Maagcarcinoom

Initiatief: Cluster Oesofagus- en maagcarcinoom Aantal modules: 60

Startpagina - Maagcarcinoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met maagcarcinoom. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Screening en diagnostiek van maagcarcinoom
 • Early gastic cancer
 • Neoadjuvante en adjuvante behandeling
 • Chirurgische behandeling en technieken van maagcarcinoom
 • Palliatieve chirurgie
 • Pathologie
 • Follow-up van patiënten met maagcarcinoom
 • Recidief en metastasen
 • Voeding bij patiënten met een maagcarcinoom
 • TNM stadium

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners in de tweede (en derde) lijn die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met maagcarcinoom.

 

Voor patiënten

Jaarlijks wordt bij ongeveer 4000 Nederlanders de diagnose slokdarm- of maagkanker gesteld. Bij bijna 3000 patiënten gaat het over slokdarmkanker of kanker in het overgangsgebied tussen slokdarm en maag. Ongeveer 1000 patiënten worden per jaar gediagnosticeerd met maagkanker (IKNL). 

 • Meer informatie over maagkanker is te vinden op Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/maagkanker
 • Meer informatie over maagkanker is ook te vinden op de website van de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS): https://spks.nl/

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en wordt vanaf 2022 modulair herzien door het cluster Oesofagus- en maagcarcinoom. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit internisten, maag-darm-leverartsen, medisch-oncologen, chirurgen, anesthesiologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, oncologen, nucleair geneeskundigen en keel-neus-oorartsen. De samenstelling van het cluster kunt u hier (link) vinden. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging SPKS.

 

Geldigheid van de richtlijn

De richtlijnen in het cluster oesofagus- en maagcarcinoom worden modulair onderhouden. Het cluster oesofagus- en maagcarcinoom omvat de richtlijn oesofaguscarcinoom en de richtlijn maagcarcinoom.

In onderstaande tabel is te zien wat de geldigheid is van de richtlijnmodules voor maagcarcinoom. Het cluster Oesofagus- en maagcarcinoom is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn.

 

Richtlijn maagcarcinoom

Geautoriseerd in

Laatst beoordeeld in

Geplande herbeoordeling

Wijzigingen meest recente versie

1. Startpagina – Maagcarcinoom

 

 

2023

Geüpdatet

2. Screening

2016

2021

2023

n.v.t.

3. Diagnostiek

2016

2021

2023

 

3.2.2 Nieuwe update module M-stadiëring

 

 

2023

Update module 3.2.2

3.4 Diagnostische laparoscopie

2016

2021

 

Module vervalt i.v.m. nieuwe update module 3.2.2

3.5 FDG-PET(/CT)

2016

2021

 

Module vervalt i.v.m. nieuwe update module 3.2.2

4. Early gastric cancer

2017

2021

2023

n.v.t.

5. (Neo-) adjuvante behandelingen

2010

2021

2023

 

5.2.4 Nieuwe update module 5.2.4 Adjuvante chemoradiatie bij maagcarcinoom

 

 

2023

Update module vervangt oude module 5.2.4

6. Chirurgie

2009/2017

2021

2023

n.v.t.

7. Palliatieve chirurgie

2009

2021

2023

n.v.t.

8. Pathologie

2009

2021

2023

 

8.4 Nieuwe module

 Biomarker diagnostiek PD-L1 expressie

 

 

2023

Nieuwe module wordt ingevoegd als 8.4 – oude module 8.4 vervalt

8.8 Overwegingen uit hoofdstuk chirurgie voor pathologie

2009

2021

 

Module vervalt

9. Follow-up

2009

2021

2023

n.v.t.

10. Recidief en metastasen

2016

2021

2023

n.v.t.

11. Voeding

 

 

 

Verwijzing naar richtlijn ‘perioperatief voedingsbeleid’ opgenomen

12. TNM classificatie

2016

2021

2023

n.v.t.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-07-2021

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Cluster Oesofagus- en maagcarcinoom
Volgende:
Screening