Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Initiatief: NVMM Aantal modules: 34

Startpagina - Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van MRSA 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van MRSA 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van MRSA 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij MRSA 23-12-2021
Vancomycine resistente Enterococcus faecium (VRE) 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van vancomycine resistente Enterococcus faecium 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van vancomycine resistente Enterococcus faecium 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van vancomycine resistente Enterococcus faecium 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij vancomycine resistente Enterococcus faecium 23-12-2021
Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL’s) / plasmidaal AmpC (pAmpC)-detectie 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van ESBL en pAmpC 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van ESBL 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van pAmpC 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van ESBL en pAmpC 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij ESBL en pAmpC 23-12-2021
Carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE) 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van CPE 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van CPE 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van CPE 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij CPE 23-12-2021
Colistine resistente Enterobacterales 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van colistine resistente Enterobacterales 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van colistine resistente Enterobacterales 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van colistine resistente Enterobacterales 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij colistine resistente Enterobacterales 23-12-2021
Metallo beta-lactamasen (MBLs) producerende Pseudomonas aeruginosa 23-12-2021
Kweekafname en transport voor het vaststellen van dragerschap van metallo beta-lactamasen (MBLs) producerende Pseudomonas aeruginosa 23-12-2021
Laboratoriummethodes voor de detectie van metallo beta-lactamasen (MBLs) producerende Pseudomonas aeruginosa 23-12-2021
Gerichte detectie van dragerschap van metallo beta-lactamasen (MBLs) producerende Pseudomonas aeruginosa 23-12-2021
Rapporteren van resultaten bij metallo beta-lactamasen (MBLs) producerende Pseudomonas aeruginosa 23-12-2021
BRMO Acinetobacter baumannii calcoaceticus complex 23-12-2021
Praktische adviezen bij bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 23-12-2021
Startpagina - Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 23-12-2021

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn beoogt de huidige stand van zaken weer te geven ten aanzien van de detectie van deze micro-organismen en aanwijzingen te geven hoe met de beschikbare diagnostische methoden het beste kan worden omgegaan in verschillende situaties.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is met name bedoeld voor artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, internisten-infectioloog en medisch moleculair microbiologen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over bacteriën die resistent zijn tegen meerdere antibiotica (BRMO). De richtlijn beschrijft hoe patiëntmateriaal moet worden afgenomen, bewaard en naar het laboratorium moet worden vervoerd. Verder wordt beschreven hoe in het laboratorium de BRMO geanalyseerd kunnen worden, en hoe er gerapporteerd moet worden naar de aanvrager (huisarts of een andere medisch specialist) of het patiëntendossier.

 

Toepassen

N.v.t., het betreft een technische richtlijn.

Volgende:
MRSA