Moleculaire diagnostiek van infectieziekten

Initiatief: NVMM Aantal modules: 13

Startpagina - Moleculaire diagnostiek

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van de richtlijn is om laboratoria te ondersteunen in het tot stand komen van betrouwbare laboratoriumuitslagen binnen de moleculaire diagnostiek van infectieziekten, in aanvulling op de bestaande ISO 15189 norm.

 • Personeel  van laboratorium voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten.
  • Wat zijn de criteria waaraan een analist moet voldoen om moleculaire diagnostiek van infectieziekten uit te voeren?
  • Wat zijn de criteria waaraan de vakinhoudelijk en medisch verantwoordelijken voor de moleculaire diagnostiek van infectieziekten moeten voldoen?
 • Randvoorwaarden laboratorium voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten.
  • Wat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor het verrichten van moleculaire diagnostiek van infectieziekten?
  • Wat zijn de logistieke randvoorwaarden voor het verrichten van moleculaire diagnostiek van infectieziekten?
 • Beleid rondom het verrichten van handelingen in een laboratorium voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten.
  • Wat is het beleid rond algemene, ruimteoverstijgende handelingen in een laboratorium voor de moleculaire diagnostiek van infectieziekten?
  • Wat is het beleid rond niet-bevoegde personen om een laboratorium voor de diagnostiek van infectieziekten te betreden?
 • Schoonmaak laboratorium voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten.
  • Wat is het beleid rond schoonmaak in een laboratorium voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten?
 • Controles en kwaliteitsborging.
  • Op welke wijze kan men de betrouwbaarheid van een moleculaire bepaling borgen?
 • Point of care diagnostiek infectieziekten.
  • Wat zijn de randvoorwaarden ten aanzien van decentraal gebruik en rapportage van point-of-care testing van infectieziekten?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die moleculaire diagnostiek van infectieziekten uitvoeren; de medische professionals die de resultaten van moleculaire diagnostiek van infectieziekten interpreteren; en andere professionals die gebruik maken van laboratoriumruimten waarin ook moleculaire diagnostiek van infectieziekten plaatsvindt.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft waar een laboratorium en de mensen die erin werken moeten voldoen om betrouwbaar onderzoek te kunnen doen naar infectieziekten via DNA- of RNA-onderzoek.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging van Biomedische Laboratoriummedewerkers, de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek.
Tevens waren meerdere andere organisaties betrokken tijdens de opstartfase (waren gevraagd om eventuele knelpunten aan te dragen) en tijdens de commentaarfase.

Volgende:
Laboratoriumpersoneel moleculaire diagnostiek