Leptomeningeale metastasen

Initiatief: LWNO / NVN Aantal modules: 20

Startpagina - Leptomeningeale metastasen

Waar gaat deze richtlijn over?
De richtlijn behelst het traject van diagnostiek, behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met leptomeningeale metastasen van solide tumoren.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met leptomeningeale uitzaaiingen van solide tumoren.

 

Voor patiënten
Leptomeningeale metastasen zijn uitzaaiingen van tumoren naar de zachte hersen- en ruggenmergvliezen of in de ruimte tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale ruimte). Deze uitzaaiingen zijn vrij zeldzaam, maar worden wel steeds vaker vastgesteld bij patiënten met kanker. Ze treden vooral op bij patiënten met borstkanker en in mindere mate bij patiënten met longkanker en huidkanker (melanoom).

 

Meer informatie over uitzaaiingen is te vinden op kanker.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
De richtlijn is oorspronkelijk ontwikkeld door de richtlijn Werkgroep Neuro-Oncologie en is in 2006 geautoriseerd. In 2010 is de richtlijn voor het laatste actueel bevonden. Een aantal modules is inmiddels verouderd en daarnaast bestond er de wens om enkele nieuwe modules aan de richtlijn toe te voegen. Voor de herziening en ontwikkeling van deze modules is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld. In de knelpuntenanalyse werden de volgende onderwerpen geprioriteerd: Circulating Tumor Cell (CTC techniek (nieuwe module); systemische therapie (module-update) en responsbepaling (nieuwe module). De overige modules zijn uit de richtlijn van 2006 integraal overgenomen behoudens beperkte redactionele aanpassingen. Voor de overage modules is een onderhoudsplan geschreven, zie bijlage.

 

Toepassen
Er is een schematisch overzicht beschikbaar over behandeling.

Volgende:
Prognose