Off-label azathioprine use in dermatology

Initiatief: NVDV Aantal modules: 16

Startpagina - Off-label azathioprine use in dermatology

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de adviezen en aanbevelingen zijn ten aanzien van het gebruik van azathioprine bij verschillende dermatologische aandoeningen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene aanbevelingen ten aanzien van de efficiëntie en veiligheid van off-label gebruik van azathioprine bij patiënten met dermatologische aandoeningen
 • Het gebruik van azathioprine bij patiënten met
  • Atopisch eczeem
  • Bulleus pemphigoïd
  • Chronische actinische dermatitis
  • Cutane vasculitis
  • Cutane lupus erythematodes
  • Erythema multiforme
  • Handeczeem
  • Lepra type-1 reactie
  • Lichen planus
  • Parthenium dermatitis
  • Pityriasis rubra pilaris
  • Psoriasis
  • Sclerodermie
  • Vitiligo

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die azathioprine binnen de dermatologie voorschrijven.

 

Voor patiënten

Azathioprine is een medicijn dat de natuurlijke afweer onderdrukt en ontstekingsremmend werkt. Het wordt onder andere gebruikt om afstoting na orgaantransplantatie tegen te gaan. Daarnaast wordt het toegepast bij ontstekingsziekten, zoals bepaalde darmziekten, reumatoïde artritis, ernstige huidontsteking en lupus erythematodes (LE). Een belangrijke bijwerking is een verminderde aanmaak van bloedcellen. Dit veroorzaakt bloedarmoede, bloedingen en meer kans op infecties. Sinds de beschikbaarheid van azathioprine wordt het steeds vaker voorgeschreven, ook voor aandoeningen waarvoor het niet officieel geregistreerd is. De schatting is dat binnen de dermatologie 50 procent van de middelen in een dergelijke ‘off-label’ setting wordt voorgeschreven. Om de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van azathioprine bij dermatologische aandoeningen te waarborgen, is deze richtlijn opgesteld.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit dermatologen, apothekers en huisartsen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 22-06-2010

Laatst geautoriseerd  : 22-06-2010

A guideline can only be leading, if it is maintained on a continuous base, with systematic monitoring of medical scientific literature as well as regular contributions from clinical practice. In case of important developments, it can be decided that the complete working group shall meet to propose amendments, which will be distributed among the various professional groups. A revision will be planned at least every five years.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Doel en doelgroep

Objective

A guideline is a document with recommendations to support patient care in daily practice. The guideline is based on results of scientific research and subsequent formation of opinion, aimed at deciding on the appropriate medical intervention. A guideline and the documents derived from it, give recommendations for the treatment of patients, including psychosocial care and patient information.

 

Intended users

The guideline is intended for members of the medical and paramedical professional group, including: dermatologists, general practitioners, pharmacists and dermatology nurses, nurse practitioners and physician assistants. A text derived from the guideline is available for patients.

Samenstelling werkgroep

A working group was appointed for the development of the guideline. This group consisted of dermatologists, pharmacists and a general practitioner from Lareb (the Dutch pharmacovigilance centre). During the formation of the group, the geographical distribution of its members was taken into account as well as a balanced representation of academic and non-academic employment . The members of the working group have acted independently and not a single member received any favour aimed at influencing the guidelines.

 

J.G. (Jan Gerrit) van der Schroeff, MD, PhD

Dermatologist, Chairman working group

J.J.E. (Jannes) van Everdingen, MD, PhD

Director NVDV

M. E. (Mandy) Schram, MD

PhD candidate and resident Dermatology

P. (Pieter) van der Valk, MD,PhD

Dermatologist

W.R. (William) Faber MD. PhD, FRCP

Dermatologist

A.Y. (Amber) Goedkoop, MD, PhD

Dermatologist

R.J. (Rinke) Borgonjen, MD

PhD candidate

A. (Annemieke) Horikx, PharmD

Pharmacist KNMP

E.P. (Eugène) van Puijenbroek, MD

General practitioner Lareb

R.I.F. (Rutger) van der Waal, MD, PhD

Dermatologist

A. (Annemieke) Floor, PharmD

Pharmacist-researcher

W. (Wouter) Goldtschmidt, MD, PhD

Dermatologist

E.L. (Noortje) Swart PhD

Clinical pharmacist

Ph. I. (Phyllis) Spuls, MD, PhD

Dermatologist

Belangenverklaringen

List of conflicts of interest

None reported

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

During the various phases of developing the draft guideline, the implementation of the guideline and the actual workability of the recommendations are taken into account as much as is possible. The guideline is distributed to all relevant professional groups and hospitals through the internet and in various medical journals attention will be given to the guideline.

Werkwijze

During a period of year ( meetings) the working group worked on a draft guideline. An expert group made a bottleneck analysis during the preparatory phase. The expert group compiled a list of drugs which are frequently subscribed for off-label use in dermatology. The listed drugs were prioritized according to frequency of use and occurrence of potential serious adverse events. The members of the working group had the opportunity to propose alterations in the list of selected drugs The members of the working group agreed on composing a guideline about the off-label use of the following six selected drugs:

 • Azathioprine
 • Cyclosporine
 • Methotrexate
 • sulfasalazine dapsone
 • Hydroxychloroquine

 

The working group agreed that the outcomes efficacy/effectiveness and safety are crucial for decision making. . The working group started by making a draft guideline for azathioprine and decided that the applied methods would serve as a blueprint for the other five drugs. Useful literature was found by systematic searches and by checking of references (see “Methodology of literature search”). The members of the working group assessed the relevant literature with regard to content and quality. Subsequently, conclusions were drawn and recommendations were made for off-label use of the selected drugs by the members of the working group. The final version of the guideline was approved by all scientific societies involved on.

 

Methodology of literature search

Research question

For each selected drug a research question according to PICO was made.

PICO stands for:

 • Participants/population: population of patients with a dermatological disease who are treated with a drug that is not registered for the use in this particular disease.
 • Intervention: the selected drug.
 • Comparison: any other treatment (e.g. other systemic therapy, placebo, quality of life intervention), in case of lack of a control group; no other treatment.
 • Outcome: safety and/or efficacy.

 

Search strategy

For each selected drug a standardized search was performed in the Medline (by PubMed) (1950-2009), EMBASE (1980-2009) and CENTRAL databases. This search strategy was designed by a literature specialist of the department ‘Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten’. Also references of included articles were screened for eligibility.

 

Pre-selection with keywords 

After the searches were uploaded in Reference Manager, articles labeled with possible keywords for exclusion were selected. A sample was taken of these selected articles to check if there were any relevant articles in that selection. The sample size was either 20 or 50 articles, depending on the number of articles labeled with a specific keyword. If the sample didn’t contain any relevant articles, all the articles labeled with a specific keyword were excluded.

 

In the searches of cyclosporine, methotrexate, dapsone, hydroxychloroquine and sulfasalazine articles with the keywords ‘case report’ were excluded after a sample of 50 articles didn’t reveal any relevant articles for inclusion.

 

In addition, articles with the following keywords were excluded after a sample of 20 articles didn’t show any relevant articles:

 

Cyclosporine

Dapsone

-

Transplantation

-

Leprosy

-

Transplantation immunology

-

Mycobarterium leprae

-

Transplantation immunology [Physiology]

-

Pneumocystis carinii

-

Acute graft rejection [Complication]

-

Toxoplasmosis

-

Acute graft rejection [Diagnosis]

-

Spider

-

Acute graft rejection [Drug therapie]

Methotrexate*

-    Acute graft versus host disease

-

Psoriasis

-

Bone Marrow Transplantation

-

Reumathoid arthritis

-

Breast cancer

-

Leukemia

-

Graft Survival

-

Osteosarcoom

-

Graft Recipient

-

Lymphoma

-

Kidney Graft

-

Bladder

-

Kidney Transplantation

-

Breast Cancer

-

Liver Transplantation

-

Mycosis

-

Proteinuria

-

Multiple sclerosis

-

Nephritis

-

Colitis

-

Irradiation

-

Asthma

-

Heart transplantation

-    Cancer + skin + cutaneous

-

Vitamin

Sulfasalazine

-

Psoriasis

-

Rheumatoid arthritis

Hydroxychloroquine:

-

Arthritis

-

Rheumatic disease

-

Crohn

-

Systemic lupus erythematodes

-

Ulcerative colitis

-

Discoid lupus erythematodes

 

 

-

Lupus erythematosus

 

 

In the methotrexate search articles with the note ‘review’ were excluded after a sample of 20 articles didn’tcontain any relevant articles.

 

An overall validation of this method was provided by the double search strategy on azathioprine. An initial/broad search (thus without using keywords) was compared with the search that used specific keywords for exclusion. Articles with the keywords ‘case report’, ‘polymyositis’ and ‘idiopatic thrombocytopenic purpera’ were excluded after a sample showed no relevant articles.

We found that all studies that were included in initial/broad search were present in the search using keywords for exclusion. This validates the method of excluding articles by using keywords.

 

Selection of articles 

All articles with title and abstract referring to off-label treatment with the predefined drug in patients with dermatological diseases were selected. To determine eligibility, the full text of the selected articles was screened according to the predefined in-and exclusion criteria. Data on methodological quality, study characteristics, efficacy and safety were extracted by using a data extraction form. All stages of literature selection and data extraction were performed by two independent reviewers. Disagreements about study selection and data extraction were solved by discussion.

 

In- and exclusion criteria

Selection of the articles was performed by using the following pre-defined in- and exclusion criteria. Inclusion criteria:

-       The article concerns the selected drug and

-       The selected drug is used in the treatment of a dermatological disease for which that particular drug is not registered.

 

Exclusion criteria:

-      Case reports with less than 5 subjects*

-      Lack of data on safety and efficacy

-      Articles concerning treatment other than systemic treatment with the selected drug

-      Animal studies

-      In vitro studies

-      Double publications

-      Articles concerning diseases that are primarily treated by other specialists

-      Language other than English, French, German and Dutch

No restrictions were imposed regarding age, gender, skin type and number of subjects in a study and date of publication.

A random sample of the excluded articles was taken to check if any relevant adverse effects were missed.

 

Data-extraction 

Of all the included articles, data were extracted by two independent reviewers. This was done by using a standardized data extraction form. Disagreements on data extraction were solved by discussion.

Data- extraction was performed on:

-      Methodological quality

-      Demographics

-      Efficacy

-      Safety

 

Methodological quality

Randomized controlled trials (RCT’s) were assessed following the criterion grading system described in the Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions 5.0.0 (updated February 2008). To assess the risk of bias withinincluded RCT’s, the following parameters for methodological quality were used; sequence generation, concealment of allocation, blinding (of participants, researchers and outcome assessment), reporting of incomplete data, presence of selective outcome reporting and other potential threats to validity.

 

The methodological quality of cohort studies was assessed by using the checklists for cohort studies described by the Dutch Cochrane Centre.

 

Demographics

Data of demographics were extracted concerning:

-      Study design: randomized? controlled? prospective, retrospective?

-      Treatment arms

-      Disease of the subjects: severity, stage, subtype, duration

-      Previous medications

-      Diagnostics: what was the method of diagnosis? Clinical, histopathological, other diagnostic criteria?

-      Subjects: number, male/female, age, subgroups

-      Duration of treatment

-      Duration of follow up

-      Concomitant medication

-      Dosing schedule of the selected drug

 

Efficacy/effectiveness

-      Used outcome parameters: clinical assessment, global assessment, quality of life measurement, laboratory markers, onset of effect, duration of remission, relapse rate, etc)

-      Severity outcomes: the result of the used outcome parameters. Differences between baseline and end of the study and between treatment groups.

 

Safety

Safety is an important issue in off-label use of medication. The working group scored all adverse events, including a special focus on serious adverse effects. Within the included studies, every study that reported (serious) adverse events was taken into account. Adverse events reported in RCT’s or cohorts will be compared with the adverse events that occurred in the control group. If possible a relative risk will be calculated.

 

Extracted safety data:

-      Adverse events: which? how many? at what time during treatment or after treatment? 

-      Serious adverse events: which? how many? at what time during treatment or after treatment?

-      Withdrawals due to adverse events?

 

An Adverse Event (AE) was defined as an unfavorable and unintended sign, including an abnormal laboratory finding, symptom or disease associated with the use of a medical treatment or procedure, regardless whether it is considered related to the medical treatment or procedure, that occurs during the course of the study.

 

A Serious Adverse Events (SAE) was defined as any untoward medical occurrence that results in death, is life threatening, requires inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization, results in persistent or significant disability/incapacity, is a congenital anomaly/birth defect or is reported in the study as such.

 

Handling of the data

Extracted data will be presented in tables and with accompanying text per disease following standardized means.

 

Level of evidence 

The description and assessment of the articles according to the data extraction (see above) are listed in separate sections under the headers “Safety data off -label azathioprine” or “Efficacy/effectiveness data off-label azathioprine” and in tables (see section Tables).

Not all data extracted from articles are equally valuable. Therefore every set of articles is summarised in a conclusion, in which the level of the evidence is indicated according to the GRADE system (see boxes below). Consequently the recommendations in this guideline are based on evidence generated by scientific research, with emphasis on the outcomes safety and effectiveness/efficacy. The search results that were used are up to date until at least 01-10-2009, unless stated otherwise.

 

GRADE system

Type of evidence

Randomized trial = high

Observational study = low

Any other evidence = very low

Decrease* grade if

Important inconsistency

• Some or major uncertainty about directness

• Imprecise or sparse data

• High probability of reporting bias

• Serious or very serious limitation to study quality

Increase grade if

• Strong evidence of association—significant relative risk of > 2 ( < 0.5) based on consistent evidence from two or more observational studies, with no plausible confounders (+1)

• Very strong evidence of association—significant relative risk of > 5 ( < 0.2) based on direct evidence with no major threats to validity (+2)

• Evidence of a dose response gradient (+1)

• All plausible confounders would have reduced the effect (+1)

*Each quality criterion can reduce the quality by one or, if very serious, by two levels.

 

Conclusion

 • High = further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect
 • Moderate = further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate
 • Low = further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate
 • Very low = any estimate of effect is very uncertain.

 

Development of the recommendations

For the development of a recommendation, other aspects than scientific evidence are also of importance, such as: patient preferences, availability of special techniques or expertise, organisational aspects, social consequences or costs. Known adverse events are also taken into account, as far as they were not already distilled from scientific literature. These aspects are discussed after the conclusion(s). On the basis of literature, the conclusion is here placed in the context of daily practice, and the pros and cons of the various treatments are balanced against each other. The final formulated recommendation is the result of the available evidence in combination with these considerations and can be formulated as a weak or strong recommendation in favour of a certain therapy or as a weak or strong recommendation against a certain therapy (see box below). The aim of this procedure and the formulation of the guideline using this ‘format’ is to enhance the transparency of the guideline. It leaves room for an efficient discussion during the meetings of the working group and moreover, it improves clarity for the user of the guideline.

 

Recommendation

 • Strong = if clinicians, based on the available evidence, are very certain that benefits do, or do not, outweigh risks or burdens, they will make a strong recommendation.
 • Weak = if clinicians, based on the available evidence, believe that benefits and risks or burdens are finely balanced, or if considerable uncertainty exists about the magnitude of benefits and risks, they must make a weak recommendation.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Off-label azathioprine - General safety