Kortdurend antipsychoticagebruik

Initiatief: NVKG Aantal modules: 5

Startpagina - Kortdurend antipsychoticagebruik

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft hoe om te gaan met het risico op QTc-verlenging bij patiënten die kortdurend antipsychotica krijgen voor de behandeling van een delier. In september 2007 werd een alert van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gepubliceerd over de observatie dat QTc-tijd verlenging met daaropvolgende polymorfe ventriculaire tachycardie (PVT) van het Torsade de Pointes type (TdP) optraden bij patiënten die behandeld werden met haloperidol. Later volgende ook berichten over dergelijke effecten van andere antipsychotica. In de richtlijn is getracht hoe om te gaan met de risico’s die het kortdurend voorschrijven van antipsychotica met zich meebrengen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, psychiaters, (ziekenhuis)apothekers en alle anderen die intramurale ouderen in het kader van een delier kortdurend met antipsychotica behandelen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over de behandeling van patiënten met een delier. Meer informatie over een delier is beschreven op Thuisarts.nl. Patiënten met een delier kunnen met medicijnen worden behandeld. Een van de mogelijke bijwerkingen van deze medicijnen is dat het hart van de patiënt erop reageert. Hoe artsen hiermee om moeten gaan wordt in deze richtlijn beschreven.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie en er is aangesloten bij de richtlijn Delier. De commissie heeft gedurende twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn.

Volgende:
Risico op QTc-verlenging bij verschillende antipsychotica