Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH)

Initiatief: NVN Aantal modules: 17

Startpagina - Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verwijzing naar het ziekenhuis
  • Onderzoek op de SEH
  • Indicaties voor een CT
  • Wekadvies
  • Beleid bij acute posttraumatische intracraniële complicaties
  • Bewaking op de afdeling
  • Opname- en ontslagcriteria
  • Adviezen bij ontslag
  • Poliklinische controle

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel.

 

Voor patiënten

Bij licht traumatisch hersenletsel is er sprake van een hersenschudding door een ongeval. De patiënt heeft daarbij kortdurend, maximaal vijftien minuten, bewustzijnsverlies gehad. Patiënten kunnen zich het ongeval en enige tijd daarna niet herinneren.

Naast bewustzijnsverlies en geheugenverlies kunnen patiënten last hebben van: hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, tragere verwerking van informatie, concentratieproblemen, moeite met aandachts- en inspanningstaken, sneller vermoeid zijn, slaperigheid, sneller geïrriteerd zijn, overgevoeligheid voor licht en geluid, oorsuizen en gehoorverlies. 
Bij letsel zonder bewustzijnsverlies is er alleen sprake van hoofdletsel.

 

Bij aanverwante informatie op deze website staan links naar adviesteksten voor schriftelijke patiënteninformatie voor volwassenen en voor kinderen.


Meer informatie over licht traumatisch hoofd/hersenletsel is ook te vinden op de websites van de neurologen:

https://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/lth

 

Meer informatie over val of klap op hoofd is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/val-of-klap-op-hoofd

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de revalidatieartsen, SEH-artsen, kinderartsen, neurochirurgen, neurologen en radiologen. Het patiëntenperspectief is meegenomen, doordat een afgevaardigde van het Landelijk Platform Hersenletselorganisaties betrokken was bij het opstellen van de richtlijn.

Volgende:
Afbakening LTH