Nierfunctievervangende behandeling

Initiatief: NIV Aantal modules: 8

Startpagina - Nierfunctievervangende behandeling

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn heeft als doelstelling ondersteuning te bieden bij het maken van een keuze betreffende het starten van nierfunctievervangende therapie dan wel conservatief behandelen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Overwegingen bij beslissing over nierfunctievervangende behandeling
  • Effect van voorlichting op de tevredenheid van de patiënt over de gemaakte keuze
  • Effect van gedeelde besluitvorming op de tevredenheid van de patiënt
  • Keuze voor dialyse of conservatieve behandeling
  • Keuze om geen nierfunctievervangende behandeling te starten 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die in aanmerking komen voor een nierfunctievervangende behandeling.

 

Voor patiënten

De nieren verwijderen afvalstoffen en te veel aan vocht uit het bloed. Dit verlaat het lichaam via de urine. Bij een chronische nierschade werken de nieren niet meer voldoende. Als er geen zicht is op herstel van de nierfunctie of behoud van voldoende nierfunctie kan een nierfunctievervangende behandeling nodig zijn. Er zijn verschillende soorten nierfunctievervangende behandelingen.

  • Hemodialyse: bij hemodialyse wordt het bloed gespoeld via een kunstnier.
  • Peritoneale dialyse of buikspoeling: afvalstoffen, zouten en vocht worden uit het lichaam verwijderd door het buikvlies als een soort filter te gebruiken.
  •  Niertransplantatie: de slecht werkende nier wordt vervangen door een gezonde nier van een donor.

Patiënten met chronische nierschade komen in aanmerking voor voorlichting over en voorbereiding op een nierfunctievervangende behandeling als de nieren 60 tot 70 procent van hun werking zijn verloren. In Nederland krijgen ongeveer 16.000 patiënten een nierfunctievervangende therapie. Jaarlijks starten ongeveer 2000 nieuwe patiënten met een behandeling. Meer dan de helft van de patiënten is ouder dan 65 jaar.

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart en een keuzekaart-in-beeld gemaakt. Een keuzekaart(-in-beeld) kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Meer informatie over opties bij nierschade kunt u vinden op de keuzekaarten Nierfunctievervangende behandelingen , Nierfunctievervangende of conservatieve behandeling en de keuzekaart-in-beeld Nierschade.

 

Meer informatie over nierfunctievervangende behandeling is te vinden op Nieren.nl, een gezamenlijke website van de Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland: https://www.nieren.nl/bibliotheek

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, internist-nefrologen, internist-ouderengeneeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters, verpleegkundigen en verzorgenden, maatschappelijk werkers en nierpatiënten. De nierpatiënten in de werkgroep zijn afgevaardigd door de Nierpatiëntenvereniging Nederland.

Volgende:
Functioneren van de (oudere) nierpatiënt