Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Initiatief: NOG Aantal modules: 45

Startpagina - Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met LMD. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) exsudatieve LMD
  • Redenen om LMD wel of niet te gaan behandelen (indicatiestelling)
  • De verschillende behandelmogelijkheden voor LMD en het vervolgbeleid
  • Preventie van LMD
  • Injecties in het oog, zogenaamde intravitreale injecties
  • Andere onderwerpen in deze richtlijn zijn de informatievoorziening aan patiënten en de organisatie van de zorg

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met LMD. De richtlijn is ook bedoeld om patiënten te informeren over wat zij kunnen verwachten van de zorg bij LMD.

 

Voor patiënten

Maculadegeneratie is een oogaandoening die meestal begint na het 50ste levensjaar; vandaar de naam leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Bij deze oogaandoening ontstaat schade aan het centrale gedeelte van het netvlies: de gele vlek, die ook wel macula lutea heet. LMD is een van de meest voorkomende oogziekten die slechtziendheid en blindheid  kan veroorzaken. Er zijn twee hoofdvormen van LMD: de droge en de natte (exsudatieve) vorm.

 

Bij de aanverwanten bij deze richtlijn staat een patiëntenfolder over LMD.

 

Meer informatie over maculadegeneratie is te vinden op Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/maculadegeneratie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De MD Vereniging en de Oogvereniging Nederland hebben deelgenomen aan een invitational conference. Daarnaast is hen tijdens de ontwikkelfase om input gevraagd. Tevens is de conceptrichtlijn voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenverenigingen. 

Volgende:
LMD Diagnostiek