Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Initiatief: NVvN Aantal modules: 12

Startpagina - Startpagina - Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Waar gaat deze richtlijn over?

In Nederland worden veel rugoperaties uitgevoerd. Dit betreffen vooral herniaoperaties en operaties in verband met een spinaalstenose. Recent onderzoek naar praktijkvariatie bij herniachirurgie heeft aangetoond dat de indicatiestelling niet eenduidig is. Tevens worden verschillende technieken gehanteerd die niet allemaal ondersteund worden door bewijs uit de literatuur. Voor de chirurgie in geval van spinaalstenose zal de situatie niet anders zijn.

 

Door de ontwikkeling van deze richtlijn, die deels een update is van de oudere richtlijn lumbosacraal radiculair syndroom, zal een handvat worden aangereikt om te komen tot een meer uniforme indicatiestelling en techniektoepassing op basis van beschikbaar bewijs uit de literatuur.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor allen die betrokken zijn bij een symptomatische lumbale hernia nuclei pulposi of een lumbaalspinaalstenose, die niet spontaan verbetert met of zonder conservatieve therapie, adequate pijnstilling of wanneer neurologisch symptomatologie zich ontwikkelt die een verder conservatief beleid niet rechtvaardigt. De betrokken beroepsgroepen zijn de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

 

Voor patiënten

Een richtlijn zorgt ervoor dat afspraken tussen artsen duidelijk zijn. Deze richtlijn gaat over de behandelmogelijkheden bij een lumbale hernia of een lumbaalspinaalstenose. Er is beschreven wat de mogelijke behandelingen zijn en hoe de communicatie tussen patiënten en zorgverleners eruit zou moeten zien. Er is veel patiënteninformatie beschikbaar over het onderwerp van de richtlijn. Verwijzingen staan onderaan deze pagina.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie is genomen door de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. De richtlijn is ontwikkeld door neurochirurgen, orthopedisch chirurgen, neurologen en andere medisch specialisten. De werkgroep heeft vanaf 2015 aan de richtlijn gewerkt.

 

Meer informatie

Op de website thuisarts.nl staat informatie specifiek over de hernia in de rug (https://www.thuisarts.nl/hernia-in-rug). Verder kan een keuzekaart een nuttig hulpmiddel zijn wanneer er een behandelkeuze gemaakt dient te worden, zie hiervoor Overzicht keuzekaarten | Thuisarts.nl.

Volgende:
Natuurlijk beloop HNP