Necrotiserende wekedeleninfecties

Initiatief: NVVH Aantal modules: 9

Startpagina - Necrotiserende wekedeleninfecties

Waar gaat deze richtlijn over?

Een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) is een necrotiserende infectie van de cutis, subcutis, oppervlakkige fascie (fascie van Scarpa), diepe fascie en spier. Een necrotiserende wekedeleninfectie leidt vaak tot trombose van subcutane vaten en tot necrose van subcutaan weefsel met ernstige systemische toxiciteit. In deze richtlijn wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Diagnostiek van necrotiserende wekedeleninfecties
  • Behandeling van NWDI met antibiotica
  • Chirurgische behandeling van NWDI
  • Re-inspectie van infectieregio
  • Aanvullende therapieën (immuunglobuline of hyperbare zuurstoftherapie)
  • Wondbehandeling

Stroomschema NWDI 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor behandelaars van patiënten met NWDI, zoals (trauma)chirurgen, plastisch chirurgen, intensivisten, medisch microbiologen, urologen, kno-/ hoofd-hals-chirurgen, radiologen, verpleegkundig specialisten, artsen hyperbare geneeskunde, wondconsulenten, (wond)verpleegkundigen en andere zorgverleners die te maken krijgen met NWDI. De richtlijn is ook zinvol voor zorgverleners uit de eerste lijn, waaronder huisartsen.

 

Voor patiënten

Een necrotiserende wekedeleninfectie is een infectie van weke delen door bacteriën, gelokaliseerd in het onderhuids weefsel. De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het oppervlak van de fascie (het vlies dat om de spieren zit) en gaat al snel gepaard met ernstige vernietiging van huid- en vetweefsel. Deze bacterie is in de volksmond bekend onder de naam vleesetende bacterie. Vaak maken ook andere bacteriën deel uit van het infectieproces.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de (trauma)chirurgie, plastisch chirurgie, intensive care artsen, medisch microbiologie, urologie, radiologie, verpleegkundig specialisten en artsen hyperbare geneeskunde. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door focusgroep onder patiënten, waarvan de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Volgende:
Beeldvormende diagnostiek NWDI