Ondervoeding bij de geriatrische patiënt

Initiatief: NVKG Aantal modules: 11

Startpagina - Ondervoeding bij de geriatrische patiënt

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor ondervoede geriatrische patiënten is. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definitie ondervoeding bij de geriatrische patiënt
  • Diagnostiek van ondervoede geriatrisch patiënt
  • Behandeling met extra energie en eiwit
  • Voedingsinterventies bij ondervoeding
  • Zorgverleners die betrokken zijn bij ondervoeding
  • Transmurale samenwerking bij ondervoeding

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ondervoede geriatrische patiënten.

 

Voor patiënten

Patiënten met ondervoeding krijgen te weinig voeding binnen in vergelijking met wat ze nodig hebben. Ondervoeding gaat onder andere gepaard met ongewenst gewichtsverlies, verlies aan spiermassa, een daling van de weerstand en een verhoogde kans op complicaties. Geriatrische patiënten zijn oudere patiënten met een complex ziektebeeld. Zij hebben meerdere ziekten, hebben vaak stoornissen in het dagelijks functioneren en/of psychosociale problemen. 

Door de multiproblematiek zijn er veel factoren die bijdragen aan het ontstaan van ondervoeding.

Ondervoeding komt veel voor bij geriatrische patiënten. In Nederland is naar schatting 18 tot 33 procent van de ouderen die in het ziekenhuis verblijven, ondervoed. In verpleeg- en verzorgingshuizen is één op de vijf ouderen ondervoed. Van zelfstandig wonende ouderen is 7 procent ondervoed.

 

Meer informatie over ondervoeding is te vinden op Thuisarts:

http://thuisarts.nl/ondervoeding

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en voedingsdeskundigen.

 

Volgende:
Definitie ondervoeding geriatrische patiënt