Microbiologische diagnostiek in liquor bij verdenking op acute bacteriële meningitis

Initiatief: NVMM Aantal modules: 2

Startpagina - Microbiologische diagnostiek in liquor bij verdenking op acute bacteriële meningitis

Waar gaat deze module over?

Microbiologische diagnostiek vragen komen regelmatig terug in richtlijnen van klinische vakgebieden. Het kan daarbij voorkomen dat in verschillende richtlijnen dezelfde microbiologische vraagstelling beantwoord wordt. Afhankelijk van de search en interpretatie kunnen er discrepanties zijn tussen verschillende richtlijnen. Om dit te voorkomen kan er gebruik worden gemaakt van een generieke microbiologische module waarnaar diverse richtlijnen kunnen verwijzen.

Deze module is een eerste aanzet om te komen tot algemene diagnostische modules voor de medische microbiologie en ontwikkeld in het kader van een breed SKMS richtlijnproject Modulair Onderhoud. Deze module is gericht op de diverse technieken die gebruikt worden voor de diagnose van acute bacteriële meningitis en tuberculeuze meningitis. Er wordt primair gekeken naar de diagnostische accuratesse van deze technieken bij meningitis en bij de aanbevelingen worden ook andere overwegingen meegenomen. Deze module laat secundaire meningitis buiten beschouwing daar dit een andere klinische entiteit betreft. Gezien het feit dat deze module snel herzien kan worden en implementeerbaar is in verschillende richtlijnen kan deze in de toekomst worden uitgebreid en aangepast naar de meest actuele stand van de medische literatuur. Te zijner tijd kan dit model worden uitbreid naar andere diagnoses.

 

De module omvat het volgende onderwerp:

  • Diagnostiek van bacteriële en tuberculeuze meningitis

 

Nieuwe aanbevelingen

Module

Publicatiedatum

Microbiologische diagnostiek in liquor bij verdenking op acute bacteriële meningitis [NIEUWE MODULE]

09-03-2021

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze module is geschreven voor alle leden van de beroepsgroep die betrokken zijn bij de diagnostiek van patiënten met verdenking op acute bacteriële meningitis.

 

Voor patiënten

Meningitis betekent hersenvliesontsteking. Hersenvliesontsteking is een ernstige aandoening en daarbij is onderzoek op een microbiologisch laboratorium van belang. In deze module zijn verschillende technieken van onderzoek met elkaar vergeleken. Daaruit zijn aanbevelingen gekomen om de verschillende technieken toe te passen.

Volgende:
Microbiologische diagnostiek in liquor bij verdenking op acute bacteriële meningitis