Multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis

Initiatief: NIV / NVKG Aantal modules: 5

Startpagina - Multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis

Waar gaat deze module over?

Deze module heeft als doel een eerste stap te zetten in het beschrijven van een werkwijze voor het versterken van de regie van patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere behandelaars komen in het ziekenhuis. Binnen deze module is in submodules uitgewerkt:

  • Wat de huidige stand van zake is omtrent zorgorganisatie en regie voor patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis
  • Welke patiënten gebaat zijn bij regieondersteuning
  • Hoe een overkoepelende en afgestemde behandeling te bereiken voor patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere specialisten in het ziekenhuis komen

Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

  • De drie elementen voor regieondersteuning
  • Hoe regieondersteuning voor patiënten met multimorbiditeit gerealiseerd kan worden (zie ook implementatieplan en handvatten voor implementatie)
  • De randvoorwaarden en aanbevelingen voor het realiseren van regieondersteuning vanuit het ziekenhuis

 

Voor wie is deze module bedoeld?

Voor alle (zorg)professionals in het ziekenhuis en professionals betrokken bij beleid voor en/of kwaliteit in het ziekenhuis.

 

Voor patiënten

Multimorbiditeit betekent dat een patiënt twee of meer chronische ziekten tegelijkertijd heeft. Patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis worden vaak behandeld door meerdere specialisten, maar merken vaak dat zij de zorg in ‘stukjes’ ontvangen (gefragmenteerde zorg). Door in het ziekenhuis regieondersteuning aan te gaan bieden waar nodig, kunnen patiënten zelf de regie over hun ziekenhuiszorg (blijven) voeren. Dit project zet een eerste stap om te bekijken hoe  we regieondersteuning in het ziekenhuis kunnen gaan regelen.

  • Links toevoegen naar betrouwbare patiënteninformatie zoals Thuisarts

 

Hoe is deze module tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze module is afkomstig van de Nederlandse Internisten  Vereniging in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Volgende:
Multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis