afdeling Experimentele Anesthesiologie, amc, Amsterdam. Deze teksten zijn na de commentaarfase bewerkt door de werkgroep en door de heer P. Blanken, senior onderzoeker bij Parnassia Addiction Research Centre (parc), Brijder Verslavingszorg.

Belangenverklaringen

Een map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling ligt ter inzage bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd reke­ning te houden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is expliciet gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

Deze richtlijn wordt verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en instellingen. Daarnaast wordt een samenvatting van de richtlijn gepubli­ceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in tijdschriften van de deelnemende wetenschappelijk verenigingen. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de website van het Trimbos-instituut (www.trimbos.nl of www.ggzrichtlijnen.nl) en via de websites van de NVvP en ccbh. Naast de richtlijn zelf wordt ook een versie voor patiënten ontwikkeld, in samen­werking met leden van de focusgroep patiëntenarticipatie, uitgevoerd door Stichting Mainline.

Werkwijze

De multidisciplinaire werkgroep is bij het opstellen van de uitgangsvragen uitgegaan van het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behande­ling van opiaatverslaving. Daartoe zijn uitgangsvragen opgesteld, waar­voor via de methodiek van evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro) antwoorden zijn geformuleerd in de vorm van aanbevelingen. De uitgangsvragen zijn besproken met de klankbordgroep en de focusgroep patiënten­participatie.

 

De werkgroep werkte gedurende 24 maanden (9 vergaderingen) aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. Voor de beantwoording van de uitgangsvragen werd de volgende werkwijze gehanteerd. De Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence (WHO, 2009) werd als basis voor de antwoorden gekozen. Deze richtlijn werd daartoe met behulp van het AGREE-instrument als kwalitatief goed beoordeeld door het Trimbos-instituut.

Daarnaast werden twee richtlijnen gebruikt die door NICE (Engeland) zijn ontwikkeld: Drug misuse: Opioid detoxification (nice, 2007a) en Drug misuse: Psychosocial interventions (nice, 2007b). Omdat NICE-richtlijnen algemeen als gouden standaard voor richtlijnontwikkeling worden beschouwd, zijn deze richtlijnen door de werkgroep als kwalitatief goede richtlijnen geaccepteerd zonder een aanvullende AGREE-beoordeling.

De werkgroep heeft besloten dat van publicaties die worden gebruikt voor beantwoording van uitgangsvragen en die in de genoemde richtlijnen worden besproken, geen nieuwe bewijstabellen (evidencetabellen) zouden worden gemaakt. In de literatuurlijsten zal duidelijk worden aangegeven in welke richtlijn een publicatie is gebruikt en beoordeeld. De geïnteresseerde lezer wordt uitgenodigd om in die richtlijnen informatie over de betref­fende publicatie en de beoordeling daarvan te lezen.

Voor het beantwoorden van de uitgangsvragen is ook gezocht naar bronnen die zijn gepubliceerd nadat deze richtlijnen zijn gepubliceerd. En omdat de richtlijnen niet alle uitgangsvragen behandelen, zijn eigen zoek­acties uitgevoerd in Pubmed, Psychinfo, Medline en de Cochrane Database en Cinahl. Voor zover dergelijke publicaties zijn opgenomen in de conclu­sies, zijn van die publicaties zo veel mogelijk bewijstabellen gemaakt, waarin beoordeling van de publicaties en samenvatting van de resultaten is opgenomen.

De leden van de redactie hebben richtlijnteksten geformuleerd (bestaande uit, per uitgangsvraag: inleiding, wetenschappelijke onderbouwing, conclu­sies op basis van wetenschappelijke onderbouwing, overige overwegingen en aanbevelingen). Deze teksten werden in de werkgroepbijeenkomsten besproken. Op onderdelen leverden de overige werkgroepleden tekstvoor­stellen.

 

Afrondingsfase

De uiteindelijke teksten vormen samen de conceptrichtlijn die in januari 2012 per e-mail in pdf aan alle betrokken beroepsverenigingen, aan de leden van de klankbordgroep, aan de lpggz en via internet aan het veld ter commentaar aangeboden. Dit commentaar is door de werkgroep verwerkt. Alle commentaar is van een reactie voorzien. Deze commentaartabel is voor het publiek in te zien op de website van de NVvP en via www. ggzrichtlijnen.nl. Na verwerking van het commentaar is de richtlijn ter autorisatie aan de betrokken verenigingen en het Landelijk Platform GGz (lpggz) aangeboden.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, voor een deel samengevat in de eerder­genoemde richtlijnen van NICE en WHO. Daarnaast werden relevante artikelen gezocht door het verrichten van systematische zoekacties. Er werd gezocht in de Cochrane Database, Medline, Psychinfo, en bij vragen waarvoor dit relevant was ook in Cinahl. Op verzoek zijn de volledige zoekstrategieën beschikbaar. Daarnaast werden artikelen geëxtraheerd uit literatuurlijsten van opgevraagde bronnen.

Er was onvoldoende financiële ruimte om alle genoemde artikelen te wegen via de uitvoering van nieuwe meta-analyses. De werkgroep heeft ervoor gekozen deze publicaties toch op te nemen en te gebruiken in de wetenschappelijke onderbouwing van de conclusies. In een volgende versie van de richtlijn kunnen deze publicaties dan gewogen worden.

In de literatuurlijsten per module wordt duidelijk gemaakt welke publi­caties afkomstig zijn uit de genoemde richtlijnen, voor welke publicaties er voor deze richtlijn bewijstabellen zijn gemaakt, en welke publicaties wel gebruikt zijn in deze richtlijn, maar waarvan geen formele bewijstabellen zijn gemaakt.

De keuzes voor de indeling van methodologische kwaliteit van studies en de indeling van niveaus van bewijs van conclusies zijn gebaseerd op de EBRO-methodiek (evidence-based richtlijnontwikkeling). In de volgende tabellen zijn deze indelingen samengevat.

 

Tabel 1.1 Indeling van methodologische kwaliteit van indivi­duele onderzoeken

Classificatie

Interventie

Diagnostisch accuratesseonderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau.

A2

 

 

 

 

 

 

 

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang.

 

 

 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard') met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad.

Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor confounding en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

 

 

 

 

 

 

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controleonderzoek, cohortonderzoek).

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd.

 

Prospectief cohort-

onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2, of retrospectief cohortonderzoek,

of patiënt- controleonderzoek.

C

Niet-vergelijkend onderzoek.

D

Mening van deskundigen. 

Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Tabel 1.2 Niveau van de bewijsvoering in de conclusie

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2.

2

Eén onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B.

3

Eén onderzoek van niveau B of C.

4

Mening van deskundigen.