Koemelkallergie bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 8

Startpagina - Koemelkallergie bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met koemelkallergie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bij welke klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek aan koemelkallergie gedacht moet worden
  • Welke kunstvoeding het meest geschikt is bij kinderen waarnaar onderzoek wordt gedaan of ze een koemelkallergie hebben of niet
  • Wat de gewenste en ongewenste effecten van de provocatietesten zijn bij onderzoek naar koemelkallergie
  • Wanneer het wenselijk of vereist is dat een patiënt verwezen wordt naar een diëtist als er onderzoek wordt gedaan naar koemelkallergie
  • Waar en hoe de provocatietesten voor koemelkallergie het beste kunnen worden gedaan: thuis, bij de huisarts/consultatiebureau of in een ziekenhuis
  • Hoe de communicatie tussen de ouders, behandelaars onderling (huisarts, jeugdarts, kinderarts en diëtist) moet verlopen om het onderzoekstraject goed te doorlopen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een koemelkallergie.

 

Voor patiënten

Koemelkallergie is een allergie voor eiwitten die in koemelk zitten. Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op een onschuldige stof. Koemelkallergie komt vooral op de zuigelingenleeftijd voor, maar kan ook bij oudere kinderen voor komen. Kinderen met een koemelkallergie krijgen klachten als ze iets eten of drinken waar koemelkeiwit in zit. Deze klachten kunnen zijn: huiduitslag, maag- en darmproblemen, en luchtwegproblemen. Koemelkallergie komt bij 1 tot 3 procent van de kinderen voor.

 

Meer informatie over koemelkallergie bij kinderen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/voedselovergevoeligheid/mijn-kind-is-overgevoelig-voor-voedsel

 

Meer informatie over voedselallergie is te vinden op de website van de patiëntenorganisatie:

http://www.voedselallergie.nl/allergenen/23-melk.html

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, huisartsen, diëtisten, epidemiologen en artsen jeugdgezondheidszorg. De patiëntenverenigingen Stichting Voedselallergie en het Nederlands Anafylaxis Netwerk zijn benaderd voor commentaar. Deze commentaren zijn verwerkt in de uiteindelijke versie.

 

Onderbouwing

 

 

 1. NICE clinical guideline 116 – Food allergy in children and young people National Institute for Health and Clinical Excellence (2011). Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings. London: National Institute for Health and Clinical Excellence. www.nice.org.uk/guidance/CG116.
 2. Fiochhi A, Brozek J, Schünemann H, Bahna SL, von Berg A, Beyer K et al. World Allergy Organisation (WAO) diagnosis and rationale for action against cow’s milk allergy (DRAC-MA) guidelines. Pediatr Allergy Immunol 2010;21 suppl:1-125.
 3. Boyce JA, Assa’ad A, Burks WA, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the united states: Report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010;126(suppl 1):S1-58.
 4. Kok EE, Meijer Y, Kentie PA, Pasmans SG, Knulst AC, Hoekstra MO. Oropharyngeal symptoms predict objective symptoms in double-blind, placebo-controlled food challenges to cow's milk. Allergy 2009;64:1226-7.
 5. El-Hodhod MA, Younis NT, Zaitoun YA, Daoud SD. Cow’s milk allergy related pediatric constipation: Appropriate time of milk tolerance. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21;e407-12.
 6. Katz Y, Goldberg MR, Rajuan N, Cohen A, Leshno M. The prevalence and natural course of food protein-induced enterocolitis syndrome to cow's milk: a large-scale, prospective population-based study. J Allergy Clin Immunol 2011;127:647-53.
 7. Van der Velde JL, Flokstra-de Blok BM, Dunngalvin A, Hourihane JO, Duiverman EJ, Dubois AE. Parents report better health-related quality of life for their food-allergic children than children themselves. Clin Exp Allergy 2011;41:1431-9.
 8. Chafen JJS, Newberry SJ, Riedl MA, Bravata DM, Maglione M, Suttorp M et al. Diag-nosing and magaging common food allergies. A systematic review. JAMA 2010; 303:1848-56.
 9. Lucassen PLB, Albeda FW, van Reisen MT, Silvius AM, Wensing C, Luning-Koster MN. NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid. Eerste herziening. Huisarts Wet 2010;53:537-53.
 10. Meijer Y, Brand PLP, Duijvesteijn Y, Vlieg-Boerstra BJ. Diagnostiek naar voedselallergie in de 2e lijn. Consensus sectie kinderallergologie.Ned Tijdsch Geneeskd (geaccepteerd).
 11. Bruin-Weller MS de, Knulst AC, Meijer Y, CAFM Bruijnzeel-koomen, SGM Pasmans. Eval-uation of the child with atopic dermatitis, Clin Exp Allergy 2012;42:352-62.
 12. Willemsen MG, Valburg RWC van, Dirven-Meijer PC, Oranje AP, van der Wouden JC, Moed H. et al, Determination the severity of atopic dermatitis in children presenting in gen-eral practice: an easy and fast method. Dermatol Res Pract 2009;2009:357046.
 13. Muraro A, Roberts G, Clark A, Eigenmann PA, Halken S, Lack G et al.. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2007;62:857-71.
 14. Salvatore S, Vandenplas Y. Gastroesophageal reflux and cow milk allergy: is there a link? Pediatrics 2002;110:972-84.
 15. Syrigou EJ, Pitsios C, Panagiotou I, Chouliaras G, Kitsiou S, Kanariou M, Roma-Giannikou E. Food allergy-related paediatric constipation: the usefulness of atopy patch test. Eur J Pediatr 2011;170:1173-8.
 16. Lucassen P. Colic in infants. Clin Evid (online) 2010;02:309.
 17. Multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen bij zuigelingen (in ontwikkeling). www.ncj.nl
 18. Cavataio F, Carroccio A, Iacono G. Milk-induced reflux in infants less than one year of age. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;30(suppl):S36-44.
 19. Kamer B, Chilarski A, Lange A, Piaseczna-Piotrowska A. Gastroesophageal reflux in in-fants with food allergy. Med Sci Monit 2000;6:348-52.
 20. Nielsen RG, Bindslev-Jensen C, Kruse-Andersen S, Husby S. Severe gastroesophageal reflux disease and cow milk hypersensitivity in infants and children: disease association and evaluation of a new challenge procedure. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39:383-91.
 21. Rothenberg ME. Eosinophilic gastrointestinal disorders (EGID). J Allergy Clin Immunol 2004;113:11-28.
 22. Steffen RM, Wyllie R, Petras RE, Caulfield ME, Michener WM, Firor HV et al. The spec-trum of eosinophilic gastroenteritis. Clin Pediatr 1991;30:404-11.
 23. Machida HM, Catto Smith AG, Gall DG, Trevenen C, Scott RB. Allergic colitis in infancy: clinical and pathologic aspects. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;19:22-6.
 24. Liacouras CA, Spergel JM, Ruchelli E, Verma R, Mascarenhas M, Semeao E, et al. Eosin-ophilic esophagitis: a 10-year experience in 381 children. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:1198-206.
 25. Furuta GT, Liacouras CA, Collins MH, et al. Eosinophilic esophagitis in children and adults: a systematic review and consensus recommendations for diagnosis and treatment. Gas-troenterology 2007;133:1342-63.
 26. Leonard SA, Nowak-Wegrzyn A. Food protein-induced enterocolitis syndrome: an update on natural history and review of management. Ann Allergy Asthma Immunol 2011;107:95-101.
 27. Iacono G, Carroccio A, Cavataio F, Montalto G, Cantarero MD, Notarbartolo A. Chronic constipation as a symptom of cow milk allergy. J Pediatr 1995;126:34-9.
 28. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Constitutioneel eczeem. Utrecht: CBO, 2006.
Volgende:
Symptomen koemelkallergie