Ondervoeding bij patiënten met kanker

Initiatief: LWDO Aantal modules: 30

Startpagina - Ondervoeding bij patiënten met kanker

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kankerpatiënten die ondervoed zijn. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Criteria op basis waarvan (risico op) ondervoeding wordt vastgesteld, oorzaken en gevolgen van ondervoeding bij patiënten met kanker, zoals effect op de overleving, kwaliteit van leven en behandeling (respons en kans op complicaties)
  • Screening op ondervoeding en de meerwaarde daarvan op de vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij patiënten met kanker
  • Effect van de kanker op het aantal calorieën dat het lichaam in rust verbrandt, de zogenaamde ruststofwisseling
  • Voorlichting en voedingsadviezen over ondervoeding aan patiënten met kanker
  • Gebruik van vloeibare voeding die via een flexibel slangetje in de maag of darm wordt toegediend (sondevoeding) en voeding die via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend (parenterale voeding)
  • Medicamenteuze behandeling van ondervoeding bij patiënten met kanker

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kankerpatiënten met (het risico op) ondervoeding. Tevens kan de richtlijn houvast bieden aan patiënten en hun naasten.

 

Voor patiënten

Bij ondervoeding bestaat een tekort of een gestoorde balans van energie, eiwitten en/of andere voedingsstoffen. Dit heeft een nadelig effect op lichaamsomvang, lichaamssamenstelling en functioneren van de patiënt. Een groot deel van de patiënten met kanker krijgt te maken met ondervoeding.

 

Een patiëntenbrochure van deze richtlijn is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/uploads/file_element/content/12774/Folder-Ondervoeding-bij-kanker.pdf

 

Meer informatie over ondervoeding is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/ondervoeding

 

Meer informatie over voeding en kanker is te vinden op:

https://www.voedingenkankerinfo.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit chirurgen, radiotherapeuten, oncologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten en patiënten.

Volgende:
Algemeen