Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Initiatief: NVMM Aantal modules: 34

Startpagina - Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn beoogt de huidige stand van zaken weer te geven ten aanzien van de detectie van deze micro-organismen en aanwijzingen te geven hoe met de beschikbare diagnostische methoden het beste kan worden omgegaan in verschillende situaties.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is met name bedoeld voor artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, internisten-infectioloog en medisch moleculair microbiologen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over bacteriën die resistent zijn tegen meerdere antibiotica (BRMO). De richtlijn beschrijft hoe patiëntmateriaal moet worden afgenomen, bewaard en naar het laboratorium moet worden vervoerd. Verder wordt beschreven hoe in het laboratorium de BRMO geanalyseerd kunnen worden, en hoe er gerapporteerd moet worden naar de aanvrager (huisarts of een andere medisch specialist) of het patiëntendossier.

 

Toepassen

N.v.t., het betreft een technische richtlijn.

Volgende:
MRSA