Mild Cognitive Impairment (MCI)

Initiatief: NVN Aantal modules: 13

Startpagina - Mild Cognitive Impairment (MCI)

Waar gaat dit addendum over?

Mild Cognitive Impairment (MCI) is een cognitieve stoornis waarbij iemand objectieve problemen heeft met het geheugen of een andere cognitieve functie, zonder interferentie in het dagelijks leven. Traditioneel wordt MCI gezien als een ‘stadium’ tussen normale veroudering en dementie in.

De relevantie van het concept wordt bepaald door de hogere kans op progressie naar dementie in deze groep. In de multidisciplinaire richtlijn dementie (2014) is ervoor gekozen MCI buiten beschouwing te laten en ook in de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is de aandacht voor MCI beperkt. De verschijning van dit addendum valt samen met die van de richtlijn van de American Academy of Neurology (AAN, 2017) over dit onderwerp, maar is volkomen onafhankelijk hiervan tot stand gekomen.

In het addendum komen de volgende modules aan bod:

  • definitie en diagnose MCI;
  • etiologie en prognose, met aandacht voor voorlichting, neuropsychologisch onderzoek en biomarkers;
  • behandeling en begeleiding, zoals psychologische behandeling en cognitieve revalidatie; leefstijladviezen en medicamenteuze behandeling.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De modules zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met MCI.

 

Voor patiënten

‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) betekent ‘lichte cognitieve stoornis’. Iemand met MCI heeft problemen met het geheugen of met een andere hersenfunctie. Maar hij kan vaak nog zo goed als normaal functioneren in het dagelijks leven. MCI kan een voorstadium van dementie zijn, maar dit hoeft niet (bron: Alzheimer Nederland).

Mensen met een MCI hebben vaak last van geheugenproblemen. Maar ze kunnen ook moeite hebben met het overzicht houden, of het uitvoeren van handelingen. De klachten zijn minder ernstig dan bij dementie. Vaak vergeet iemand de details van een gebeurtenis of handeling, terwijl mensen met dementie de hele gebeurtenis vergeten (bron: Alzheimer Nederland).

Dit document legt uit wat MCI is. Wat de mogelijke oorzaken van MCI zijn en het vermoedelijke verloop ervan is. Daarnaast staat het stil bij het onderzoek bij de patiënt met een verdenking op MCI en welke behandelmogelijkheden er zijn.

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/mild-cognitive-impairment

https://www.thuisarts.nl/vergeetachtigheid

https://www.thuisarts.nl/dementie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft het initiatief genomen voor dit addendum. Een multidisciplinaire werkgroep heeft de modules opgesteld. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers vanuit de neurologie, klinisch neuropsychologie, nucleaire geneeskunde en radiologie, klinisch geriatrie, huisartsen, neurochemie, psychiatrie, en interne geneeskunde. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het meelezen van teksten door Alzheimer Nederland. Het conceptaddendum is tevens voor commentaar voorgelegd aan Alzheimer Nederland.

 

Status van de richtlijn

Uiterlijk in 2023 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie of de modules van het addendum nog actueel zijn.

Volgende:
Definitie en diagnose MCI