Niet kleincellig longcarcinoom

Initiatief: NVALT Aantal modules: 64

Startpagina - Niet-kleincellig longcarcinoom

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met niet-kleincellige longkanker. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • diagnostiek en behandeling
    • palliatieve zorg
    • voorlichting en communicatie
    • nacontrole, nazorg en follow-up
    • organisatie van zorg en psychosociale zorg

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij zorg voor patiënten met niet-kleincellige longkanker.

 

Voor patiënten

Niet kleincellig longcarcinoom is een vorm van longkanker. In Nederland wordt per jaar bij bijna 13.000 mensen longkanker vastgesteld. Er zijn twee verschillende vormen: kleincellig longkanker en niet-kleincellig longkanker. Ongeveer 85 procent van de patiënten met longkanker heeft de niet-kleincellige vorm. De indeling is gebaseerd op het type cellen dat in de tumor voorkomt. Bij niet-kleincellige longkanker groeien de cellen meestal langzaam. Deze vorm van longkanker is vaak al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan.

 

Meer informatie over longkanker is te vinden op Thuisarts:

https://thuisarts.nl/longkanker

 

Meer informatie over longkanker is ook te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/longkanker/wat-is/2226-longkanker

 

Meer informatie over longkanker is ook te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

www.longkankernederland.nl

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de longartsen, chirurgen, pathologen, radiotherapeuten, oncologen, thoraxchirurgen, nucleair geneeskundigen, radiologen en verpleegkundigen en verzorgenden betrokken. Longkanker Nederland is betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn en het organiseren van een focusgroepbijeenkomst voor patiënten.

Volgende:
Algemeen