Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

Initiatief: NVMM Aantal modules: 10

Startpagina - Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn heeft betrekking op de luchtbehandeling in operatiekamer, opdekruimtes en behandelkamers. Een belangrijke vraag hierbij was of er een specifiek type luchtbehandelingsysteem aanbevolen kan worden om de kans op postoperatieve wondinfecties te verkleinen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Type luchtbehandelingsysteem
  • Minimale criteria luchtkwaliteit
  • Randvoorwaarden operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte
  • Monitoring luchtbehandelingsysteem
  • Operatiekamerdiscipline
  • Luchtbeheersplan

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is primair geschreven voor medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie, waaronder raden van bestuur van zorginstellingen, deskundigen infectiepreventie, artsen-microbiologen en internist-infectiologen, en alle medisch specialisten die interventies doen op operatiekamers en zelfstandige behandelkamers.

 

Voor patiënten

In deze richtlijn wordt beschreven hoe ziekenhuizen ervoor kunnen zorgen dat de lucht op een operatiekamer heel schoon is, zodat de kans op infecties zo klein mogelijk is. Hiervoor moet er een goed technisch systeem zijn dat de lucht reinigt en ververst, maar ook het gedrag van personeel op de operatieafdeling is belangrijk.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van specialismen die chirurgische en/of minimaal invasieve ingrepen verrichten, anesthesiologen, artsen-microbioloog, klinisch fysici en deskundigen infectiepreventie. De richtlijn is in de commentaarfase voorgelegd aan onder andere de Patiëntenfederatie, de koepels van ziekenhuizen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgende:
Luchtbehandelingsystemen