Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Initiatief: NVK Aantal modules: 30

Startpagina - Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met obstipatie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De definitie van functionele obstipatie.
  • De waarde van verschillende onderzoeken bij het stellen van de diagnose functionele obstipatie.
  • De alarmsymptomen die wijzen op een lichamelijke oorzaak van obstipatie.
  • De meest effectieve en veilige medicamenteuze behandeling van kinderen met obstipatie.
  • Het effect van aanvullende niet-medicamenteuze behandelingen van kinderen met obstipatie.
  • De prognose van functionele obstipatie bij kinderen.
  • De organisatie van de zorg rondom kinderen met obstipatie en redenen tot verwijzing naar huisarts, kinderarts, kinderpsycholoog of kinderchirurg.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor obstipatie is verstopping. Er is sprake van obstipatie als de ontlasting minder dan drie keer per week komt. Obstipatie is de meest voorkomende maagdarmklacht op de kinderleeftijd. Meestal is er geen lichamelijke oorzaak te vinden, men spreekt dan van functionele obstipatie. Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van obstipatie, zoals weinig drinken of vezelarme voeding. In de dagelijkse Nederlandse praktijk worden de meeste kinderen met functionele obstipatie gediagnosticeerd en behandeld door de jeugdarts en de huisarts. In een aantal gevallen zal ervoor gekozen worden een kind te verwijzen naar een medisch specialist of psycholoog.

 

Meer informatie over obstipatie is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/verstopping

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen, kinderfysiotherapeuten, artsen Maatschappij en Gezondheid, verpleegkundig consulenten, kinderchirurgen, psychologen, ziekenhuisapothekers en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door deelname aan de werkgroep door vertegenwoordigers van de Vereniging Ziekte van Hirschsprung en de Vereniging Anusatresie.

Volgende:
Definitie van functionele obstipatie