Medicamenteuze behandeling zeerhoogrisico patiënten DM2

Initiatief: NHG / NIV Aantal modules: 4

Startpagina - Farmacotherapie bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2)

Waar gaat deze richtlijn over?

Het primaire doel van de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) is het voorkomen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nierfalen, blindheid en amputaties, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van, en indien mogelijk, langer leven. Deze richtlijn gaat over de medicamenteuze behandeling van patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit zijn patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en patiënten met hartfalen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • SGLT2-remmers bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten
  • GLP-1 receptoragonisten bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten
  • Medicamenteus stappenplan bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten

 

Op basis van de module over het medicamenteuze stappenplan is ook de NHG-Standaard diabetes mellitus type 2 aangepast. Het betreft een wijziging in het medicamenteuze stappenplan voor patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.


Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van volwassenen met DM2.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Er bestaan diverse vormen van suikerziekte, waarvan de meest belangrijke zijn: diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. Deze richtlijn gaat over patiënten met diabetes mellitus type 2. Lange tijd te hoge bloedsuikers kan schade geven aan het hart, de ogen, de nieren en de voeten. Sommige patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben een erg hoge kans om hart- en vaatziekten te krijgen.

 

Meer informatie over diabetes mellitus type 2 is te vinden op Thuisarts:
https://www.thuisarts.nl/diabetes-type-2

 

Meer informatie over diabetes mellitus type 2 is te vinden op de website van de patiëntenvereniging:
https://www.dvn.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Internisten Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internist-endocrinologen, internist-vasculair geneeskundigen, huisartsen en (ziekenhuis)apothekers. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Diabetesvereniging Nederland.

 

Toepassen

Op basis van de module over het medicamenteuze stappenplan is de NHG-Standaard diabetes mellitus type 2 aangepast. Het betreft een wijziging in het medicamenteuze stappenplan voor patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.


Status van de richtlijn

Uiterlijk in 2022 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn.

Volgende:
SGLT2-remmers