Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium

Initiatief: IKNL Aantal modules: 27

Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium - Algemeen

Indeling
De niet-epitheliale tumoren van het ovarium worden als volgt ingedeeld:

Kiemceltumoren
De meest gehanteerde classificatie is volgens de WHO (en komt grotendeels overeen met die van de kiemceltumoren van de testis):

 • Dysgerminoom
 • Non-dysgerminoom
  o Niet-gestationeel choriocarcinoom (non-gestational)
  o Endodermale sinustumor (ook dooierzaktumor of Yolk sac tumor genoemd)
  o Embryonaalcelcarcinoom
  o Immatuur teratoom
  o Polyembryoom
  o Gemengde kiemceltumor
  o Matuur teratoom (dermoid cyste), met varianten: struma ovarii, neuro-endocriene tumoren (carcinoïd)
  o Matuur teratoom met maligne degeneratie naar een somatische, niet-kiemcel component o.a.:
     * plaveiselcelcarcinoom
     * adenocarcinoom
     * schildkliercarcinoom
     * melanoom
     * sarcoom

Sexcord-stromaceltumoren

 • Pure sexcordtumor
  o Adulte granulosaceltumor
  o Juveniele granulosaceltumor
  o Sertoliceltumor
  o Sexcordtumor met annular tubules (SCTAT)
 • Puur stromale tumor
  o Fibroom
  o Thecoom/geluteïniseerd thecoom (met scleroserende peritonitis)
  o Sclerosing/microcysteuze/signet-ring stromale tumor
  o Leydigceltumor
  o Steroïdceltumor NOS
 • Gemengde sexcord-stromaceltumoren
  o Sertoli-Leydigceltumor (arrhenoblastoom, androblastoom)
  o Sexcord-stromaceltumor NOS
  o Gynandroblastoom

Mesenchymale tumoren

 • Endometroid stromal sarcoom (laaggradig, hooggradig, ongedifferentieerd)
 • (Mesodermaal) adenosarcoom
 • Soft tissue sarcoen (fibrosarcoom, angiosarcoom, liposarcoom)

Lymfomen en myeloïde tumoren

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-09-2016

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Screening