Nierstenen

Initiatief: NVU Aantal modules: 8

Startpagina - Nierstenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met nierstenen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Beeldvorming bij de verdenking op nierstenen
  • Vaststellen van de prognose op basis van de hardheid van de steen
  • Conservatieve behandeling (adviezen en medicatie) bij nierstenen
  • Risico's van het uitstellen van de niersteenbehandeling
  • Keuze voor interventietechnieken bij de behandeling van nierstenen
  • Risicofactoren voor het opnieuw optreden van nierstenen na de behandeling
  • Organisatie van zorg voor patiënten met nierstenen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met nierstenen of met een verdenking daarop.

 

Voor patiënten

Nierstenen zijn steentjes van onopgeloste afvalstoffen in de urine. Soms loopt een steentje vast in de urinewegen tussen de nier en de blaas. De patiënt krijgt dan een of meer aanvallen van heftige pijn in de zij of in de buik. Het steentje wordt meestal binnen enkele uren tot dagen vanzelf uit geplast. De aanvallen en de pijn zijn dan over.

 

Meer informatie over nierstenen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/niersteen

 

Meer informatie over nierstenen is ook te vinden op de website van de urologen:

http://www.allesoverurologie.nl/videos/nierstenen2

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, radiologen, urologen en klinisch chemici. Bij de totstandkoming van de richtlijn is de Nierstichting betrokken geweest. Ook is bij het opstellen van de aanbevelingen zo veel mogelijk rekening gehouden met het patiëntenperspectief. 

Volgende:
Radiologisch beleid - Nierstenen