Liesbreuk bij volwassenen

Initiatief: NVVH Aantal modules: 20

Startpagina - Liesbreuk bij volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassenen met een liesbreuk. Indien er geen aparte vernoeming vermeld staat betreft de module de volwassen man met een liesbreuk. Er zijn twee aparte modulen die specifiek om de volwassen vrouw met een liesbreuk of femoraalbreuk gaan. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Risicofactoren voor het ontstaan van een liesbreuk (recidief) bij volwassenen
 • Diagnostiek van primaire en recidief liesbreuken
 • Indicatie voor behandeling van asymptomatische liesbreuken
 • Chirurgische behandeling liesbreuk
 • Geïndividualiseerde behandeling
 • Matten
 • Matfixatie bij een open liesbreukoperatie
 • Fixatie van de mat in laparo-endoscopische liesbreukoperaties
 • Antibiotica profylaxe
 • Anesthesie bij open liesbreukchirurgie
 • Postoperatieve pijn
 • Liesbreuk bij vrouwen
 • Behandeling van de hernia femoralis
 • Prevalentie en risicofactoren voor chronische pijn
 • Preventie van chronische pijn na liesbreukchirurgie
 • Behandeling van chronische postoperatieve inguinale pijn (CPIP)
 • Het gebruik van een mat in de acute liesbreukchirurgie
 • Een recidief liesbreuk
 • Organisatie van zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor de medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen met liesbreuk.

 

Voor patiënten

Een liesbreuk is een veelvoorkomende aandoening en komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. In Nederland worden per jaar ongeveer 27.000 liesbreukoperaties verricht en is daarmee een van de meest uitgevoerde operaties door de algemeen chirurg. Een liesbreuk ontstaat doordat de buikwand ter plaatse van het lieskanaal verzwakt is.

Een liesbreuk gaat niet vanzelf over en zal, indien de liesbreuk klachten geeft, operatief behandeld worden. Er zijn voor de liesbreukoperatie vele verschillende benaderingen, technieken en matten.

 

Meer informatie voor patiënten met een Liesbreuk:

https://www.thuisarts.nl/liesbreuk

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de chirurgen, anesthesiologen en Patiëntenfederatie Nederland. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Meshed-up.

Volgende:
Risicofactoren voor ontstaan liesbreuk (recidief)