Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde

Initiatief: NVNG Aantal modules: 54

Brain and Lacrimal tract ANG

Uitgangsvraag

Deze ‘Procedure Guidelines Nuclear Medicine’ is in boekvorm gepubliceerd en gelanceerd op 19-11-2016. Onder aanverwante producten vindt u het betreffende hoofdstuk digitaal.

Onderbouwing

Deze ‘Procedure Guidelines Nuclear Medicine’ zijn opgesteld met financiering van SKMS en het eindproduct is in boekvorm gepubliceerd en gelanceerd op 19-11-2016. Het betreffen richtlijnen voor de uitvoering van de verschillende procedures in de Nucleaire geneeskunde. Dit zijn hoofdzakelijk de uitvoering van de nucleaire onderzoekstechnieken en therapieën, maar ook de kwaliteitscontroles van de apparatuur. Daarnaast is de relevante technische informatie toegevoegd in de zin van gegevens ten aanzien van de gebruikte radiofarmaca, de gebruikte apparatuur en informatie over dosimetrie. 
Het document is de opvolger van wat eerst de ‘Aanbevelingen Nucleaire geneeskunde’ heette en heeft daarmee ook de juridische status van dat document overgenomen. Dat houdt vooral in dat waar in de Kernenergiewetvergunningen van de verschillende sites in Nederland waar nucleair geneeskundige handelingen worden verricht expliciet verwezen wordt naar ‘de Aanbevelingen’ dit daarmee verwijst naar het hier gepubliceerde document. De toezichthouder vanuit de overheid, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming (ANVS) is hiervan ook op de hoogte.
Zoals gezegd is deze richtlijn een update van de ‘Aanbevelingen Nucleaire geneeskunde’ die oorspronkelijk is verschenen in 1988 en in de jaren daarna periodiek is geupdate. De laatste voorgaande versie dateerde van 2007. Het project voor deze nieuwe versie is gestart op 1-12012 en heeft dus gelopen tot 19-11-2016. De richtlijn is modulair opgebouwd en bestaat uit 148 hoofdstukken waar 100 verschillende auteurs aan hebben gewerkt. Vanwege internationale interesse in de eerdere ‘Aanbevelingen Nucleaire geneeskunde’ werd gekozen om de nieuwe versie in het engels te schrijven, vandaar ‘Procedure Guidelines Nuclear Medicine’. Vanwege de modulaire opbouw zullen vanaf nu alleen nog modulaire update trajecten geinitieerd worden en zal er ook alleen electronisch gepubliceerd worden. Dit maakt het uptodate houden van deze richtlijnen aanzienlijk efficienter en meer uitvoerbaar. Het lange ontwikkeltraject was hierbij mede een argument om deze beleidsverandering in te voeren.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-05-2018

Laatst geautoriseerd  : 02-05-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde

Algemene gegevens

Deze ‘Procedure Guidelines Nuclear Medicine’ zijn opgesteld met financiering van SKMS en het eindproduct is in boekvorm gepubliceerd en gelanceerd op 19-11-2016.

 

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Part II - Radionuclide Therapy