Obstructieve azoöspermie

Initiatief: NVU Aantal modules: 8

Startpagina - Obstructieve azoöspermie

Waar gaat deze richtlijn over?

Onvervulde kinderwens komt voor bij ongeveer 15% van de Westerse bevolking. In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van een mannelijke factor. Obstructie vertegenwoordigt ongeveer 10 tot 15% van de oorzaken van mannelijke subfertiliteit. De obstructie is meestal iatrogeen na vasectomie of liesbreuk of scrotale chirurgie, maar kan ook congenitaal of verworven zijn na urogenitale inflammatie. In West-Europa laat ongeveer 15% van de mannen een vasectomie uitvoeren, als vorm van anticonceptie. Hiervan krijgt circa 10% spijt, meestal vanwege hernieuwde kinderwens in een nieuwe relatie. Uiteindelijk laat 2 - 6% van de mannen een hersteloperatie verrichten.

Deze richtlijn beschrijft hoe de counseling, behandeling en follow-up van paren met een kinderwens, waarvan de man obstructieve azoöspermie heft, eruit dient te zien.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mannen met obstructieve azoöspermie, die onderdeel zijn van een paar met een kinderwens. Deze richtlijn geldt dus voor urologen, gynaecologen, fertiliteitsartsen en klinisch embryologen. Huisartsen en klinisch chemici kunnen de richtlijn raadplegen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over mannen met afgesloten zaadleiders, die een kinderwens hebben. In de richtlijn wordt beschreven wat de behandelaar dient te vragen, om samen met een patiënt en partner een goede behandelkeuze te maken. De richtlijn beschrijft ook hoe de behandeling eruit dient te zien. Tenslotte beschrijft de richtlijn ook hoe de controles na de behandeling horen plaats te vinden.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De richtlijn is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie. De richtlijn is geschreven door een werkgroep dat bestond uit afgevaardigde leden van de Nederlandse Vereniging voor Urologie, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Vereniging voor Klinische Embryologie en patiëntenvereniging Freya.

Het evidence-based vastleggen van zowel de multidisciplinaire indicatiestelling, chirurgisch technische aspecten en follow up in de richtlijn module Obstructieve Azoöspermie beoogt de huidige praktijkvariatie tegengaan, de kwaliteit van zorg te optimaliseren en de kosteneffectiviteit te verhogen. Het doel is patiënten en hun partners tijdige toegang tot zo veilig mogelijke, doeltreffende en doelmatige zorg te verschaffen, verleend door de daarbij passende professional in de meest geschikte setting.

 

Toepassen

Zie de stroomschema's.

Volgende:
Wat te bespreken bij het eerste consult