Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten

Initiatief: NVMM Aantal modules: 10

Startpagina - Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn betreft de laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten

  • Wanneer is bij patiënten parasitologisch onderzoek van de feces en eventuele aanvullende diagnostiek (serologie) geïndiceerd?
  • Naar welke pathogenen is laboratoriumonderzoek geïndiceerd bij een diagnostische aanvraag voor parasitologisch onderzoek?
  • Welke methoden zijn geschikt om intestinale parasieten aan te tonen?
  • Welke onderzoeksmaterialen zijn geschikt respectievelijk noodzakelijk voor de diagnostiek van parasitaire intestinale infecties?
  • Welke klinische gegevens dienen er bij de aanvraag voor onderzoek naar darmparasieten te worden verstrekt?
  • Wat rapporteert een laboratorium minimaal bij onderzoek naar darmparasieten?
  • Aan welke criteria dient een laboratorium dat parasitologisch onderzoek verricht te voldoen?
  • Algoritme bij een patiënt met een indicatie voor laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek van parasitaire darminfecties, zoals artsen-microbioloog; parasitologen; internisten; MDL-artsen; GGD-artsen; huisartsen; kinderartsen en medewerkers op het medisch microbiologisch laboratorium.

 

Voor patiënten

De richtlijn gaat over het aantonen van ziekteverwekkende parasieten in de darmen: wanneer moet er welk laboratoriumonderzoek op welke manier worden uitgevoerd.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding en het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Patiëntenfederatie Nederland en een aantal andere organisaties waren  tijdens de opstartfase en in de commentaarfase betrokken. 

Toepassen

In de aanverwante producten staat een algoritme bij een patiënt met een indicatie voor laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten.

Volgende:
Indicaties voor parasitologisch onderzoek