Jicht

Initiatief: NVR Aantal modules: 10

Startpagina - Jicht

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met jicht. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Risicofactoren voor jicht en preventieve interventies
  • De waarde van bepaalde criteria en testen bij het stellen van de diagnose jicht
  • Effectieve en veilige methoden om een acute jichtaanval te behandelen
  • Behandeling bij patiënten met terugkerende en/of tofeuze jicht, dat wordt veroorzaakt door een ophoping van kristallen in de huid (jichttofi)
  • Preventie van hart- en vaatziektes bij patiënten met jicht
  • Organisatie van de diagnostiek, zorg en communicatie bij jicht

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met jicht.

 

Voor patiënten

Jicht is een plotselinge acute ontsteking in de gewrichten. Het ontstaat doordat urinezuurkristallen neerslaan in de gewrichten. Bij veel mensen gaat een eerste aanval van jicht over in een chronische vorm. De aandoening komt vaker voor bij mannen en ontstaat meestal na het veertigste levensjaar.

Bij aanverwante informatie staat een link naar het verslag van interviews met enkele patiënten.

 

Meer informatie over jicht is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/jicht

 

Meer informatie over jicht is ook te vinden op de website van het Reumafonds:

 http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/jicht/over-de-ziekte  

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, internisten, klinisch geriaters, reumatologen en ziekenhuisapothekers. Het perspectief vanuit patiënten is meegenomen door het afnemen van enkele patiënteninterviews. Het verslag daarvan is besproken in de werkgroep. Daarnaast is gezocht naar literatuur vanuit patiëntenperspectief. De conceptrichtlijn is voorgelegd aan de deelnemers aan de patiënteninterviews, het Reumafonds en de Nederlandse Vereniging voor Jichtpatiënten.

Volgende:
Preventieve interventies bij acute jicht